“Kolorowe zabawy” – wykorzystanie różnorodnych zabaw ruchowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela

  1. Grupa: I „ Krasnoludki” – 3 -latki
  2. Data: 30. 01. 2007r.
  3. Miejsce: sala rytmiczna, Przedszkole nr 61 ul. Lelechowska 7 w Warszawie.
  4. Temat kompleksowy: „ Kochamy Babcię i Dziadka”
  5. Temat zajęć: „ Kolorowe zabawy”- wykorzystanie różnorodnych zabaw ruchowych.
  6. Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznego działania, improwizacji ruchowej
  7. Formy pracy: zajęcia z cała grupą, zabawy ruchowe
  8. Cele ogólne:

– kształtowanie sprawności ruchowej dzieci

– wyrabianie zwinności i zręczności

– kształcenie płynności ruchu i poczucia rytmu

– przyswajanie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

– wdrażanie do zdyscyplinowania, samokontroli, zaradności

– szybkie reagowanie na sygnał nauczycielki

– prawidłowe nazywanie i rozróżnianie podstawowych barw– prawidłowe nazywanie i wskazywanie poszczególnych części ciała

– wdrażanie do uważnego słuchania poleceń nauczycielki

– stwarzanie radosnej atmosfery

Cele operacyjne:

– dziecko zna zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

– rozwija swoja sprawność ruchową, zwinność, poczucie rytmu

– szybko reaguje na sygnały nauczycielki

– prawidłowo nazywa i rozróżnia podstawowe barwy

– prawidłowo nazywa i wskazuje poszczególne części ciała

– uważnie słucha poleceń nauczycielki

  1. Pomoce: tamburyno, pianino, kolorowe woreczki gimnastyczne, książka

M. Bogdanowicz   „ Ruch i piosenka dla najmłodszych”, serduszka z folii

samoprzylepnej, duże serduszka  wycięte z kartonu.

  1. Przebieg zajęć:

– zaproszenie dzieci do sali rytmicznej

– rozmowa z dziećmi na temat uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

–  zabawa: delikatne stukanie paluszkami o podłogę

uderzanie rękami o kolana

głośne klaskanie

– zabawa z paluszkami ilustrująca krótki wierszyk mówiony przez nauczycielkę

( zabawę powtarzamy)

„ Ten paluszek to babunia, przy niej jest dziadziunio.

Ten największy to tatunio, przy nim jest mamunia.

A to jest dziecina mała, a to rączka moja cała”.

–  Ilustrowanie ruchem tekstu wierszyka ( dzieci stoją w kole)

„ Głowa, ramiona, kolana, pięty

kolana, pięty

kolana, pięty

Głowa, ramiona, kolana, brzuch,

Oczy, uszy, usta, nos”.

– zabawa ruchowa „ Spacer”

Przypomnienie  dzieciom zasad bezpiecznej zabawy.

Dzieci maszerują w rytm wygrywany na pianinie, kiedy nauczycielka gra wolno, niskie dźwięki, dzieci chodzą  wolno jak babcia lub dziadek, kiedy nauczycielka wygrywa szybszy rytm, wysokie dźwięki, dzieci przyśpieszają kroki, kiedy nauczycielka  nie gra, dzieci zatrzymują się i słuchają polecenia( np. pokazują nosek, uszy, głowę itp.)

– zaproszenie dzieci do kółeczka, pokazanie dzieciom woreczków w czterech

podstawowych kolorach,

–  próby rozpoznawania i prawidłowego nazywania kolorów

– rozdanie dzieciom woreczków w ich ulubionych kolorach

– zabawa ruchowa z woreczkami: marsz z woreczkiem na głowie

marsz z woreczkiem pod pachą

stawanie na woreczku nogami

podrzucanie woreczków

przeskakiwanie przez woreczki

– zabawa  ruchowa „ Dzieci do domu”

( dzieci maszerują w rytm wygrywany na tamburynie, kiedy nauczycielka przestaje

grać dzieci wracają do „ swoich domów”- miejsce oznaczone danym kolorem)

– zebranie woreczków

– dzieci siadają i otrzymują od nauczycielki nagrody- serduszka wycięte z kolorowej

folii samoprzylepnej ( wybierają sobie swój ulubiony kolor)

– ćwiczenia oddechowe- zdmuchiwanie serduszek z ręki ( nabieranie powietrza nosem

i wypuszczanie ustami)

– podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę

– powrót do sali.

 

Marta Nowajczyk-Piela

nauczycielka

Przedszkole nr 61

02-351 Warszawa.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: