Konspekt do zajęcia z przyrody

Temat: Eko –rzeźba – wykonanie śmiesznego stwora z surowców wtórnych.

Cele naczelne:

– zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka
– budzenie wrażliwości na piękno przyrody
– uświadomienie brzydoty zła w postępowaniu człowieka w środowisku przyrodniczym
– wzmocnienie więzi ze środowiskiem przyrodniczym

Cele operacyjne:

– dziecko zna niebezpieczeństwa grożące środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka
– dziecko rozumie znaczenie ochrony przyrody i stosowanie w tym celu różnych środków
– dziecko potrafi wyjaśnić znaczenie słów: „surowce wtórne”
– dziecko potrafi łączyć różne materiały ze sobą za pomocą sznurka, taśmy, kleju
– dziecko potrafi tańczyć w rytm muzyki

Metody:

– słowna – rozmowa
– oglądowa – pokaz ilustracji
– czynna – zadania stawiane do wykonania

Formy: praca z całą grupą

Środki dydaktyczne: plastikowe puszki, butelki, pudełka, sznurki, taśmy, stare gazety, tacki, pojemniki, tacki, klej.Przebieg zajęcia:

I. Organizacja
Przygotowanie sali, pomocy do zajęcia.

II. Nawiązanie
1. Rozmowa z dziećmi na temat zachowania się w lasach, parkach, nad rzekami – aby były czyste. Co należy robić ze śmieciami takimi jak: papiery, butelki itp.? Dlaczego należy dbać o nasze środowisko? Co powinniśmy zrobić, aby wszyscy ludzie pamiętali o tym, ażeby nie zaśmiecać, nie niszczyć naszego środowiska?
2. Zabawa ruchowa „Leśne porządki”. Dzieci biegają po całej sali. Na dany sygnał zbierają śmieci, kopią dołek, wsypują śmieci i je zasypują.
3. Ja również zastanawiałam się w jaki sposób możemy przypominać dzieciom, żeby nie zaśmiecały środowiska. I przyszedł mi do głowy taki pomysł, abyśmy zrobili takiego śmiesznego stwora śmieciora. Zrobimy go właśnie z tych „śmieci”, które przynieśliście. Czy wiecie jak inaczej nazywamy „śmieci”? (surowce wtórne – to znaczy, że mogą one być jeszcze raz użyte po wcześniejszej przeróbce w fabryce). (Tłumaczę dzieciom sposób wykonania pracy).

III. Zakończenie
1. Czy podoba wam się stworek – śmieciorek? Czy widząc takiego stworka dzieci będą pamiętały, że należy zawsze śmieci wrzucać do kosza? Myślę, że nasz śmieciorek będzie wszystkim przypominał o tym, jak pięknie i miło jest żyć w czystym środowisku.
2. Taniec dookoła śmieciorka w rytm muzyki płynącej z kasety magnetofonowej.

Opracowała:
Renata MarkowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: