Jak zwierzęta szykują sie do zimy w oparciu o utwór Lucyny Krzemienieckiej “Przygoda Hałabały” – scenariusz zajęć z zakresu aktywności przyrodniczej

winterKRĄG TEMATYCZNY: Przygotowania do zimy
TEMAT : Jak zwierzęta szykują sie do zimy w oparciu o utwór Lucyny Krzemienieckiej “Przygoda Hałabały” – scenariusz zajęć z zakresu aktywności przyrodniczej

OBSZAR Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ – 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
PROWADZĄCA: mgr Joanna Kończyk
GRUPA: 5 – latki
CELE OGÓLNE:
• Poznanie i utrwalenie jesiennych zwyczajów wybranych zwierząt: jeża, wiewiórki, niedźwiedzia, żaby
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt
• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat
• Doskonalenie rozumowania matematycznego: przeliczania w dostępnym zakresie
• Rozwijanie sprawności manualnych
• Rozwijanie ekspresji plastycznej, twórczej wyobraźni

CELE OPERACYJNE (dziecko):
• Nazwie prawidłowo leśne zwierzęta
• Wie, w jaki sposób wybrane zwierzęta przygotowują się do zimy- zna spsoby gromadzenia zapasów, szykowania zimowego mieszkania
• Wypowie się na dany temat, ułoży według kolejności wydarzenia z opowiadania
• Przeliczy w dostępnym zakresie, odwzoruje na konkretach
• Weźmie udział w zabawie ruchowej przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabawy
• Przestrzega zasady zgodnego współdziałania w grupie
• Nawiąże bliską więź z rówieśnikami podczas masażyku , rozluźni się, wyciszy

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
1. METODY:
– słowne: teatrzyk, pogadanka, wyjaśnienie,opowiadanie historyjki obrazkowej
– czynne (zadaniowe): zadań stawianych do wykonania, , kierowanie aktywnością dzieci, zabawa ruchowa (naśladowcza)
– oglądowe: pokaz, historyjka obrazkowa
– aktywizujące: masażyk, zabawa powitalna (z pedagogiki zabawy)
2. FORMY:
– grupowa,
– zespołowa
– indywidualna
3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
sylwety do teatrzyku: krasnal Hałabała, wróbelek, ilustracja lasu jesienią , jeż, niedźwiedź, żaba, wiewiórka; historyjka obrazkowa 5-elementowa, karty pracy na brystolach z zadaniami , koperty z zadaniami dla grup, przybory szkolne- klej, nożyczki, kredki, plastelina, krepina; liście;
magnetofon, płyta z muzyką relaksacyjną, treśc masażyku wg M. Bogdanowicz, karta pracy (ćwiczenie matematyczne)

PRZEBIEG:
1. Powitanie zabawą powitalną “Witające się rączki”
2. Teatrzyk sylwet “Przygoda Hałabały”
3. Układanie historyjki obrazkowej 5-elementowej
4. Praca w grupach :Śpiący jeżyk, Śpiąca żaba, Śpiący niedźwiedź, Śpiąca wiewiórka (*czynność
organizacyjna- podział dzieci na grupy poprzez losowanie karteczek)
5. Zabawa muzyczno – ruchowa “Lata ptaszek po ulicy”
6. Masażyk “Jesień” wg M. Bogdanowicz przy dźwiękach jesiennej muzyki relaksującej
7. Podziękowanie za udział w zajęciach.

*Ćwiczenie matematyczne w kartach pracy – na miarę potrzeb, możliwości dzieci i przy wystarczającej ilości czasu;

ZAŁĄCZNIKI :
1. Treść opowiadania „Przygoda Hałabały”
2. Treść zadań do pracy grupowej:
Kochane dzieci!
Śpiący jeżyk potrzebuje kołderki i posłania. Przygotujcie mu ją – naklejcie liście, tak by powstało miękkie i przytulne posłanie dla jeżyka. Obok jeżyka narysujcie jego przysmak – tyle ,ile wskazuje napisana cyfra.
Powodzenia!

Kochane dzieci!
Wiewiórka szykuje się w swej dziupli do snu. Pamiętajcie , że otula się swoją rudą kitką. Przygotujcie jej puszystą kitę – naklejcie kulki krepiny na jej ogonku. Obok wiewiórki narysujcie jej przysmak- orzeszki, tyle , ile wskazuje cyfra.

Kochane dzieci!
Niedźwiedź przygotował się już do snu, ale jego futro nie jest jeszcze dość grube. Pomóżcie mu – narysujcie mu porządne futro, by mógł całą zimę w ciepłym przespać. Obok niedźwiedzia przyklejcie baryłki miodu- tyle, ile wskazuje cyfra.
Powodzenia!Kochane dzieci!
Żabki już są gotowe do odpoczynku na zimę – znalazły odpowiednie i bezpieczne miejsce. Wyklejcie żabki zieloną wycinanką . Obok napiszcie , ile ich jest.
Powodzenia!

3. Treść masażyku
Jesień
Drzewom we włosy dmucha wiatr,
a deszczyk kropi kap, kap, kap.
Krople kapią równiuteńko,
szepczą cicho: mój maleńki,
śpij już, śpij, spij, już śpij, już śpij..
Leci lisek, leci przez świat,
gdzieś tam na ziemię cicho spadł.
Leci drugi, leci trzeci,
biegną zbierać listki dzieci.
No, a potem wszystkie liście
układają w piękne kiście.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: