Konspekt zajęć – Pomagamy ptakom

Temat kompleksowy: „Pomagamy ptakom”.
Temat dnia: „Czworo gości w karmniku”.
Metody: pokaz, rozmowa, ćwiczenie praktyczne.

Cele:

Dziecko:

 • potrafi dobrać odpowiedni rym;
 • przelicza w zakresie czterech (liczebniki główne i porządkowe)
 • rozpoznaje niektóre ptaki (wróbel, sikora, gołąb, gawron);
 • rozumie potrzebę dokarmiania ptaków podczas zimy;
 • doskonali umiejętność posługiwania się nożyczkami;

Środki dydaktyczne:

 • rymowanki (zima, karmnik, bałwanek);
 • opaski z „dziubkami” ptaków;
 • opowiadanie M. Kownackiej „Zima”;
 • sylwety: karmnik, ptaki: wróbel, sikora, gołąb, gawron;
 • duża obręcz;
 • sylwetki ptaków do kolorowania;
 • kredki, klej, nożyczki,
 • karta pracy „Karmnik”;

Przebieg:

 • Dzieci siedzą na dywanie.
 • Kończenie rymowanek:

– Sypie, wieje, drzewa zgina, bo to jest mroźna … (zima)
– O co ptaszki tyle krzyku? Zaraz będzie jedzenie w … (karmniku)
– Stoi w ogrodzie, śmieszny biały panek – wiem to jest … (bałwanek)

 • Zabawa ruchowa „Głodne ptaszki”.

Nauczyciel rozdaje opaski dzieciom – ptaszkom. na środku dywanu kładzie dużą obręcz – karmnik. Dzieci biegając po sali naśladują małe, głodne ptaszki. Na znak nauczyciela (dźwięk grzechotki) zbiegają się do karmnika i palcem naśladują dziobanie ziaren.

 • Dzieci siadają na dywanie.
 • Nauczyciel umieszcza na tablicy sylwetkę karmnika i opowiadając przypina przy „karmniku” sylwety ptaków.

Bartek umieścił za oknem karmnik, nasypał do niego nasion i okruchów, zawiesił też na gwoździku słoninkę. Schował się za firanką i obserwował, co się dzieje.

Pierwszy przyleciał ciekawy wróbel, porozglądał się, poćwierkał i zaczął jeść okruszki. Druga przyleciała sikorka i zaczęła skubać słoninkę. Trzeci przyleciał gołąbek i zaczął dziobać ziarenka słonecznika. A ostatni, czwarty, przyleciał duży gawron, który nie zmieścił się w karmniku i usiadł na jego dachu. Gdy się schylił, to dostał dziobem do ziarenek. W ten sposób żaden ptak nie pozostał głodnyDzieci odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela

– Który ptak przyleciał do karmnika pierwszy? (wróbel)
– Który ptak przyleciał do karmnika drugi (sikora)
– Który ptak przyleciał do karmnika trzeci (gołąb)
– Który ptak przyleciał do karmnika czwarty (gawron)

 • Wspólne liczenie ptaków w karmniku
 • Chętne dzieci liczą ptaki znajdujące się w karmniku.
 • Dzieci siadają do stolików wycinają sylwetkę karmnika. Następnie kolorują sylwetki ptaków i naklejają je na sylwetę karmnika.
 • Po skończeniu zadania dzieci pomagają porządkować miejsce pracy i podejmują zabawy dowolne.

Przygotowała i przeprowadziła:
Urszula Grudzińska
Zespół Szkół Publicznych
w LesznowoliByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: