KONSPEKT ZAJĘĆ Z ZAKRESU EDUKACJI PRZYRODNICZO-TEATRALNEJ „IDZIE WIOSNA!”

wiosnaWiek dzieci: 4 i 5-letnie.
Prowadząca zajęcia: mgr Joanna Gawron.
Termin zajęcia: 27.03.2014.
Czas zajęcia: 15-25 minut.

Cele ogólne:
• zachęcanie do interesowania się przyrodą i otaczającym światem,
• rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez aktywność twórczo-teatralną,
• stwarzanie okazji do tworzenia własnych rozmów.
Cele szczegółowe:
• poznaje i utrwala wiadomości na temat wybranych zwierząt – niedźwiedź, jeż, wiewiórka, sarna, bocian (nazwa, wygląd, sposób poruszania się i wydawania odgłosów),
• wybiera samodzielnie jeden obrazek zwierzątka spośród innych obrazków,
• naśladuje wybrane zwierzę oraz określony sposób jego poruszania się,
• uważnie słucha inscenizacji w wykonaniu nauczyciela,
• buduje proste i zrozumiałe wypowiedzi na określony temat na forum grupy,
• ilustruje ruchem krótki tekst piosenki,
• potrafi prowadzić wybrany dialog z nauczycielem lub kolegą/koleżanką,
• bawi się w zabawy dramowe tworząc własne teksty oraz scenki,
• wykorzystuje niewerbalne środki wyrazu: ruch ciała, rąk, mimika, spojrzenie, uśmiech,
• ćwiczy umiejętność jasnego komunikowania się,
• ćwiczy współdziałanie w grupie.

Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Metody:
• słowne (rozmowa),
• pokazu (inscenizacja),
• czynne (zabawa dramowa, zabawa dydaktyczna, ekspresja ruchowa).

Środki dydaktyczne:
• sprzęt grający z odtwarzaczem płyt CD,
• płyta CD,
• plansze demonstracyjne,
• kukiełki wybranych zwierząt leśnych,
• teatrzyk przedszkolny,
• pacynka Misia Uszatka,
• opaski z wizerunkiem zwierząt leśnych do wyboru dla każdego dziecka,
• kartka papieru dla każdego dziecka,
• kredki.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie dzieci zabawą integracyjną z wykorzystaniem utworu muzycznego: „Stańcie wokoło, będzie nam wesoło”.
2. Nawiązanie do tematu zajęć. Próba odpowiedzi na pytanie: jakie dźwięki można było usłyszeć w zakończeniu piosenki; z czym kojarzy się słowo „wiosna”.
3. „Spotkanie zwierząt w lesie” – inscenizacja autorstwa własnego z wykorzystaniem zwierząt leśnych oraz teatrzyku przedszkolnego. Rozmowa na temat jego treści. Pytania do dzieci o cechy charakterystyczne wiosny (po czym poznajemy, że jest wiosna), jakie są oznaki wiosny oraz o zachowanie zwierząt, gdy zbliża się wiosna.

4. „Miś Uszatek wita się z dziećmi” – zabawa integracyjna z wykorzystaniem misia-pacynki.

5. „Misiu, misiu, łapki wprzód” – zabawa ruchowo-naśladowcza z użyciem misia-pacynki oraz utworu muzycznego.

6. „Zwierzęta leśne” – zabawa naśladowcza. Dzieci wybierają sobie jedną opaskę z wizerunkiem zwierzątka leśnego. Nauczyciel pokazuje określony obrazek zwierzątka , a dziecko, które posiada dany wizerunek na opasce (gra rolę zwierzątka) naśladuje jego sposób poruszania się oraz ewentualne odgłosy, jakie wydaje z siebie zwierzę.7. „Wiosenne rozmowy zwierząt leśnych” – zabawa dramowa.
Dzieci pojedynczo ( w dialogu z nauczycielem grającym rolę Misia Uszatka) lub w parach z kolegą/koleżanką przedstawiają rozmowy zwierząt na temat oznak wiosny oraz zmieniającej się pory roku.
8. Podsumowanie przebytych rozmów dzieci-zwierząt: jak zwierzęta reagowały na nadchodzącą wiosnę; jak się czuliście, jako zwierzęta leśne.

9. „Wiosna w lesie” – zabawa taneczna.
Miś Uszatek prosi, aby każde dziecko wybrało sobie do pary jedno zwierzątko-dziecko i zatańczyło swobodnie do rytmu piosenki wiosennej – „Wiosna ma tę wadę”.
10. Podziękowanie za spotkanie. Pożegnanie z Misiem Uszatkiem.

11. Ewaluacja:
Rozdanie dzieciom kartek papieru. Każde dziecko rysuje na niej słoneczko – jeśli dobrze czuło się na zajęciach lub chmurkę – jeśli źle czuło się na zajęciach.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: