Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Agnieszka Pliszka

Konspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Temat:  „Na wiejskim podwórku”  zabawy rozwijające percepcję wzrokową, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni”.

Cele psychoterapeutyczne:

 • Ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci wzrokowej,
 • Zachęcanie do współdziałania z innym dzieckiem,
 • Wyrabianie umiejętności reagowania na polecenia,

 

Cele lingwistyczne:

 • Rozumienie i stosowanie w wypowiedziach wyrażeń przyimkowych (zawierających np: na, do, obok…),
 • Rozwija słownictwo czynne,

 

Przewidywane efekty:  Dziecko:

 • Nazywa i wskazuje części ciała np.: noga, głowa, szyja, brzuch,
 • Rozumie i używa pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni::  na, pod, za, obok…,
 • Wskazuje prawą i lewą stronę swojego ciała,
 • Składa według wzoru i bez niego obrazek pocięty na części ,
 • Porównuje 2 obrazki różniące się 5 szczegółami,
 • poznaje możliwości ruchowe swojego ciała,
 • współpracuje z drugim dzieckiem ,

 Metody:

 • elementy metody Weroniki Sherborne,
 • metody aktywizujące,  
 •  metody praktyczne – ćwiczenia,
 • współpracy,

Formy pracy:

 • w parach, indywidualna, z całą grupach

 

P r z e b i e g   z a j ę ć:

I.                    OGNIWO – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

 1. Powitanie  – „Witam Cię” – pląs integracyjny z Pedagogiki Zabawy – ćwiczenie integrujące dzieci

Część A. 

Witam cię i klaszczę w ręce swe” – dz. kłania się  i  klaszcze w dłonie

Cieszymy się, bawimy się              dz. głaszcze się po  brzuchu

Wesoło razem jest –                       dz. obraca się  dookoła

Część B.  Dzieci idą w kole w sposób podany przez  n-la (np.: na palcach, na piętach…), zabawę powtarza się kilkakrotnie.

II.                  OGNIWO – CZĘŚĆ KOREKCYJNO –  USPRAWNIA JĄCA

2. „Co  potrafi moje ciało?” – zabawa ruchowa  z wykorzystaniem metody W. Sherborne poznawanie możliwości własnego ciała, dzieci  stoją w rozsypce w sali  i  wykonują następujące ćwiczenia :

 • Poznanie własnego ciała:

– Chodzenie w przysiadzie

– Naprzemienne wymachy nóg do wyciągniętych rak

 • Zdobycie pewności siebie i orientacji w przestrzeni:

– Leżenie na plecach i zajmowanie na podłodze jak najwięcej miejsca, a następnie jak najmniej

 • Nawiązanie kontaktu z partnerem-  pary:

– Siad skrzyżny, dłonie oparte o dłonie partnera –jedno pokazuje ruchy, drugie naśladuje

 • Ćwiczenia przeciw:  pary:

              – Piłowanie drewna, naprzemienne przeciąganie się

 3. „Rysujemy” – obrysowywanie na szarym papierze leżącego na nim dziecka – kształtowanie orientacji  w przestrzeni i  w schemacie własnego ciała

Jedno dziecko zostaje położone na papierze, nauczyciel obrysowuje sylwetkę dziecka, natomiast dzieci wykonują następujące zadania:

 •  wskazywanie i nazywanie danych części ciała np.: głowa, noga, usta…
 •  dorysowywanie brakujących części wskazanych przez dzieci
 •  wskazywanie na partnerze wymienianych przez n-la części ciała

4. „Posłuchaj i zrób” – dz. wykonuje polecenia według instrukcji n –la – ćwiczenie w określaniu prawej i lewej strony własnego ciała. Dzieci stoją w sali
w rozsypce, wykonują zadania zgodnie z poleceniem n-la:

 • wyciągnij do przodu  lewą rękę, prawą rękę,
 •  tupnij prawą nogą,
 •  prawą ręką dotknij lewego kolana,
 •  lewą ręką dotknij prawego ucha,,
 • połóż woreczek na prawej nodze,

uwagi: Dz. ma założoną frotkę na lewej ręce

5. „Na wiejskim podwórku” – omówienie ilustracji – odpowiedzi na pytania -rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej orientacji przestrzennej. Dzieci oglądają obrazek – odpowiadają na postawione pytania

 • Gdzie znajduje się gniazdo bocianów?
 • Gdzie siedzi pies?
 • Gdzie rosną jabłka?
 • Gdzie gospodyni sypie ziarno?
 • Jakie zwierzęta są na ilustracji

6. „Odszukaj różnice na obrazkach” – usprawnianie analizatora wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej – wyszukanie 5 różnic w obrazkach, następnie  dorysowanie  brakujących  elementów  na obrazku po stronie lewej.

III.   OGNIWO CZĘŚĆ RELAKSACYJNO- ODPRĘŻAJĄCA

 

7. „Rzeczka” – masaż relaksacyjny – nawiązywanie bliskiego kontaktu i dzielenie się przestrzenią z drugą osobą.  Dzieci dobierają się parami. Jedno dziecko leży na dywanie przodem , drugie siedzi obok niego wykonują masaż  na plecach:

Tutaj płynie rzeczka,   2x –                wodzenie palcem po plecach

Obok przeszła pani na szpileczkach 2x –          uderzanie o plecy opuszkami palców

tutaj pada deszczyk 2x –                      oklepywanie obiema dłońmi

czy przeszedł cię dreszczyk? –                          delikatny uścisk karku

IV.                 OGNIWO CZĘŚĆ PDSUMOWUJĄCA

 

8. „Pingwin” – zabawa ruchowo podsumowująca -utrwalenie stosunków przestrzennych oraz orientacji w schemacie własnego ciała. Zabawa ruchowa ze śpiewem. Dzieci   wykonują ruchy zgodnie z treścią piosenki.

„ O jak przyjemnie i jak wesoło

w pingwina bawić się, się, się

Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa,

 do przodu do tyłu i raz, dwa trzy”

9. Zakończenie zajęć, podziękowanie za wspólną zabawę  i pożegnanie dzieci.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: