Konspekt z wychowania umysłowego w korelacji z wychowaniem plastycznym

prowadząca: mgr Joanna Przybylok

Miejskie Przedszkole nr 3 Piekary Śląskie

grupa: 6 latki

Temat: „MAM PRAWO”

Cele ogólne:

 • zapoznanie dzieci z przysługującymi im prawami oraz obowiązkami,
 • kształtowanie zachowań prospołecznych.

Cele operacyjne:

 • zna swoje prawa i obowiązki,
 • rozróżnia stany emocjonalne swoje i innych,
 • rozwija umiejętności przyjaznego i konstruktywnego współdziałania w grupie,
 • nabywa umiejętności wyrażania myśli i uczuć,
 • czyta globalnie.

Metody:

 • podająca – słuchania opowiadania
 • poszukująca – dopasowanie praw do obowiązków
 • ekspresyjna – zabawa integracyjna i ruchowa
 • praktyczna – rysowanie

Forma: z całą grupą, grupowa, indywidualna.

Pomoce: napisy praw w różnych kolorach, „szczęśliwe łapki” obrazki przedstawiające obowiązki dziecka w kolorowych kopertach, logo organizacji UNICEF, serce czerwone i czarne, pianino, kredki.PRZEBIEG

1. Dzieci stoją w kręgu blisko siebie, ramię przy ramieniu i ilustrują ruchem tekst wyliczanki – rymowanki:Stoimy ramię przy ramieniu,

możemy być wielcy w oka mgnieniu,

możemy być całkiem mali,

lecz nigdy nie będziemy sami.

2.Witamy się poprzez dotknięcie się „szczęśliwymi łapkami” ( obrysowane, wycięte i udekorowane z kartonu swoje dłonie ) zamocowanymi na wewnętrznej stronie prawej ręki gumką recepturką. Nauczycielka mówi kogo witamy np.:

Witamy się z najlepszą koleżanką lub kolegą.

Witamy się dziećmi z którymi siedzisz przy stoliku.

Witamy się z najlepszą przyjaciółką.

Witamy się z dzieckiem z którym się ostatnio pokłóciłaś / pokłóciłeś. itp.

Nauczycielka odbiera dzieciom „szczęśliwe łapki”

3. Dzieci siedzą na dywanie przed tablicą na której są zawieszone dwie postacie: dziewczynki i chłopca. Określamy wspólne cechy dla dzieci: są niskie, często się śmieją lub płaczą,chcą się przytulać do rodziców, lubią się bawić, lubią jeść słodycze i lody itp.

4. Nauczycielka opowiada o organizacji, która dba o dzieci i broni ich wówczas gdy jest im niezbyt dobrze (źle). Organizacją tą jest UNICEF, który pomaga dzieciom: głodnym, chorym, nie mającym rodziców. Wówczas organizuje się dla takich dzieci pomoc: wysyła lekarzy, nauczycieli, rozdaje jedzenie i ubranie. UNICEF jest organizacja międzynarodową, a w Polsce o pomoc można się zwrócić do Komitetu Praw Dziecka, który pilnuje przestrzegania praw dzieci przez dorosłych w naszym kraju. Do tych praw należą min.:

OCHRONY – kartonik koloru niebieskiego,

MIŁOŚCI – kartonik koloru czerwonego,

ZDROWIA – kartonik koloru białego,

RADOŚCI – kartonik koloru różowego,

NIEWIEDZY – kartonik koloru żółtego,

NIEPOWODZEŃ I ŁEZ – kartonik koloru szarego,

ZABAW I NAUKI – kartonik koloru zielonego,

PRZECIWSTAWIENIA SIĘ ZŁU – kartonik koloru fioletowego.

Każde prawo( napisane na kolorowych kartonikach) nauczycielka krótko tłumaczy a następnie wspólnie czytamy je globalnie.

5.Zabawa ruchowa pt.: „Serduszka” – dzieci biegają w rozsypce w rytm granej melodii na pianinie, na przerwę w muzyce reagują na sygnał wzrokowy. Nauczycielka pokazując serce koloru czerwonego – dzieci przytulają się wyrażając uczucie miłości, przyjaźni; natomiast na czarny kolor serca wyrażają swoją postawą i mimiką twarzy kogoś złego, obrażonego, smutnego itp. Zabawę powtarzamy kilka razy.

6. Nauczycielka prosi dzieci o rozejrzenie się po sali i odnalezienie nowych elementów. Dzieci szybko odnajdują kolorowe koperty, które przynoszą je przed tablicę. Zanim poszczególne dzieci rozpoczną otwieranie kopert, nauczycielka zwraca uwagę na tę samą kolorystykę kopert i kartonów z napisanymi prawami. Zwraca uwagę także na to iż każde dziecko ma swoje prawa ale także obowiązki wobec siebie i innych.

Dzieci otwierają kolejno koperty i starają się prawidłowo dopasować obrazek ( ramka jest w tym samym kolorze co napis i koperta) przedstawiający obowiązek do prawa.

PRAWO DO OCHRONY – obowiązek bycia i mieszkania w domu z rodzicami (obrazek przedstawia rodzinę na tle domu),

PRAWO DO MIŁOŚCI – obowiązek kochania rodziców, przyjaciół ( obrazek przedstawia tulącą się rodzinę i przyjaciół),

PRAWO DO ZDROWIA – obowiązek zdrowego odżywiania się , higieny ( obrazek przedstawia dziecko jedzące umyte jabłko),

PRAWO DO RADOŚCI – obowiązek wypełniania swoich zadań i obowiązków ( obrazek przedstawia dziecko podlewające kwiaty),

PRAWO DO NIEWIEDZY – obowiązek uczenia się ( obrazek przedstawia dziecko pochylone nad książką na tle budynku szkoły),

PRAWO DO NIEPOWODZEŃ I ŁEZ – obowiązek mówienia o swoich trudnościach ( obrazek przedstawia mamę tulącą dziecko z „chmurką”)

PRAWO DO ZABAW I NAUKI – obowiązek bawienia się i uczenia się ( obrazek przedstawia dzieci bawiące się na w piaskownicy a obok dziecko wykonujące doświadczenie),

PRAWO DO PRZECIWSTAWIENIU SIĘ ZŁU – obowiązek mówienia prawdy i postępowania prawidłowo – dobrze (obrazek przedstawia dziecko wybierające czerwone serce).

7. Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy, które tworzą kręgi. Każda grupa otrzymuje ten sam zestaw kartoników z napisami i obowiązków jak na tablicy głównej i układa je w kole na zasadzie zegara, na środku kładzie obrazek przedstawiający szczęśliwe dzieci. Zabawa polega na łączeniu elementów do środka koła na polecenia nauczycielki np.:

Dzieci są szczęśliwe gdy są kochane i same kochają innych.

Dzieci są szczęśliwe gdy się cieszą i radują ale też gdy wykonują swoje obowiązki.

Dzieci są szczęśliwe gdy mówią NIE złu i TAK dobru. itp.

W zabawie tej każde dziecko bierze udział jeden raz, następnie nauczycielka zbiera kartoniki i obrazki.

8. Zabawa pt.: „Pajęczynka” siedząc w tych samych dwóch kręgach nauczycielka pierwsza posyła dziecku kłębek włóczki tocząc ją po podłodze jednocześnie mówiąc mu coś miłego. Każde dziecko, które otrzyma wełnę posyła następnemu. Zabawa kończy się gdy ostatnia osoba otrzyma wełnę.

9. Zadanie indywidualne przy stolikach – dzieci rysują kredkami na niebieskich chmurkach na temat: „Jestem szczęśliwa” . Po skończonej pracy porządkują swoje stanowisko pracy a „szczęśliwe chmurki” pani zawiesza pod sufitem.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: