Każdy z nas jest wyjątkowy

Scenariusz opracowała  mgr Renata A. Gumowska-Tkaczyk

Temat:  ,,Każdy z nas jest wyjątkowy”

Czas zajęć:   25 – 30 minut

Grupa wiekowa: 5-latki

Metody pracy:

• słowna –rozmowa

• czynna – zadania stawiane dzieciom do wykonania

• oglądowa – pokaz

Metody aktywizujące:• scenki dramowe

• ,,Burza mózgów”

•,,Pedagogika zabawy” KLANZA

Cele główne:

– integracja społeczna dzieci o różnym stopniu sprawności

– kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji, akceptacji, wrażliwości i gotowości służenia pomocą

– umiejętne współdziałanie w grupie

– budowanie solidarności między dziećmi o specjalnych potrzebach a ich rówieśnikami

– przeciwdziałanie tendencji do izolacji osób niepełnosprawnych

Cele operacyjne:

– dziecko potrafi zintegrować się z grupą w zajęciu

– potrafi skupić swoją uwagę na treści inscenizacji

– potrafi odnaleźć myśl przewodnią w inscenizacji

– dotykiem potrafi rozpoznać kolegę rozumiejąc jak funkcjonują niewidomi

– zna i stosuje zasady zabawy

– rozumie znaczenie słowa ,,wyjątkowy”

– umie wczuć się w różne sytuacje przeżywane przez innych

– potrafi wypowiedzieć się na temat swojej reakcji jako uczestnika różnych zdarzeń

– rozumie co znaczy być tolerancyjnym, wrażliwym i gotowym do służenia pomocą

– umie z innymi przygotować krótką scenkę z podziałem na role i odegrać ją za pomocą ruchu ciała

– umie odrysować na kartce swoją dłoń

– wie, jak bezpiecznie posługiwać się nożyczkami

– odczuwa potrzebę integracji ze wszystkimi, bez względu na ich stopień sprawności

– rozumie, że w jego otoczeniu są różne dzieci i każdy jest ważny i niepowtarzalny

Środki dydaktyczne:

Teatrzyk, pacynki, magnetofon, nagrania CD, chusta do zawiązywania oczu, wózek inwalidzki, kręgle, karty ze spisanymi scenkami, duży arkusz kolorowego brystolu, kartki białego papieru A4, mazaki, nożyczki, klej

Przebieg zajęcia

Lp.

Sytuacje edukacyjne

Oczekiwane efekty – cele operacyjne

Środki dydaktyczne

1. 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

  Zaproszenie do utworzenia koła piosenką pt. ,,Wszyscy pięknie się witamy”

 

Wszyscy pięknie się witamy

I do kręgu zapraszamy.  (2x)

 

Krótka zabawa integracyjna na powitanie wprowadzająca w dobry nastrój pt. ,,Ramię przy ramieniu”

 

Stoimy ramię przy ramieniu              dzieci stoją wokręgu                      Możemy być wielcy w oka mgnieniu   dzieci podnoszą ręce

Możemy być też mali                         dzieci przykucają

Ale nigdy nie będziemy sami      dzieci uściskają dłoń kolegi

 

Wprowadzenie do tematyki zajęć – wspólne wyjaśnienie pojęcia ,,być wyjątkowym człowiekiem…to znaczy…” – zabawa w niedokończone zdania – „burza mózgów”

 

Zaproszenie dzieci do obejrzenia teatrzyku pt. ,,Ewa” na podstawie opowiadania Bożeny Formy 

Treść teatrzyku ma zainspirować dzieci do udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

– dlaczego Ewa zawsze była sama i smutna?

– co Lucynkę zaciekawiło w Ewie, że postanowiła podejść do niej i porozmawiać?

– kto dołączył do Lucynki i Ewy?

– dlaczego jestem wyjątkowy?

– co wyjątkowego odnajduję w swoich kolegach?

Ustalenie myśli przewodniej inscenizacji – ,,Wszyscy jesteśmy wyjątkowi”.

 

 

Zabawa ruchowa pt. „ Zaczarowany świat” z piosenką ,,Podajmy sobie ręce”.

Dziecko z zasłoniętymi oczami stoi w środku koła. Wszyscy poruszają się wokół niego śpiewając piosenkę do momentu, kiedy powie ono ,,zaczarowany świat”. Wtedy zaczyna poruszać się wśród nieruchomych dzieci i dotyka twarzy

pierwszego napotkanego dziecka, zgadując kto to jest. Gdy nie może odgadnąć dotykiem prosi, aby dziecko odpowiedziało na pytanie ,,Kto to?”. Drugie odpowiada tylko ,,To ja”. Zadaniem odgadującego jest rozpoznanie dziecka po głosie. Jeśli odgadnie zamieniają się miejscami.

 

 

Jak zareagować w podobnej sytuacji? – ustosunkowanie się dzieci do podanych sytuacji. Nauczyciel przytacza różne sytuacje:

 

– Chłopcu siedzącemu na wózku inwalidzkim wypadła z ręki zabawka. Co robisz?

 

-Dziewczynka, która nie widzi (ma chore oczy) wybiera się na spacer i potrzebuje takiej samej pary skarpet. Co robisz?

 

-Chłopiec, który ma rękę w gipsie potrzebuje zapiąć sweter. Co robisz?

 

– Bawisz się z kolegami piłką na placu zabaw. Przyjeżdża chłopiec na wózku inwalidzkim, który też chce się pobawić piłką. Co robisz?

 

 

Poczujmy się jak Ci, którym potrzebna jest nasza pomoc – scenki dramowe.

Nauczycielka tworzy grupki chętnych dzieci do zaprezentowania innym krótkich scenek. Każdej grupie proponuje wybrane zadanie.  Dzieci mają wczuć się w odgrywane role i udzielić odpowiedzi na pytania:

– ,,Kiedy łatwiej jest pokonywać trudności – samemu czy z pomocą?”

 – ,,Co się czuje gdy się nic nie widzi, nic nie słyszy?”

 – „Jak się czuje, gdy nie może sobie poradzić ze zwyczajnymi czynnościami takimi jak założenie swetra lub sięgnięcie po coś z wysokiej półki?”

 

Scenki dramowe:

 

– ,,dziecko siedzi na wózku inwalidzkim i potrzebuje zdjąć zabawkę z półki, nie sięga.” Czy potrafi zrobić to

 

 

samo, czy potrzebuje pomocy?

 

-,,dziecko z zawiązanymi oczyma ma za zadanie przejść wyznaczoną trasą z przeszkodami do celu.” Czy może to zrobić samo, czy z pomocą?

 

 

-,,dziecko z ręką na temblaku ma za zadanie założyć rozpinany sweter. ” Czy potrafi zrobić to samo, czy potrzebuje pomocy?

 

– „dziecko woła imię kolegi, który ma słuchawki na uszach chcąc go ostrzec przed nadjeżdżającym samochodem.” Gdy kolega nie słyszy wołania, to jak można mu pomóc?

 

-,,chłopiec ma zaśpiewać piosenkę na uroczystości dla mamy, ale nie może zapamiętać melodii i fałszuje.”  Co można zrobić, aby mu lepiej wyszło?

 

Na podstawie przemyśleń  i odpowiedzi, dzieci wraz z nauczycielką  stwierdzają, że nie wszyscy jesteśmy doskonali, każdy czegoś nie potrafi, czegoś nie może, ale w zamian ma jakąś umiejętność, której nie mają inni. Stąd też wszyscy jesteśmy wyjątkowi i wspólnie możemy wiele osiągnąć.

 

 

,,Wyjątkowi trzymają się razem” zabawa plastyczna. Dzieci odrysowują swoją dłoń na kartce i nadają palcom  twarze swoich wyjątkowych koleżanek i kolegów. Następnie wycinają dłoń.

 

 

 

Ewaluacja zajęcia.

Nauczycielka proponuje założenie w grupie klubu ,,Wyjątkowych dzieciaków”. Kto pragnie należeć do tego klubu przykleja swoją dłoń na dużym arkuszu kolorowego brystolu.

 

 

Dziecko:- potrafi zintegrować się z grupą w zajęciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– potrafi skupić swoją uwagę na treści inscenizacji

– potrafi odnaleźć myśl przewodnią w inscenizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dotykiem potrafi rozpoznać kolegę

rozumiejąc jak funkcjonują niewidomi

-zna i stosuje zasady zabawy

 

-rozumie znaczenie słowa ,,wyjątkowy”

 

 

-umie wczuć się w różne sytuacje przeżywane przez innych

-potrafi wypowiedzieć się na temat swojej reakcji jako uczestnika różnych zdarzeń

– rozumie co znaczy być tolerancyjnym, wrażliwym i gotowym do służenia pomocą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-umie z innymi przygotować krótką scenkę z podziałem na role i odegrać ją za pomocą ruchu ciała

 

-rozumie, że w jego otoczeniu są różne dzieci i każdy jest ważny i niepowtarzalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-umie odrysować na kartce swoją dłoń

-wie, jak bezpiecznie posługiwać się nożyczkami

 

 

 

-odczuwają potrzebę integracji ze wszystkimi, bez względu na ich stopień sprawności

– magnetofon, płyta CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-teatrzyk, pacynki, tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-magnetofon, płyta CD, chustka do zasłaniania oczu

 

 

 

 

 

 

-karty ze spisanymi scenkami

-chusta do zawiązania oczu i owinięcia ręki

-kręgle

-wózek inwalidzki

-słuchawki bezprzewodowe, wyciszające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– kartka białego papieru A4, mazaki, nożyczki,

 

 

 

 

 

– duży arkusz kolorowego brystolu, klej

 

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: