Jak odkryłam Metodę Dobrego Startu

Jako nauczyciel dzieci w wieku przedszkolnym staram się wykorzystywać różnorodne metody pracy, gdyż wiem, że tylko w ten sposób mogę właściwie zadbać o wszechstronny rozwój moich wychowanków. Dlatego ciągle poszukuję, czy to w literaturze, czy też poprzez uczestnictwo w warsztatach i kursach doskonalących, nowych, ciekawych i skutecznych metod pracy z dziećmi. Nie brakuje więc w mojej pracy metod np. z pedagogiki zabawy, gimnastyki umysłu P. Dennisona czy Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne.

Kiedyś byłam również na kursie Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Przyznaję, bardzo mi się podobało, ale jakoś nie ciągnęło mnie do zastosowania tej metody. Dopiero kilka lat później koleżanka zachęciła mnie, argumentując, że to wspaniała, ciekawa metoda pracy. Postanowiłam „odkurzyć” trochę swoje wiadomości z kursu. Największy problem miałam ze zdobyciem książki pani M. Bogdanowicz pt. „Piosenki do rysowania”. W końcu jednak udało mi się i to w mojej miejscowości. Książka leżała w księgarni , na półce między książkami dla dzieci.

Zaopatrzona zatem w książkę i teczkę z wzorami, pełna zapału i pomysłów (choć także pełna obaw), zabrałam się od nowego roku szkolnego do wykorzystania MDS w pracy z dziećmi. Do współpracy zaprosiłam rodziców, których na początku roku zapoznałam z metodą, którzy zakupili tacki, uszyli wałeczki do wystukiwania rytmu piosenek, przynieśli kaszę. W ciągu roku rodzice pomagali mi również w przygotowaniu różnych wzorów do piosenek.

Ponieważ moje dzieci miały wówczas 4 lata, pracę zaczęłam od prostych wzorów i piosenek. Pierwszą z nich była piosenka pt. „Muchomorki” i wzór przedstawiający kropki. Przyznaję, że dzieci były bardzo zainteresowane, zadowolone podczas opracowania piosenki, mimo, że cały cykl trwał dosyć długo. Natomiast ja byłam bardzo zmęczona, gdyż wymagało to ode mnie dużo wysiłku, sprytu i szybkości (rozkładanie tacek, wałeczków, kartek ze wzorami), tak aby dzieci się nie nudziły. Jednak opłacało się, zwłaszcza, gdy przypomnę sobie radość i ciekawość dzieci.

Od tej pory, przynajmniej raz w miesiącu opracowywałam jedną piosenkę Metodą Dobrego Startu oraz wykorzystywałam elementy tej metody podczas innych zabaw i zajęć.

Przeprowadziłam również zajęcie otwarte dla rodziców. Temat spotkania brzmiał: Opracowanie piosenki „Idą drogą dzieci” Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Rodzice mieli okazję zobaczyć jak ta metoda wygląda w praktyce, jakie korzyści przynosi dzieciom np.: rozwija funkcje językowe dziecka, funkcje spostrzeżeniowe, wzrokowe, sprzyjające większej harmonii rozwoju psychoruchowego, kształtuje lateralizację, korzystnie oddziaływuje na procesy emocjonalne i zachowania społeczne. To także metoda, która wspaniale przygotowuje do nauki czytania i pisania oraz pozwala zdiagnozować jakie trudności mają dzieci.

Rodzice cały czas brali aktywny udział w zajęciu, pomagali w rozdawaniu pomocy, tańczyli z dziećmi , sprawdzali, czy ich pociecha prawidłowo wystukuje rytm piosenki, dobrze kreśli wzór na karcie i na tacy z kaszą. Spotkanie to umożliwiło nie tylko wspaniałą zabawę rodzica z dzieckiem, ale również obserwację zachowania własnego dziecka podczas zabaw w grupie.

Rodzice byli zachwyceni zajęciem prowadzonym Metodą Dobrego Startu, czemu dali wyraz wypełniając przygotowany przeze mnie arkusz ewaluacyjny. To utwierdziło mnie w decyzji dalszego prowadzenia zabaw i zajęć tą metodą.

W listopadzie 2005 r. udało mi się jeszcze raz uczestniczyć w kursie MDS. Niezwykle miłą dla mnie niespodzianką było to, iż kurs prowadziła sama pani profesor Marta Bogdanowicz, która to właśnie w Polsce rozwinęła własną wersję metody, zaczerpniętą z oryginalnej metody opracowanej w latach 40-tych we Francji przez fizjoterapeutkę Thea Bugnet, a noszącą nazwę Le Bon Depart, czyli dobry odlot, odjazd, start. Udział w tym kursie był uzupełnieniem moich wiadomości oraz pozwolił mi już ostatecznie upewnić się , że dobrze stosuję tę metodę. Miłą pamiątką pozostanie dla mnie autograf złożony w książce przez panią profesor.Przez dwa lata moje dzieci poznawały piosenki i wzory Metodą Dobrego Startu. Sprawiło to, iż coraz lepiej orientowały się w kierunkach w przestrzeni, w schemacie własnego ciała, rozwijały się językowo, muzycznie, coraz lepiej kreśliły wzory. Poza tym piosenki wprowadzone tą metodą były dla nich ciekawsze i szybciej się ich uczyły.

W tym roku szkolnym moi wychowankowie to już 6- latki. Poznają litery, uczą się czytać. Postanowiłam dalej wykorzystywać MDS do wprowadzania liter pisanych, na podstawie książki pt. „Od piosenki do literki”. Poznawanie liter tą metodą to wspaniała zabawa. Metoda ułatwia przygotowanie dzieci do tak trudnych i złożonych czynności jak pisanie i czytanie, gdyż przede wszystkim polega na współdziałaniu, czyli integracji percepcyjno- motorycznej. Dzieci poprzez zabawę, piosenkę poznają nową literę, przygotowują się też do pisania.

Sądzę, że wybierając Metodę Dobrego Startu do pracy z dziećmi dokonałam bardzo trafnego wyboru i będę ją stosowała nadal. Gorąco zachęcam wszystkich do jej stosowania w pracy z dziećmi.

Życzę powodzenia.

Poniżej przedstawiam przykładowy scenariusz opracowania piosenki MDS.

Opracowanie piosenki „Idą drogą dzieci” Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

I. Zajęcia wprowadzające:

1. Przywitanie: śpiew „dzień dobry wszystkim”.
2. Zabawa orientacyjno-porządkowa: marsz do muzyki, na przerwę witają się części ciała.
3. Słuchanie piosenki „ Idą droga dzieci”.
4. Rozmowa na temat piosenki.
5. Ćwiczenie funkcji językowych: np. szukanie rymów, zdrobnień.

II. Zajęcia właściwe:

a) zabawa ruchowa do piosenki: chodzenie w parach, tupanie, uderzanie w ręce partnera.
b) ćwiczenie ruchowo- słuchowe: wystukiwanie rytmu piosenki na wałeczkach.
c) ćwiczenie ruchowo- słuchowo-wzrokowe: prezentacja wzoru do piosenki, kreślenie wzoru palcem na kartce, w powietrzu, na tacy z kaszą.

III. Zajęcia końcowe:

Relaks przy muzyce poważnej : „Zaczarowany ogród”, masowanie ciała, ułożenie wzoru do piosenki z chrupek.
Podziękowanie, zjedzenie chrupek.


LITERATURA:

1. M. Bogdanowicz: Metoda Dobrego Startu. WSiP, Warszawa 1999r.
2. M. Bogdanowicz, D. Szlagowska: Piosenki do rysowania. Wydawnictwo „Fokus”, Gdańsk 2001r.
3. M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka: Metoda Dobrego Startu, Od piosenki do literki. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2005 r.

Opracowała : mgr Joanna GuzByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: