“Jesteśmy bezpieczni na drodze” – konspekt zajęć dla 5 – latków

Temat : Jesteśmy bezpieczni na drodze.

Cele :

-poznawczy :

– zapoznanie dzieci z rodzajami i funkcjami znaków drogowych,

– utrwalenie kształtu koła, kwadratu , trójkąta,

– zapoznanie dzieci z numerami telefonu na policję, pogotowie i straż pożarną,

– kształcący :

– rozwijanie zdolności manualnych,

– kształtowanie świadomości schematu własnego ciała,-rozwijanie koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej,

– rozwijanie umiejętności dostrzegania podobieństw poprzez próbę określania rodzaju znaku drogowego na podstawie jego kształtu,

– kształtowanie nawyku odpowiedzialnego zachowania w sytuacji niebezpieczeństwa,

– wychowawczy :

– uświadamianie znaczenia przestrzegania zasad drogowych,

– uświadamianie znaczenia pracy lekarza, policjanta, strażaka,

Metody:

– podające : pokaz, instrukcja, objaśnienie, opowiadanie, opis

– poszukujące : rozmowa, zadań otwartych

– ekspresywne : żywego słowa, społecznego porozumiewania się

– praktyczne : zadań zamkniętych, ćwiczenia

Formy pracy : zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:

papierowe szablony trójkąta, koła i kwadratu, sylwety ze znakami drogowymi, autorski wierszyk o znakach drogowych, karty z symbolami i numerami telefonów na policję, pogotowie i straż pożarną, patyczki z symbolami straży, policji i pogotowia, krótkie historyjki z opisami sytuacji niebezpieczeństwa, przejście dla pieszych z materiału, sylweta profesora, tekst wierszyka „ Na przejściu”, naklejki – ordery przechodnia, płyta Cd z muzyką, papier, nożyczki, klej, patyczki do szaszłyków, kredki

Plan zajęcia:

Czynności nauczyciela i dzieci.

Uzasadnienie poczynań nauczyciela.

Nauczycielka zaprasza dzieci, by usiadły blisko niej. Następnie prezentuje dzieciom kolejno kształty – trójkąt, kwadrat, koło.

– Czy znacie te kształty? Jak je nazwiemy?

– Jakie znacie rzeczy w takich kształtach?

– Czy wiecie co to jest znak drogowy?

– Czy znaki drogowe są potrzebne tylko kierowcom ?

Nauczycielka zaprasza do wysłuchania prezentacji poszczególnych znaków drogowych w formie przedstawienia( proponowany wierszyk autorski Sylwii Kustosz zamieszczony pod konspektem)

Nauczycielka pokazuje dzieciom plansze z różnymi znakami.

– Jak myślicie, co nam chce powiedzieć ten znak? Informuje, ostrzega, nakazuje czy zakazuje?

Nauczycielka podsumowuje informacje o znakach drogowych.

– Znaki drogowe są potrzebne, aby nie było wypadków. Czy wiecie, jakie ważne numery należy znać w razie wypadku?

Nauczycielka prezentuje karty z symbolami i numerami telefonów policji, pogotowia i straży pożarnej. Następnie pokazuje tylko symbole i prosi dzieci o przypomnienie numeru.

– Jakie cechy powinien mieć policjant, strażak i lekarz?

Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy w zawody i objaśnia zasady. Każde dziecko dostanie patyczek z symbolem policji, pogotowia lub straży pożarnej – zostaje policjantem, lekarzem lub strażakiem. Nauczycielka odczyta krótkie historie. Dzieci będą podnosiły do góry patyczki, jeżeli uważają, że w danej sytuacji powinni zjawić się na miejscu wypadku.

Nauczycielka przypomina temat ostatnich zajęć – o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię. Zdarza się jednak, że przy jezdni nie ma sygnalizacji świetlnej. Czy wiecie jak wtedy bezpiecznie przejść przez przejście dla pieszych ?

Nauczycielka zaprasza dzieci na Kurs Przechodnia na medal. Przedstawia prowadzącego – kukiełkę – Profesora Felicjana Drogówkę i wita na wykładzie.

Następnie recytuje wiersz :

„ Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem. Skieruj w prawo wzrok sokoli, znowu w lewo spójrz powoli. Jezdnia wolna, więc przechodnie mogą przez nią przejść swobodnie.

Nauczycielka zadaje pytanie :

– Jak należy przechodzić przez jezdnię ?

Nauczycielka prosi, aby wszystkie dzieci wstały i podniosły do góry prawe ręce. Następnie, aby złapały się za lewe ucho, podniosły lewe ręce, popatrzyły w lewo, a potem w prawo.

Nauczycielka objaśnia dzieciom zasady egzaminu, który będą zdawać u Profesora. Rozkłada na dywanie materiałowe przejście dla pieszych i prosi dzieci, by dobrały się w pary. Każda para staje naprzeciwko siebie i na dany znak prawidłowo przechodzi przez przejście. Za prawidłowe przejście każde dziecko w parze dostaje Order Przechodnia na Medal.

Nauczycielka prosi dzieci, by przypomniały, jakie kształty znaków poznały i zaprasza do zabawy – w czasie, gdy gra muzyka, dzieci chodzą swobodnie po sali. Podczas pauzy, nauczycielka pokazuje kształt koła, trójkąta lub kwadratu, a dzieci układają nad sobą ręce w odpowiedni sposób, stając się znakiem drogowym.

Nauczycielka zaprasza dzieci do stworzenia własnych znaków drogowych z bloku i patyczków do szaszłyków.

Zaciekawienie dzieci.

Odwołanie się do wiedzy dzieci.

Utrwalenie kształtu koła, trójkąta, kwadratu.

Pobudzenie dzieci do myślenia, szukania podobieństw.

Odwołanie się do wiedzy i doświadczeń dzieci.

Zachęcenie dzieci do wyrażania własnych opinii.

Zaciekawienie dzieci.

Dostarczenie nowej wiedzy na temat znaków drogowych.

Stymulowanie do poszukiwania informacji.

Pobudzenie dzieci do myślenia.

Odwołanie się do wiedzy dzieci.

Kierowanie procesami syntezy wzrokowej.

Rozwijanie pamięci.

Zachęcenie dzieci do wyrażania własnych opinii.

Wzbudzenie zainteresowania u dzieci.

Rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowo – wzrokowej.

Odwołanie się do wiedzy z ostatnich zajęć oraz do doświadczeń dzieci.

Wzbudzenie zainteresowania.

Dostarczenie nowych informacji na temat bezpieczeństwa.

Rozwijanie zmysłu pamięci.

Rozwijanie świadomości schematu ciała.

Rozwijanie koordynacji ruchowej.

Wywołanie motywacji.

Rozwijanie umiejętności pracy w parach.

Praktyczne utrwalenia zdobytej wiedzy.

Rozwijanie zmysłu pamięci.

Utrwalenie zdobytej wiedzy.

Kształtowanie koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej.

Rozwijanie sprawności manualnych.

„Znaki drogowe” – wierszyk autorski Sylwii Kustosz do wykorzystania z użyciem sylwet znaków.

Witam Państwa, przedstawię się,

ZNAK OSTRZEGAWCZY nazywają mnie.

Mym trójkątnym kształtem z obwodem czerwonym

Mówię wszystkim, że muszę być zauważonym.

Mówię : UWAGA, OSTRZEGAM przed różnymi rzeczami,

Np. przed wąską jezdnią, lub drogowymi robotami.

Teraz kolej na mnie, zwą mnie ZNAK NAKAZU,

Kto tylko mnie zobaczy, ten wie to od razu.

Mam okrągłą buzię w niebieskim kolorze,

Bym z daleka był widoczny, gdy stoję na dworze.

Moje ulubione słowa, to PROSZĘ, NAKAZUJĘ,

Że np. ruch prosto, lub tylko w lewo obowiązuje.

Od moich próśb nie ma odwrotu.

Niech mnie słucha każdy, kto nie chce kłopotu.

ZNAK ZAKAZU – tak na mnie wołają.

Gdy tylko coś powiem, wszyscy mnie słuchają.

Bo ze mnie inny niż ty jest znak drogowy,

Ja na wiele rzeczy nie pozwalam, bo jestem surowy.

Mam okrągłą buzię, czerwoną dookoła,

Kto tylko mnie zobaczy, ten wie, że zaraz wołam :

UWAGA, NIE POZWALAM, ZAKAZUJĘ, ZABRANIAM

Np. zbyt szybkiego po jezdni jechania.

Ograniczam prędkość, wprowadzam zasady,

Trzeba się mnie słuchać, nie ma na to rady.

Ja mam na imię ZNAK INFORMACYJNY,

Myślę, że jestem bardzo atrakcyjny.

Mam prostokątną buzię, niebieskie policzki,

Ozdabiam jezdnie i różne uliczki.

Mam za zadanie udzielać informacji

O miejscu parkingu lub restauracji,

Jestem bardzo grzeczny i lubiany, bowiem

Ja nigdy nie kłamię, zawsze prawdę powiem.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: