Konspekt do ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 4,5 – letnich przeprowadzonych dla studentów PWSZ

Opracowanie: mgr Anna Mojsym Bochen

Temat zajęcia: Ćwiczenia gimnastyczne z elementami metody R. Labana – „Wiosenna wycieczka”

Cele:

poznawczy:

–        zapoznanie dzieci z nową formą ruchu – umiejętności wyczucia ciała i przestrzeni,
–        przyswajanie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania zabaw i ćwiczeń

kształcący:

–        rozwijanie pomysłowości, ekspresji ruchowej,
–        kształcenie płynności ruchu i poczucia rytmu

wychowawczy:

–        wdrażanie do zdyscyplinowania, samokontroli, zaradności,
–        rozwijanie inwencji twórczejMotoryka: poprawne wykonywanie ćwiczeń: umiejętność skoków zajęczych, cwału konia.
Umiejętności:współpraca w grupie, doskonalenie zwinności, płynności ruchów, gibkości, koordynacji ruchowej, czujności.
Forma: inspiracji ruchowej wg R. Labana
Metoda: zabawowo – naśladowcza, met. R. Labana
Forma: indywidualna, frontalna, pracy we zespołach
Pomoce: tamburino, kaseta, magnetofon

Przebieg zajęcia:

Lp Zadania Opis zabaw lub ćwiczeń Czas Uwagi
1. Ćwicz. organizacyjno – porządkowe Marsz w rytm muzyki.

Powitanie.

Podanie celu zajęć.

Dzieci wyruszają na wycieczkę w rytm wesołej muzyki.

3 min Dzisiaj chciałabym pójść z wami na wycieczkę, aby przywitać Panią Wiosnę Jak myślicie – gdzie możemy ją spotkać? Więc choćmy na wycieczkę do lasu.
2. Umiejętność wyczucia własnego ciała i przestrzeni. Przechodzenie przez rzeczkę – zabawa z elementem skoku. Dzieci naśladują zdejmowanie butów, podwijanie spodni, przechodzenie po kamieniach szybko, ale ostrożnie żeby się nie zmoczyć. 2 min powtórzyć 2 razy
3. Wyczucie płynności ruchów. Dzieci znajdują się na łące wśród pasących się koni. Zabawa z elementem czworakowania. naśladowanie konia grzebiącego nogą. W staniu jednonóż uderzenie palcami stopy lewej i prawej o podłogę na zmianę. 3 min N. wyjaśnia zadanie
4. Wyczucie ciężaru, siły, energii, czasu. „Przeciąganie gałęzi”

Na wąskiej ścieżce leży stos gałęzi i trzeba je usunąć, aby można było iść dalej:

a) ćwiczenie w dwójkach – jedno dziecko jest gałęzią, kładzie się tyłem na podłodze, drugie stara się je przeciągnąć parę kroków.

b) pchanie zepsutego samochodu

2 min zmiana ról na odgłos tamburina
5. Kształcenie czujności, rozwijanie pomysłowości Improwizacja ruchowa: „Skradanie się do os”

a) Dzieci idą wąską ścieżką, zauważyły stado os. Chciały je podpatrzeć skradając się, ale osy je zauważyły i zaczęły krążyć nad ich głowami. Dzieci opędzają się przed osami w dowolny sposób.

b)      Podpatrywanie pasącej się sarenki (lub 3 sarenek).

3 min Dz. naśladują skradanie się do os: wolno, ostrożnie i prawie w bezruchu. Potem dz. naśladują opędzanie się od os.
6. Kształcenie płynności ruchów, wyczucie przestrzeni i czasu. „Przedzieranie się przez gęsty las” – improwizacja.

a) Las jest bardzo gęsty, trzeba przedzierać się przez krzaki, zarośla, odginać gałęzie, przechodzić pod nisko opuszczonymi gałęziami drzew.

b)      Wskazywanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów (fiołki, zawilce, itp.)

2 Dz. mają wymyślać i naśladować różne sposoby przedzierania się przez gęsty las.
7. Ćwicz. oddechowe Ptaki siedzące na gałęziach drzew przyglądają się dzieciom, fruwając z gałęzi na gałąź gubią piórka. Dz. zbierają piórka i dmuchają w górę. 2 Dz. naśladują fruwanie ptaków, potem dmuchają piórka do góry – starają się utrzymać je jak najdłużej w powietrzu.
8. Kształcenie zwinności i sprawności. „Zające na łące”

Idąc dz. obserwują zające jak stają słupka, nastawiają uszu, szybko uciekają.

2 Dz. poprzez gest i mimikę naśladują zachowanie się zajęcy
9. Wyczucie świadomości własnego ciała. „Ucieczka jeża”

Na polanie dz. spostrzegają jeża, idą za nim. Jeż zmęczony rezygnuje z ucieczki, zwija się w kłębek, leży nieruchomo.

2 Naśladowanie zachowania się jeża.
10. Kształcenie wyobraźni, wyczucia przestrzeni i czasu. „Drzewa na wietrze”

a)      duże i małe: Dz. naśladują kołysanie się drzew, gałęzie uginają się – naśladowanie ruchów lekkich, elastycznych

b) grabienie, robienie porządków

2
11. Ćwiczenie uspokajające Zmęczone wędrówką dz. siadają na pniach drzew, trawie. Po krótkim odpoczynku dz. wracają z wycieczki. 2 Dz. w dowolny sposób odpoczywają, kładą się na podłodze w różnych pozycjach.
12. Ćwicz. org. – porządkowe Zbiórka, podsumowanie zajęć.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: