Konspekt do zajęcia umuzykalniającego w grupie dzieci 3,4,5 – letnich.

Temat: Próba improwizacji ruchowej do utworu „Cztery pory roku” – „Wiosna” Vivaldiego.

Cele:

poznawczy:

 • wdrażanie do właściwego odbierania muzyki klasycznej
 • rozwijanie umiejętności ruchowych

kształcący:

 • rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki
 • kształcenie umiejętności estetycznego poruszania się
 • doskonalenie umiejętności łączenia ruchu z muzyką

wychowawczy:

 • wdrażanie do reagowania na polecenia nauczycielki,
 • wdrażanie do wspólnej zabawy

Metody:

 • czynna: zabawy oparte na działalności praktycznej dzieci
 • słowna: rozmowa, objaśnienie
 • oglądowa: pokaz
 • problemowo – odtwórcza (zabawa)
 • problemowo – analityczna (słuchanie muzyki)
 • problemowo – twórcza (angażowanie myślenia i inwencji twórczej)
 • organizowanie i rozwijanie działalności muzycznej (śpiew)

Formy:

śpiew zbiorowy piosenek pt. „Bociek”, „Kolorowa wiosna”

słuchanie muzykiruch przy muzyce

Środki dydaktyczne: pianino, kaseta magnetofonowa

I. Część wstępna

1. Czynności organizacyjno – porządkowe.

Przygotowanie sali i pomocy do zajęcia.

2. Dzieci maszerują (podskakują, biegają) dookoła sali w rytm muzyki.

3. Ćwiczenie oddechowe: Dzieci wąchają wiosenne kwiaty.

II. Część główna

1. Zagadka muzyczna. Dzieci rozpoznają piosenkę „Bociek” po usłyszeniu fragmentu melodii zagranej na pianinie. Śpiew zbiorowy piosenki.

2. Ćwiczenia artykulacyjne. Nauczycielka mówi sylabami: kle – kle; kum, kum; re, re, kum, kum, – dzieci powtarzają.

3. Zabawa ruchowa „Bociek szuka żaby”. Wybrane dziecko jest bocianem. Pozostałe dzieci dzielimy na dwie grupy. Jedna grupa to „bąki”, które bzykają, druga grupa to „żaby”, które kumkają. Wszystkie dzieci wydają „swoje” głosy. Bocian, który ma zawiązane oczy „łapie żabki” kierując się wyłącznie słuchem przy rozpoznawaniu w tym gwarze kumkania żab.

4. Improwizacja ruchowa do utworu Vivaldiego „Cztery pory roku” „Wiosna”. Nauczycielka pokazuje i kieruje improwizacją w formie opowieści ruchowej. Dzieci śpią, budzą się, wąchają kwiaty, idą na spacer do lasu, słuchają śpiewu ptaków, zrywają kwiaty, itp.

5. Utrwalenie piosenki „Kolorowa wiosna”. Śpiew sztafetowy piosenki.

6. Kolorowanie wiosennych kwiatów.

III. Część końcowa

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciu.

Opracowała:
Renata MarkowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: