Czytanie, pisanie, mowa, dodawanie, odejmowanie, rysowanie, muzyka