Jesień w lesie

Scenariusz zajęcia w grupie 5-latków.

Temat tygodnia: Jesień w lesie.
Temat dnia: Mieszkańcy lasu- jeż.

Cele ogólne:

– wzbogacanie wiadomości dzieci o mieszkańcach lasu,
– rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni przestrzennej-lepienie jeża

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

– wzbogacają słownictwo o nowe pojęcia: chochoł, berberys,
– wypowiadają się na temat treści utworu,
– wiedzą jak wygląda jeż i w jaki sposób spędza zimę,
– wykorzystują w pracach plastycznych różnorodne tworzywa.

Formy: z całą grupą i indywidualna.

Metody: opowiadanie, rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne.

Rodzaj aktywności dzieci:– społeczno-przyrodnicza
– językowa i literacka
– ruchowa
– plastyczna

Środki dydaktyczne:

– opowiadanie H. Bechlerowej „Jak Kolczatek szukał mieszkania”,
– ilustracje na gazetce tematycznej,
– plastelina, wykałaczki, podkładki na stolik
– zagadka ze zbioru własnego
– tamburyno

Przebieg zajęcia:

1. Rozwiązanie zagadki:
Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za dziwny zwierz?
Czy już wiesz? To mały…….(jeż)

2. Omówienie wyglądu jeża na podstawie ilustracji.

– Ile łapek ma jeż?
– Jak wygląda ryjek jeża?
– Czym pokryte jest ciało jeża?

3. Słuchanie opowiadania „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- tekst dołączony do scenariusza.
4. Wyjaśnienie dzieciom niezrozumiałych wyrazów, np. chochoł, berberys.
5. Omówienie treści opowiadania

– Kto to był Kolczatek?
– Co robił Kolczatek?
– Kogo Kolczatek prosił o pomoc?
– Gdzie Kolczatek znalazł schronienie?

6. Zabawa ruchowa „Jeże na spacerze”.

Dzieci naśladują sposób poruszania się jeża (czworakowanie), unoszą głowy, aby patrzeć przed siebie. Na dźwięk tamburyna – zwijają się w kłębki (klękają na obu kolanach, kulą głowę i ręce).

7. Odpowiedzi dzieci na pytania:

– Czy chcielibyście mieć jeża w przedszkolu? Dlaczego?

8. Zachęcenie dzieci do wykonania własnych jeży- omówienie sposobu wykonania pracy (lepienie z plasteliny, kolce z wykałaczek), zwrócenie uwagi na ostrożne posługiwanie się wykałaczkami; pokaz ulepionego jeża.

9. Wykonanie prac przez dzieci.
10. Wspólna ocena prac.
11. Porządkowanie miejsc pracy.
12. Umieszczenie ulepionych jeży na wystawie lub w kąciku przyrody.

Wnioski po przeprowadzonym zajęciu:

Dzieci były zainteresowane zajęciem. Potrafiły w skupieniu wysłuchać tekstu opowiadania o perypetiach jeża Kolczatka, dzięki czemu umiały odpowiedzieć na pytania dotyczące treści. Bardzo przejęły się losem zwierzątka, które nie mogło znaleźć schronienia. Ponieważ chętnie gościłyby jeża w przedszkolu- z zapałem przystąpiły do wykonania pracy polegającej na ulepieniu z plasteliny kształtu zwierzątka i ozdobieniu go kolcami z wykałaczek. Dzieciom, którym uformowanie jeża sprawiało kłopot- pomagałam w pracy.

Po zajęciu gotowe jeże wyeksponowane zostały na wystawce dla rodziców a następnie „zamieszkały” w kąciku przyrody.

Opracowała: Małgorzata PiotrowskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: