KONSPEKT ZAJĘĆ DLA GRUPY 4 – LATKÓW. Balonikowe zabawy matematyczne z wykorzystaniem wiersza M. Majewskiej „Kolorowe balony”.

balonyCele:

dziecko:

 • uważnie słucha wierszy przedstawianych przez nauczyciela,
 • potrafi policzyć 3 i w miarę możliwości więcej elementów,
 • porównuje długość, np. taki sam, dłuższy, krótszy,
 • uczestniczy aktywnie w ćwiczeniach artykulacyjnych,
 • przestrzega określonych reguł w zabawach ruchowych,
 • uczestniczy aktywnie w zabawach ruchowych przy muzyce,
 • naśladuje ruchy demonstrowane przez nauczyciela,
 • wskazuje i nazywa położenie przedmiotów w stosunku do własnego ciała: przede mną za mną, z boku,
 • posługuje się określeniami dotyczącymi kierunków w przestrzeni: do tyłu, do przodu, przed siebie,
 • próbuje klasyfikować przedmioty według cech jakościowych-koloru,
 • porządkuje zabawki po skończonej zabawie,
 • rozumie i wykonuje proste polecenia,
 • śpiewa w grupie wspólnie z innymi dziećmi,
 • układa przedmioty według wielkości.

Metody:

 • słowna
 • oglądowa
 • czynna

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

Obszary podstawy programowej:

 • obszar 1
 • obszar 2
 • obszar 3
 • obszar 4
 • obszar 5
 • obszar 6
 • obszar 8
 • obszar 13
 • obszar 14

Środki dydaktyczne:

 • tekst wiersza „M. Majewskiej „Kolorowe balony”,
 • balony z kolorowego bloku technicznego,
 • nadmuchane balony,
 • nagrania na płycie CD bądź pendrive

Przebieg zajęć

Powitanie przy zabawie „ Zapraszamy do kółeczka”.

Dzieci podają sobie balon przy słowach rymowanki:Zapraszamy do kółeczka,

gdzie krąży balon jak piłeczka.

Dzisiaj dobry humor mamy-

jak się przywitamy?

Dziecko przy którym zatrzyma się balon pokazuje „powitankę”.

Słuchanie wiersza M. Majewskiej „Kolorowe balony”- zapamiętywanie kolorów baloników.

Dzieci wysłuchują wiersza a następnie wymieniają kolory baloników. Balony z kolorowego papieru układane są na dywanie.

Kolorowe baloniki w tańcu wirowały,

wesoło podskakiwał pod stołem balon biały.

Na szafie tańczył balon w kolorze niebieskim,

zielony złapali chłopcy przebrani za pieski.

Żółty i czerwony długo na lampie wisiały.

Za pomarańczowym z tęsknoty wszystkie usychały-

biedak zawisł na klamce przed drzwiami do sali,

gdy nowego gościa , z różowym balonem witali

Przeliczanie papierowych baloników.

Nauczycielka wskazuje balony i wspólnie z dziećmi je przelicza.

Porównywanie długości sznurków przywiązanych do papierowych balonów.

Wybór dwóch lub trzech balonów- dzieci klaśnięciem informują, który sznurek jest dłuższy.

„Balonik”- usprawnianie narządów artykulacyjnych.

Dzieci nadymają policzki, nabierają powietrza i wypuszczają z odgłosem: psssss, naciskają palcami obu rąk policzki wraz z wypchnięciem powietrza na zewnątrz.

Rozdanie nadmuchanych baloników, zabawa przy muzyce

według pomysłów dzieci,

według pomysłu nauczyciela,

według poleceń nauczyciela.

Każde dziecko wybiera jeden nadmuchany balonik i tańczy z nim według własnego pomysłu a następnie naśladuje sposób poruszania się nauczyciela. W dalszej części zabawy dzieci wykonują polecenia zgodnie z instrukcją nauczyciela np. idziemy z balonikiem do przodu, do tyłu itp.

Klasyfikowanie baloników według cechy jakościowej-koloru w zabawie „Podróż na wyspę”.

Papierowe baloniki zostają rozwieszone w sali. Stają się one wyspami na które będą przybywać dzieci z swoim balonikiem. Kolor nadmuchanego balonika musi być zgodny

z kolorem „wyspy”. Przeliczanie baloników na „wyspach”. Odkładanie balonów do worka.

Zabawa kołowa z chustą animacyjną „Baloniku nasz malutki”.

Dzieci chwytają za chustę animacyjną i bawią się przy rymowance:

Baloniku nasz malutki,

rośnij duży okrąglutki.

Balon rośnie, że aż strach,

przebrał miarę, no i trach!

Na słowo „trach „opuszczają chustę na dywan.

Śpiewanie piosenki – uciszanki „Kiwanka”.

Dzieci śpiewają piosenkę ilustrując jej treść ruchem.

*Dodatkowo dzieci (w zależności od ich dyspozycji) będą zapraszane do układania papierowych baloników według wielkości.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: