Konspekt do zajęcia z obszaru edukacji przyrodniczej

Placówka: Przedszkole nr 21 w Tychach
Grupa wiekowa: 5-latki

Prowadząca: Barbara Florek

„ABC… Program wychowania przedszkola XXI wieku” – E. Bełczewska, M. Kwiatkowska, J. Wasilewska, A. Łada-Grodzicka
Nr dopuszczenia – DKW-4013-1/00

Temat: „Poznajemy skarby ziemi”

Cele ogólne:

  • Poznawanie fizycznych właściwości wybranego minerału – wapień.
  • Utrwalenie umiejętności rozpoznawania wybranych minerałów (skarbów ziemi): kryształ górski, węgiel, sól kamienna, glina, bursztyn. str.53

Cel szczegółowy:

  • Dzieci odróżniają i nazywają wybrane minerały (kryształ górski, węgiel, sól kamienna, glina, bursztyn)
  • Poznają właściwości i sposoby wykorzystania wapienia.

Środki wspomagające działanie: minerały (kryształ górski, węgiel, sól kamienna, glina, bursztyn, wapień) i ich wyroby. Gips, formy gipsowe, pojemniki, łyżeczki, farby.

Przebieg:

I.1. Za pomocą wyliczanek rozpoznawanie przedmiotów na stolikach (kryształ górski, węgiel, glina, sól kamienna, bursztyn). Dzieci nazywają przedmioty, minerały – wykazują się wiedzą naukową.

II.

1. Zapoznanie ze skałą wapienną.
2. Uzyskanie informacji na temat: jak powstała skała wapienna?
3. Prezentacja przez nauczycielkę kawałka skały wapiennej z odciskiem amonitu.
4. Nawiązanie do wcześniejszego doświadczenia z pokruszoną muszelką.
5. Nauczycielka pokazuje dzieciom gips, wyjaśnia jego zastosowanie oraz pochodzenie.
6. Zaproponowanie wykorzystania gipsu do wykonania własnego wapienia – figurki gipsowej.

III.

1. Mieszanie gipsu z wodą (reakcja chemiczna).
2. Określenie zmiennych właściwości gipsu (suchy, mokry).
3. Wykonanie własnego odlewu.
4. Malowanie wcześniej przygotowanych przez nauczycielkę figurek gipsowych.

Literatura:
„Edukacja w przedszkolu” – wyd. RAABE
„Encyklopedia powszechna” – PWN Warszawa 1995

MINERAŁY

Kryształ górski:

· Nazwa pochodzi od słowa gr. (krystallos) lód
· Bezbarwny, przezroczysty przez który można czytać
· Wyrabiane są ozdoby jubilerskie
· Można go znaleźć w ziemi, skałach magmowych

Węgiel:

· Pochodzenia roślinnego
· Czarny, kruchy, pali się długim płomieniem
· Otrzymujemy z niego: smołę, benzynę, daje ciepło

Sól kamienna:

· Pochodzi ze skały osadowej, powstała na skutek odparowania wód ze słonych mórz i jezior
· Występuje w Polsce – Wieliczka
· Wykorzystywana w celach kuchennych
· Białe kryształki

Glina:

· Pochodzi ze skały osadowej (iłu, mułu, piasku)
· Kolor brunatny lub ceglasty
· Zwilżona wodą staje się plastyczna oraz pęcznieje
· Podstawowy surowiec przemysłu ceramicznego (dachówki, cegły, doniczki)

Bursztyn – Jantar:

· Kopalna żywica drzew iglastych
· Żółty, brunatny, czerwonawy
· Zawiera niekiedy zatopione owady i szczątki roślin
· Wykorzystywany do wyrobu biżuterii i przedmiotów ozdobnych

Skała wapienna:

· Pochodzenia zwierzęcego – amonity
· Biała, szara
· Wykorzystywana do wyrobu cementu i gipsuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: