Jesienna Spartakiada w ogrodzie przedszkolnym

Cele:
– Zaspakajanie potrzeby ruchu poprzez udział w zabawach na świeżym powietrzu.
– Podejmowanie aktywności ruchowej w bezpośrednim kontakcie z otoczeniem przyrodniczym.
– Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej podczas wspólnych zabaw.
– Integracja całej społeczności przedszkolnej poprzez zabawy sportowe.

Dzieci z wszystkich grup wiekowych ćwiczą metodą stacyjną.

Przebieg spotkania:

1. Powitanie dzieci przez p. Jesień (nauczycielka zwraca się do dzieci – dzieci machają do niej)
– które lubią zabawy na świeżym powietrzu
– które lubią biegać i skakać
– które lubią się śmiać i wesoło bawić
2. Otwarcie przez p. Jesień spartakiady tańcem „Kasztanki” (KLANZA) i poproszenie dzieci
o pomoc w pracach.
3. Zapoznanie dzieci z regułami zabawy:
– przy każdej stacji zamieszczona jest kartka z instrukcją rysunkową, którą dzieci
wspólnie odczytują (oraz instrukcja słowna dla nauczyciela, który dopełnia polecenie);
– zachęcanie do dokładnego, uczciwego, zgodnego z instrukcją wykonywania zadań;
– za wykonanie wszystkich zadań dzieci zostaną nagrodzone medalami.
4. Opis instrukcji słownych dla nauczyciela

Stacja I „Owocowo – warzywna przerzucanka” (zwinność, szybkość reakcji)
Dzieci (dwie grupy OWOCE i WARZYWA na przeciw siebie) stoją na trawniku, przedzielonym liną na dwie części. Po jednej stronie rozłożono owoce, po drugiej warzywa. Zadaniem dzieci jest zbieranie
i przerzucanie na stronę przeciwnika swoich rekwizytów, jednocześnie odrzucanie rekwizytów przeciwnika na jego. Zabawa trwa do pojawienia się sygnału – STOP

Stacja II „Wiewiórcze zapasy” ( rzuty do celu)
Wiewiórka zrobiła zapasy na zimę, zebrała szyszki. Trzeba pomóc wrzucić jej przysmaki do dziupli – kosza.
Stacja III „Pomagamy zajączkowi „ (bieg slalomem)
Na trawie ustawione są tyczki. Na końcu trasy – taca z marchewkami. Zadaniem dzieci jest przebiec pomiędzy tyczkami slalomem i przynieść marchewkę do spiżarni zajączka.
Stacja IV „Liście na wietrze” (podskoki)
Liście zawieszone na nitkach. Dzieci ustawione w rzędzie przechodzą po kolei i próbują dotknąć liści.
Stacja V „Zapasy na zimę” (przejście po kładce )
Dzieci pomagają zebrać zapasy na zimę dla leśnych zwierząt, które lubią kasztany i żołędzie. Trzeba z leżących na trawie wziąć jeden i zanieść przez mostek p. Jesieni i włożyć do koszyka po drugiej stronie kładki.
5. Zgromadzenie dzieci w dużym kole, podziękowanie za pomoc w pracach p. Jesieni.
Wrzucenie przez dzieci którym zabawa się podobała jednego kasztana do koszyka stojącego
w środku kręgu.
Nagrodzenie wszystkich uczestników zabawy medalami.

Opracowała : Iwona Rataj
nauczycielka Przedszkola Nr 57 „Mały Książę” we WrocławiuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: