Klockolandia – zajęcie z zakresu aktywności matematycznej

Temat: Klockolandia.
Temat tygodnia : Zabawki
Scenariusz z zakresu aktywności matematycznej
Grupa wiekowa : 5-latki
Prowadząca :mgr Joanna Kończyk
Data: 30.03.2017r.

Cel główny: utrwalenie umiejętności dodawania i odejmowania od manipulowania przedmiotami przez rachowanie na palcach i innych zbiorach oraz posługiwania się cyframi
Cele operacyjne: Dziecko:
• Zna cyfry i liczby, potrafi je umiejętnie stosować
• Kojarzy liczbę elementów z zapisem graficznym – cyfrą
• Dodaje i odejmuje przedmioty w dostępnym zakresie ,ustalając ich liczbę
• Tworzy zbiory według określonej cechy /koloru/
• Wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce
• Układa treść zadania matematycznego wykorzystując dostępne liczmany; rozwiązuje zadanie; stosuje znaki matematyczne
Metody: słowna, oglądowa , zadań praktycznych;
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Przebieg:
1. Przywitanie dzieci zabawą powitalną „Witają się Wasze rączki, łokcie…”.
2. Zapoznanie dzieci z celem zajęć
3. Zabawa matematyczna „Niezwykłe budowle”
• stworzenie budowli z klocków /różnego koloru, wielkości/ .Prezentacja budowli
• przeliczanie klocków, z których zrobiono budowle
• tworzenie zbiorów wg podanej cechy: koloru
• porównanie liczebności zbiorów za pomocą znaków matematycznych
4. Zadania matematyczne na liczmanach:
• Samodzielne wymyślanie treści zadań; prezentacja zadania za pomocą liczmanów, rozwiązanie zadania
• Zapisanie zadania za pomocą znaków matematycznych i cyfr
5. Zabawa ruchowa „Tyle, ile” – dzieci spacerują po dywanie ; na pauzę w uderzeniach w tamburyno ustawiają się w dwójki , trójki- stosownie do liczby oczek pokazanych przez nauczyciela na dużej kostce.
6. Praca indywidualna dostosowana do możliwości dziecka: „Policz elementy i zapisz wynik” /uzupełnianie karty pracy/
7. Zabawa wyciszająca „Moje miejsce z prawej strony jest wolne , więc zapraszam …/ liczbę 1, 2 itd./
8. Matematyka on-line. Zabawy na tablicy interaktywnej; utrwalanie znajomości cyfr / zajęcie zaplanowane w miarę możliwości i potrzeb dzieci/
9. Rozmowa podsumowująca zajęcia – pozyskanie informacji zwrotnej od dzieci :
• Co Wam się podobało na dzisiejszych zajęciach?/co nie podobało?/
• Czego dzisiaj się nauczyliście na zajęciach?
 Ewaluacja zajęć z wykorzystaniem narzędzia badawczego- kwiatka.
10. Podziękowanie za udział w zabawie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: