Kółko przyrodnicze w przedszkolu

                                                                                       „Żyj z przyrodą w zgodzie,
odsuń od niej zło,
i pamiętaj co dzień
aby chronić ją’’

                Przedszkole powinno wyposażyć dzieci w elementarne wiadomości na temat przyrody, jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, a także sukcesywnie wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego. Ta pierwsza instytucja edukacyjna w życiu dziecka poprzez różnorodne działania w tym zakresie ma na celu kształtować w nim postawę ekologiczną, która powinna charakteryzować się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych, ciekawością świata i praw nimi rządzących, odpowiedzialnością wobec wszelkich form życia, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi.
Działania jakie  mogą zaproponować nauczyciele dzieciom w wieku przedszkolnym, by dostarczyły one ich wychowankom możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami  muszą to być oparte na szeroko rozumianej aktywności, gdzie dziecko będzie miało możliwość ” szukać, badać, eksperymentować, obserwować, zbierać i klasyfikować” przyrodę. Tylko dzięki takim działaniom dziecko w wieku przedszkolnym ma szansę w pełni poznać otaczający je świat.
Dzieci interesują się wszystkim, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu i wypytują dorosłych o różne szczegóły związane z uprawą roślin, z hodowlą zwierząt i ze wszystkimi sprawami , które się wokół nich odbywają. Wiele z tych wiadomości przynoszą do przedszkola i tu poddają je sprawdzeniu.
Dzieci chcą znać prawdę, są bardzo dociekliwe i jeżeli nie dowiedzą się z jednego źródła – to szukają odpowiedzi i wyjaśnienia w innym. Dlatego nie wolno zbywać ich byle jaką odpowiedzią nawet na najprostsze pytania, lecz trzeba w zrozumiałej formie podać wyjaśnienie każdej sprawy, o którą pytają.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom dzieci należy zorganizować w przedszkolu zajęcia dodatkowe z poznawania otoczenia przyrodniczego , w szczególności ukierunkowane na wychowanie ekologiczne.

Prowadzenie kółka przyrodniczego ma na celu:
• budzenie zainteresowań przyrodą i kształtowanie opiekuńczego stosunku do niej,
• rozwijanie pożądanych cech charakteru jak : obowiązkowość, dokładność, wytrwałość, odpowiedzialność, współżycie w zespole,
• wzbogacanie wiadomości;
• rozszerzanie wiedzy ekologicznej;
• pogłębianie wiedzy o środowisku naszego regionu.

Do kółka przyrodniczego należą niektóre dzieci z grupy 5 i 6- latków. Przynależność do kółka jest dobrowolna.

Zadania kółka przyrodniczego to:
– budzenie zainteresowania przyrodą
– kształtowanie pożądanych postaw przyrodniczych
– wyrabianie postaw proekologicznych
– budzenie pasji
– dostarczenie wiadomości na tematy przyrodnicze;
– wyrobienie nawyk obserwacji przyrody;
– uczenie właściwego zachowania się w parku, w lesie, w sadzie, w kąciku przyrody itd.;
– prowadzenie zabaw badawczych celem zgłębiania wiedzy przyrodniczej i wytwarzaniem zaciekawienia i zainteresowania ;
– wdrażanie do zdrowego stylu życia;
– wytworzenie potrzeby obcowania w czystym , nie skażonym cywilizacją środowisku.

Według założeń Kółko Przyrodnicze działać będzie od października do czerwca każdego roku szkolnego.

Październik

-poznajemy środowisko leśne
– odloty ptaków: pokaz na ilustracji, słuchanie głosów ptaków, obserwacja odlotu dzikich kaczek ( klucz), rysowanie drogi palcem na globusie;
– zbieranie liści i innych darów jesieni ,rozpoznawanie drzew z jakich pochodzą : badanie budowy liścia lupą, suszenie liści, rozpoznawanie ich i nazywanie, porównywanie szyszek i określanie z jakiego drzewa pochodzą; sadzenie do piasku owoców kasztanowca;
– badanie smaków różnych owoców, badanie ich budowy , porównywanie; mieszanie soków i smakowanie;

Listopad-badacze powietrza ,,Dzień czystego powietrza” -badanie siły wiatru poprzez unoszenie się różnych materiałów: piórko, kartka papieru, torba foliowa, latawiec; określanie kierunku wiatru – wiatraczek przyniesiony przez dziecko;
– badanie ziemi: rozróżnianie różnych rodzajów ziemi ,porównywanie przez dotyk , lupę polewanie wodą, dobór roślin do rodzaju ziemi – naturalne okazy;
-zapoznanie z życiem borsuka, jeża, wiewiórki

Grudzień

– śnieg: badanie czystości śniegu, topnienie-obserwacja, doświadczenia
– drzewa iglaste- porównywanie szyszek, nazywanie drzew oglądanie ilustracji, czasopism.; poznawanie pierwszych roślin na ziemi, poznawanie roślin na różnych kontynentach ; wpływ klimatu na rodzaj roślinności;

Styczeń

– lód: topnienie lodu i jego objętość- doświadczenia; pokaz lodowców na biegunach –ilustracje;
– powietrze: co to jest dziura ozonowa? – doświadczenie „paląca się świeca w słoju ( tak – nie i dlaczego?);

Luty

– hodowle roślin: sadzenie i obserwacja roślin: rzeżucha , cebula, fasola; Badanie budowy rośliny cebula i szczypior i porównanie z kwiatem tulipan.

Marzec

– woda –źródłem życia: rodzaje zbiorników wodnych, czystość wody, oszczędzanie wody, obieg wody w przyrodzie – oglądanie ilustracji w książkach, zabawa badawcza „ Parowanie, skraplanie’’, smak wody i kolor – doświadczenie.
– magnes : zabawy badawcze – przyciąganie i odpychanie ciał , tonięcie ciał w wodzie.

Kwiecień

– zdrowa żywność : układanie jadłospisu, pokaz na ilustracji wzrostu niektórych roślin od nasionka do dojrzałej postaci; wysiew w ziemię nasion , sadzenie sadzonek ( rozsada) , bulwa ( ziemniak) ; badanie koloru warzyw: buraczek, marchew , ziemniak;
– przyroda się obudziła : zabawa badawcza „porównywanie gałązek drzew w sali i na dworze’ wyciąganie wniosków ; kwitnienie drzew , rola owadów , pylenie drzew – alergie.

Maj

– zwierzęta małe i duże – rozmnażanie i pożywienie, budowa i warunki życia;
-poznajemy zwierzęta chronione w Polsce – ilustracje , encyklopedie, słuchanie książki „Owady ‘’, „Ssaki’’, „Płazy’’
– zachowania w sytuacjach niebezpiecznych: pożar , wypadek drogowy, atak psa, oparzenia, ukąszenia owadów, zasłabnięcie dorosłego członka rodziny – historyjki, opowieść nauczyciela, znajomość numerów alarmowych, ilustracje pokaz udzielania pomocy.

Czerwiec
-roślinność i zwierzęta pól i łąk
-uzyskujemy odznakę ,,Przyjaciela Przyrody”

Podsumowaniem  kółka przyrodniczego jest  zorganizowanie konkursu wiedzowego pt:,,Przyjaciel Przyrody”, jego celem jest podsumowanie zdobytych umiejętności wiadomości z zakresu przyrody i ekologii.
Zakończeniem quizu i kółka przyrodniczego jest wręczenie uczestnikom odznaki ,,PRZYJACIELA PRZYRODY”.

Barbara Rakowska
Przedszkole nr 22
KoszalinByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: