Konspekt z zakresu mowy dla dzieci 6-5-letnich

TEMAT:

,,Co przepuszcza światło” – zabawa dydaktyczna. Dziecko prowadzi doświadczenie za pomocą latarki. Dzień i noc” zabawa ruchowa. ,,Teatrzyk cieni” R. Przymus. Wyjaśnienie pojęcia cień, teatr cieni. Wyróżnienie  warunków jakie  muszą być spełnione dla zaistnienia cienia. Kolorowanie sylwet ludzi i zwierząt. Zabawa w teatr cieni. Tworzenie własnych inscenizacji z podziałem na role i dialogi.

 

CELE OGÓLNE:

-poznawanie właściwości fizycznych światła w toku badań i eksperymentów, pogłębianie wiadomości dotyczących źródeł światła,
-badanie zjawiska cienia – powstawanie cieni i półcieni,
– poznawanie różnych typów światła – naturalne i sztuczne,
-rozumienie znaczenia światła dla życia na ziemi.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:

-rozróżnia przedmioty przepuszczające światło, zna zastosowanie ich w życiu codziennym,
– nazywa naturalne źródła światła – słońce, gwiazdy, błyskawica i sztuczne – lampa, żarówka,
– pogłębia wiadomości dotyczące źródeł światła,
– dostrzega zjawiska świetlne w otoczeniu: wędrówka słońca, zmiany pór roku, dnia i nocy,
– rozumie znaczenie słońca (światła) dla życia na ziemi,
– wie, jakie warunki muszą być spełnione, niezbędne dla zaistnienia cienia,
– zna rolę promieni słonecznych i innych źródeł światła w powstawaniu cienia,
– wie, że zjawisko cienia wykorzystuje się do odczytywania czasu – zegar słoneczny,

METODY:

Aktywne:-samodzielne doświadczenia dzieci, zadania stawiane do wykonania, wykonanie pracy plastycznej, udział w teatrze cieni.

Oglądowe:

-pokaz, obserwacja

Słowne:

-opis, opowiadanie, rozmowa,- tworzenie dialogów.

 

FORMY PRACY:

-indywidualna, zespołowa, grupowo- jednolita, grupowo-zróżnicowana

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Latarki, papier, plastik, kolorowa folia, metal, szkło, wiersz ,,Teatrzyk cieni”- R.Przymus,Sylwety, kredki, lampka do tworzenia cieni,

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1.Dzieci siedzą w kole nauczyciel. Jedno dziecko za pomocą dotyku rozpoznaje przedmiot ,,latarkę’’ i słownie próbuje ją opisać tak, aby pozostałe dzieci odgadły.

2. Kolejno nauczyciel rozkłada różne przedmioty np. papier, plastik, kolorowa folia, metal, szkło. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie przedmiotów które przepuszczą światło.

3.Dzieci sprawdzają za pomocą latarki czy ich przypuszczenia były słuszne.

Próbują wyjaśnić dlaczego niektóre przedmioty przepuszczają światło a inne nie. Z własnych doświadczeń starają się znaleźć w życiu codziennym zastosowanie przedmiotów przepuszczających światło np. szyba okienna,, żarówka, reflektor itp. Rozróżniają różne źródła światła – naturalne  – słońce, gwiazdy, błyskawica i sztuczne – lampa, żarówka

4.,,Dzień i noc”- dzieci podzielone na dwa zespoły. Jeden zespół ma latarki, gdy je zaświeci oznacza to dzień i dzieci z drugiego zespołu biegają. Latarka zgaszona oznacza noc i dzieci śpią. Kolejno następuje zmiana ról.

,,Teatrzyk cieni” R.Przymus- dzieci wysłuchują wiersza. Udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące treści. Wyjaśniają pojęcie cień, teatr cieni. Wyróżnienie  warunków jakie  muszą być spełnione, niezbędne dla zaistnienia cienia.
Poznanie roli jaka pełniło zjawisko powstawania cienia w odmierzaniu dawniej czasu-zegar słoneczny.

5.Dzieci otrzymują sylwety różnych postaci ludzi i zwierząt, dorysowują brakujące elementy, kolorują je, kredkami wg własnego pomysłu np. tworzą postaci z bajek.

6.Krótka prezentacja swoich postaci.

7.,,Bajkowy taniec” dzieci przy muzyce tańczą ze swoją sylwetą w takt muzyki.

8. Zabawa w teatr cieni. Dzieci w urządzonym kąciku przy pomocy lampki, tworzą cienie. Opisują czy wyglądają tak, jak w rzeczywistości. Podejmują rolę, tworzą dialogi.

PROWADZĄCA: Bernadetta KowalskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: