“Jesienny spacer” – scenariusz zajęć dla 3 – latków

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3 – letnich
Rozwijanie procesów poznawczych

Temat kompleksowy: Liście malowane, pod drzewami rozsypane.
Temat dnia: Jesienny spacer.
Cele ogólne:
• Stwarzanie sytuacji sprzyjających klasyfikacji;
• Ćwiczenie umiejętności słuchania krótkich utworów recytowanych przez nauczyciela;
• Kształcenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
• Doskonalenie aparatu mowy;
• Rozwijanie umiejętności interpretowania ruchem treści wiersza;
• Rozwijanie zmysłu słuchu; doświadczanie wrażeń słuchowych;
• Rozwijanie sprawności manualnej;
Przewidywane osiągnięcia:
• Odnajduje liść w swoim kolorze;
• Chętnie uczestniczy w zabawach;
• Uważnie słucha czytany utwór;
• Odpowiada na pytania całym zdaniem;
• Wykonuje ćwiczenia logopedyczne, zgodnie z poleceniami;
• Przedstawia ruchem treść wiersza;
• Poszukuje szeleszczących przedmiotów; wyróżnia je wśród innych;
• Bierze udział w przygotowaniu szeleszczącego podłoża – targa gazety, rozkłada folie;
• Potrafi zatańczyć „Taniec jesiennych liści”;
• Starannie wykonuje pracę graficzną; rozumie polecenie; poprawnie trzyma kredkę.

Przebieg:
1. Powitanie – dzieci losują karteczki w kolorach jesiennych liści (żółte, czerwone, zielone). Na dywanie w tych samych kolorach leżą trzy duże liście. Każde dziecko odszukuje liść w wylosowanym kolorze. W ten sposób powstają trzy koła, w których dzieci tańczą i śpiewają do słów piosenki „Witam cię”.
2. „Kolorowe listki” – wysłuchanie wiersza:

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały. (czubek języka przesuwa się między kącikami warg)
Kolorowe listki na wietrze szumiały. (szszszsz…)
Szu, szu, szu szumiały wesoło. (wargi rozciągnięte w uśmiechu, zęby niewidoczne)
Szu, szu, szu wirowały w koło. Język zatacza kółeczka wewnątrz buzi)
Kolorowe listki bardzo się zmęczyły. (luźny język wysunięty na brodę)
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły. (czubek języka unosi się raz w kierunku nosa, raz opada w kierunku brody)
Hop, hop, hop tak sobie skakały. (kląskanie)
Hop, hop, hop w koło wirowały. (jezyk zatacza kółeczka na zewnątrz buzi, raz w jedną raz w drugą stronę)
Kolorowe listki spadły już na trawę. (luźny język wysunięty na brodę)
Kolorowe listki skończyły zabawę. Cicho sza, oczka zamykają)

3. Rozmowa kierowana wokół treści utworu:
– o czy mówi ten wiersz? (o liściach, o jesieni)
– jakie są te liście? Po czym poznać, że to jesień? (liście są kolorowe)
– jak to pora roku, kiedy liście są kolorowe? (jesień)
– czy jesień przedstawiona w wiersz jest smutna czy wesoła? (wesoła)
– jak myślicie, po czym to poznać? (po kolorowych liściach, liście tańczą, śpiewają, skaczą, szumią na wietrze, świeci słońce, nie ma deszczu).
4. „Listeczki” – zabawa logopedyczna do treści utworu.
5. „Kolorowe listeczki” – zabawa ruchowo – naśladowcza do treści utworu. Do zabawy każde dziecko otrzymuje jesienny liść.
6. „Co tak szeleści?” – zabawa badawcza. Dzieci poszukują tworzyw, które szeleszczą jak liście podczas spaceru. Do dyspozycji mają: srebrną folię, gazety, folię malarską, torebki foliowe, tkaniny, gąbki, instrumenty (trójkąty, drewniane pałeczki)…
7. „Szeleszczący dywan” – dzieci przygotowują szeleszczące podłoże (targają gazety, rozkładają folię).
8. „Taniec jesiennych liści” – choreografia z kolorowymi szarfami wykonana na szeleszczącym dywanie.
9. „Jesienne bukiety” – ewaluacja. Jeśli zabawy z liśćmi podobały się dzieciom wkładają listek do wazonika z uśmiechem. Jeśli nie, do wazonika ze smutną minką.
10. „Pokoloruj takie same liście” – praca graficzna.

Anna KędysByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: