Konkurs na dyrektora banku- zabawy z liczeniem(wg metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- zajęcie dla rodziców)

Cele:

1. Sprawdzenie kompetencji dzieci sześcioletnich w zakresie opanowania umiejętności dodawania i odejmowania.
2. Ćwiczenia w rachowaniu pomagające dzieciom przejść na poziom dodawania i odejmowania w pamięci.
3. Wyrabianie odporności emocjonalnej; podejmowanie wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć.
4. Zapoznanie rodziców z umiejętnościami matematycznymi dzieci.

Pomoce: obręcze(po jednej dla 2 dzieci), krzesełka(tyle, ile obręczy), koszyk z kasztanami, kostki do gry, arkusz papieru do wpisania zdobytych przez dzieci punktów, ogłoszenie o konkursie, dyplomy uczestnictwa w zabawie

Przebieg zajęć:

1. Przywitanie gości.
2. Wprowadzenie do tematu- zainteresowanie ogłoszeniem “prezydenta miasta o konkursie na dyrektora polskiego banku”- ogłoszenie czyta chętne dziecko.
3. Ćwiczenia wprowadzające :
– liczenie na przemian: dziewczynki mówią-jeden, chłopcy-dwa, dziewczynki- trzy, chłopcy- cztery itd.(dzieci liczą w zakresie swoich możliwości)
– liczenie z klaskaniem: chłopcy mówią-jeden, dziewczynki na dwa klaszczą w dłonie, chłopcy mówią- trzy, dziewczynki na cztery klaszczą w dłonie, itd.
– liczenie “ze słuchawkami na uszach”(tzn. dzieci zakrywają dłońmi uszy i liczą po cichu)
4. Stworzenie warunków do zabawy “konkurs na dyrektora banku”:
– przygotowanie pomocy(rozłożenie obręczy na podłodze, ustawienie przy nich krzesełek, przygotowanie liczmanów- kasztanów i kostek)
– zaproszenie do zabawy rodziców(jako “jury”, które zasiądzie na krzesełkach i będzie obserwowało pracę dzieci, pozostali rodzice to “komisja kontrolująca pracę “jury”)
-omówienie zasad zabawy:
a)dwoje dzieci pod kontrolą dorosłego będzie na przemian pracować podczas 3 etapów:
I etap- dzieci będą zliczać kropki z obu kostek, mówiąc np.2+3=5
II etap- od większej liczby kropek będą odejmować mniejszą liczbę kropek, mówiąc np.6-2=4
III etap- dzieci będą zliczać kropki z trzech kostek, mówiąc np.6+2+4=12
Jeśli rodzic skinie głową, to znaczy, że dziecko policzyło dobrze i może sobie przyznać punkt(czyli wziąć z koszyka jednego kasztana)
b)Każdy etap konkursu będzie trwał10 minut
c)liczyć zaczyna dziecko, które wyrzuci większą liczbę kropek
d)Po sygnale oznajmiającym zakończenie konkursu- dzieci podają komisji sumę zebranych punktów, komisja je zapisuje, a potem ogłasza kolejno zdobywców miejsc I, II, III, IV, V itd.(każde dziecko nagradzane jest brawami!)
5. Podział dzieci na 2- osobowe zespoły, ustalenie kto będzie rozpoczynał pierwszy.
6. Zabawa w zespołach.
7. Zakończenie zabawy:
a) podliczenie punktów, wpisanie wyników, ogłoszenie zwycięzcy, wręczenie dyplomów przez “jury”(rodziców)
b)zliczanie punktów zdobytych w zespołach
c) zliczanie wszystkich zdobytych punktów przez dzieci
8. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za wspólną zabawę.
9. Zabawa ze śpiewem “Przepis na tańczącą ósemkę”(kinezjologia edukacyjna).

Scenariusz opracowany przez nauczycielkę Renatę Skrzypek z Przedszkola nr 50 w Lublinie.
Zajęcie przeprowadzone w grupie dzieci 6- letnich.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: