Jak przekazujemy informacje – zajęcia w grupie 6 latków

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DIAGNOZUJĄCEGO W GRUPIE V „WIEWIÓRKI”

Data: 29.10.2018r.
Prowadząca: Agnieszka Ostrowska
Temat kompleksowy: Jak przekazujemy informacje
Temat: „Przygody listonosza” – zabawy dydaktyczne

Podstawa programowa:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych i naśladowczych.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:
2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz graficzny na ruchowy i odwrotnie, samodzielnie planuj ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

Cele ogólne:
1. Poznanie sposobów przekazywania informacji.
2. Rozwijanie percepcji słuchowej.
3. .Rozwijanie pamięci, mowy i myślenia.
4. Pobudzanie kreatywności i pomysłowości.

Dziecko wie:
w jaki sposób można przekazać informacje,
na czym polega praca listonosza
Dziecko potrafi:
wyodrębnić wyrazy w zdaniu (dwu-, trzy- i czterowyrazowym),
dokonać analizy wyrazów (jedno-, dwu-, trzy- i czterosylabowych),
dokonać syntezy wyrazów (dwu- i trzysylabowych),
dokonać analizy głoskowej krótkich wyrazów (ul, oko, lala),
dokonać syntezy głoskowej krótkich wyrazów (osa, mama, balon),
wyróżnić pierwszą głoskę w słowach,
rozpoznać i nazwać dźwięki z otoczenia (odgłosy przyrody: szum morza, szum deszczu; odgłosy zwierząt: bzyczenie pszczół, szczekanie psa, miauczenie koata; odgłosy pojazdów: warkot samochodu),
prawidłowo narysować wzory literopodobne,
rozwiązać zagadki słowne,
określić kierunki i miejsce na kartce papieru (prawy górny róg, lewy górny róg, prawy dolny róg, lewy dolny róg).

Metody pracy (wg M.Kwiatkowskiej)
1. Czynne (metoda kierowania aktywnością, metoda zadań)
2. Oglądowe (przykład osobisty nauczyciela, obserwacja i pokaz)
3. Słowne (rozmowy, objaśnienia, instrukcje)

Formy pracy:
1. Indywidualna
2. Zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:
pudełko – paczka z naklejonym adresem przedszkola, w środku obrazki przedstawiające różne znaki, obrazki przedstawiające części ciała, koperty z imionami dzieci;
kartoniki białe, nakrętki

PRZEBIEGWstęp
1. „Iskierka” – zabawa integracyjna

Dzieci trzymają się za ręce. N-l mówi: „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niechaj powróci do mych rąk”. Dzieci przekazują sobie „iskierkę” mocniej ściskając swoje dłonie.
Co oznacza gest iskierki? Jaką informację sobie przekazujemy?

2. „Jak przekazujemy informacje?” – rozmowa planowana

Dzieci wymieniają sposoby przekazywania informacji:
– mowa, – telefon, -sms, -list, -maile, -gesty, -mimika, -znaki, -książka, -gazeta

3. „Paczka” – burza mózgów

N-l pokazuje paczkę mówiąc, że rano stała w naszej sali. Dzieci próbują odpowiedzieć na pytania: Co to jest? Skąd się wzięła?
Odczytują dane adresata, nadawcy brak.
Wyjmują zawartość paczki: obrazki części ciała, koperty.

4. Przedstawienie celu zajęia dla przedszkolaków” – burza mózgów

N-l przedstawia dzieciom, co będą dziś robiły.
Dzieci stoją w kole

Rozwinięcie
1. „Wędrówka listów” – zabawa rytmiczna

Dzieci klaszczą rytmicznie do muzyki, na zmianę melodii podają sobie koperty z imionami, gdy dostaną kopertę ze swoim imieniem zostawiają ją sobie. Zabawa trwa dopóki wszystkie koperty znajdą adresata.

2. „Ile sylab” – zabawa słuchowa

Dzieci wyjmują z koperty obrazki, dzielą je na sylaby i przyklejają w odpowiednim miejscu na karcie pracy

3. „Przygody listonosza” – zabawa słuchowa

Dzieci słuchają odgłosów, rozpoznane odgłosy zaznaczają na karcie pracy.
N-l czyta zagadkę, dzieci rozwiązują ją i zaznaczają na karcie pracy odpowiedź

4. „Wyrazy w zdaniu” – zabawa słuchowa

N-l mówi zdanie, dzieci układają na dywaniku tyle nakrętek, ile wyrazów jest w zdaniu
Pada deszcz.
Listonosz roznosi listy.
Mama pisze długi list.

5. „Co mówię” – zabawa słuchowa

N-l wypowiada słowa dzieląc je na sylaby lub na głoski, dzieci odgadują i zaznaczają je na karcie pracy
o-s-a
m-a-m-a
b-a-l-o-n
ta-ta
a-pa-rat

6. „Wędrówka paczki” – zabawa słuchowa

Dzieci łączą obrazki, których nazwa zaczyna się na głoskę „a” z obrazkiem auta, na głoskę „m” z obrazkiem motoru, a na głoskę „s” z obrazkiem samolotu.
auto – arbuz, ananas, aparat
samolot – skarpety, sowa
motor – miś, marchewka

7. „Co słyszysz”- zabawa słuchowa
N-l mówi wyraz, dziecko układa tyle kartoników, ile głosek jest w wyrazie
ul, oko, lala,

8. „Znaczek pocztowy” – ćwiczenia w orientacji na kartce papieru

Dzieci przyklejają obrazki zgodnie z instrukcją nauczyciela:
parasol – prawy górny róg,
motyl – lewy górny róg.
żaba – prawy dolny róg,
jabłko – lewy dolny róg.

9. „Projektujemy znaczek” – ćwiczenia grafomotoryczne

Dzieci kreślą wzory literopodobne

Zakończenie
„Co to za informacja?” – zabawa twórcza

N-l układa z obrazków przedstawiających różne znaki (np. strzałki, minki, gwiazdki) informację

Zadaniem dzieci jest odgadnąć, co może znaczyć.

„Co można zrobić, by praca listonosza była łatwiejsza?” – zabawa twórcza

Chętne dziecko przedstawia swoją propozycję
Dzieci podają swoje propozycje

Pochwalenie dzieci za pracę.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: