Konspekt zajęć otwartych dla rodziców w grupie sześciolatków

Temat:,, Pomagamy ptakom przetrwać zimę”- w oparciu o wiersz ,, Karmimy ptaki’’- T. Fiutowskiej oraz praktyczną działalność dzieci w kąciku przyrody.

Cele ogólne:

– utrwalenie przez dzieci nazw i wyglądu ptaków u nas zimujących,
– rozumienia potrzeby opiekowania się ptakami ze względu na trudne warunki bytowania,
– wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy,
– kształcenia odpowiedzialności i dokładności w podejmowanych czynnościach.

Cele operacyjne:

Dziecko:

– obserwuje ptaki u nas zimujące, rozpoznaje i nazywa,
– zdaje sobie sprawę ze znaczenia pomocy ludzi w dokarmianiu ptaków zimą,
– wie jaki pokarm należy podawać poszczególnym rodzajom ptaków,
– umie właściwie przygotować ten pokarm i wie gdzie należy go umieszczać,
– zna cyfry i znaki matematyczne,
– potrafi rozwiązywać proste zadania matematyczne,

Metody: słowna- teatrzyk, wypowiedzi dzieci, czytanie

czynna- praktyczna działalność dzieci, przeliczanie,
oglądowa- obserwowanie zachowania ptaków przy karmnikach.

Formy: praca z całą grupą, praca indywidualna.Środki dydaktyczne: teatrzyk, makieta karmnika, sylwety ptaków, napisy, cyfry, znaki matematyczne, sylwety karmników, karty pracy, tekst piosenki.

Przebieg zajęć.

I.Zabawy z wierszem T. Kubiaka „Cztery wrony”.

Cztery wrony rządkiem
po śniegu biegały.
Wrony były czarne,
Śnieg – jak zawsze biały.
Czy te czarne wrony
na śniegu nie zmarzną?
Mają bose nóżki
A śnieg zimny bardzo.
Nie jeżdżą na sankach,
Nie jeżdżą na łyżwach,
Tylko chodzą, chodzą
I tak stroszą skrzydła.
Stroszą czarne piórka,
Najczarniejsze chyba,
A śnieg taki biały,
Jak śnieg tylko bywa.
Weź bielutką kartkę
I kredkę kolego,
I narysuj wrony,
Jak chodzą po śniegu.

Rozmowa na temat wiersza.

Ile było wron? Jak wyglądały? Co robiły wrony, a czego nie robiły? Jaki był śnieg?

Naśladowanie odgłosu wrony: kraaa, kraaaa, kraaa.

Układanie odpowiedniej liczby wron na tablicy. Przeliczanie ich.

Rysowanie czarną pastelą odpowiedniej liczby wron na białej kartce. Określanie położenia wron na kartce.

Ćwiczenia poranne – zestaw XVII.

II.

Zajęcia główne

Dzieci siedzą na dywanie. Przed nimi ustawiony jest teatrzyk.

I- Nauczycielka jako narrator rozpoczyna inscenizacje wiersza T. Fiutowskiej

pt. ,, Karmimy ptaki.’’

Przebieg:

Narrator:

,, Spadł śnieg i mróz srogi dookoła

za oknem cisza, lecz czasem słychać

jak głodny wróbel coś woła.

Wróbel:

Ćwir, ćwir, przedszkolaki

na waszą pomoc czekają ptaki.

Gil i gołąb:

Szykujcie ziarna,

bo już za chwilę

przyfruną tutaj gołębie i gile.

Sikorka:

Przynieście także chłopcy, dziewczynki

dla sikoreczki skórkę słoninki.

Dzieci:- ( chłopiec i dziewczynka )

Nam tego nie trzeba przypominać

bo gdy sroga zima

wszystkie dzielne przedszkolaki

z chęcią karmią ptaki,

co dzień rano się szykują,

śnieg z karmnika otrzepują,

a potem pożywne jedzono podsypują.’’

Rozmowa z dziećmi na temat treści obejrzanego teatrzyku.

Jakie ptaki przyleciały do karmnika?

O co prosiły ptaki?

Co dzieci odpowiedziały ptakom?

Jakie pokarmy lubią poszczególne ptaki?

Dlaczego musimy dbać o ptaki?

W jaki sposób powinniśmy dbać o ptaki i inne zwierzęta w czasie zimy?

Co lubią ptaki?- segregowanie pokarmu w zależności od upodobań ptaka (praktyczne działanie dzieci)

Na stolikach rozstawione są pojemniki z różnym pożywieniem dla ptaków. Zadaniem dzieci jest dopasowanie sylwet ptaków do rodzaju pożywiania, które lubią poszczególne ptaki:

np. wróbel- ziarna, okruchy chleba,

sikorka- słoninka,

gile- nasiona,

gołębie- groch.

Karta pracy – łączenie ptaszków z ulubionym pokarmem.

* Zabawa orientacyjno- porządkowa ,, Ptaszki lecą do karmnika’’

Dzieci są podzielone na 3 grupy oznaczone kolorami odpowiednich ptaków

( wróble – szary, sikorki – żółty, gile – czerwony), fruwają jak ptaki przy dźwiękach tamburina. Na dywanie są umieszczone obręcze ( karmniki). W karmnikach znajduje się pokarm, który najbardziej lubią ptaki. Zadaniem dzieci jest dotarcie ( po usłyszeniu sygnału) do właściwego karmnika.

Zabawa zostanie powtórzona po zmianie rodzaju pokarmu w danym karmniku.

Zajęcia główne

„Goście w karmniku’’- zabawa matematyczna.

Do którego karmnika?

Do tablicy przypięte są 4 sylwety karmników w kolorach: czarnym, brązowym, żółtym i czerwonym. Dzieci liczą karmniki(liczebniki główne) i określają, w jakich są kolorach. Nauczyciel pyta dzieci, który z kolei jest np. czerwony karmnik (utrwalenie liczebników porządkowych).

Nauczyciel przypina do tablicy po kilka różnych ptaków (3 sikorki, 2 gile,

2 wróble, 1 wrona). Dzieci dopasowują ptaki do odpowiedniego karmnika – na zasadzie skojarzeń kolorów. Dzieci tworzą zbiory ze względu na jedną cechę – rodzaj ptaka. Następnie dzieci przeliczają ilość ptaków w poszczególnych karmnikach. Określają, w którym jest najwięcej, a w którym najmniej, czy jest gdzieś taka sama ilość. Przeliczają ile jest ptaków we wszystkich karmnikach.

Liczymy ptaki.

Na tablicy pozostają 2 karmniki. Dodatkowo nauczyciel przypina obok karmników sylwety dziewczynki i chłopca(Ania i Tomek). Dzieci przypinają do tablicy sylwety ptaków według wskazówek nauczyciela. Następnie odpowiadają na pytania: Ile ptaków przyleciało do obu karmników?

Po każdym przeliczeniu, dzieci wybierają odpowiednie cyfry i przypinają pod karmnikami.

* Zabawa ruchowa „ Małe wróbelki” – dzieci wykonują w miejscu kilka podskoków obunóż, głośno ćwierkając.

III.

Zabawy przy piosence „Każdy ptaszek”. Ilustracja ruchowa piosenki.

Podsumowanie pracy

Nauczycielka podsumowuje całodzienną pracę i na koniec wszystkim dzieciom wręcza ordery przyjaciela ptaków.

** Ćwiczenia oddechowe:

Dzieci dostają piórka. Zadaniem dzieci jest dmuchanie na swoje piórko tak, żeby jak najdłużej utrzymało się w powietrzu ( nauczycielka zwraca uwagę na prawidłowy wdech i wydech).

Opracowała:
mgr Anna Gonerska
Szkoła Podstawowa w Przygłowie
Oddział „0”Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: