„Jak Kolczatek szukał mieszkania”- zabawy dydaktyczne w oparciu o opowiadanie H. Bechlerowej

SCENARIUSZ ZAJĘCIA PROWADZONY DLA OPIEKUNA STAŻU Z ZAKRESU EDUKACJI JĘZYKOWEJ W GRUPIE VII 6 LATKI

Prowadząca zajęcie: Edyta Ruta

Data: 7.11.2011r.

Grupa wiekowa: 6-latki

Temat: „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- zabawy dydaktyczne w oparciu o opowiadanie H. Bechlerowej

Cele ogólne:

kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się,

– ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

– kształcenie słuchu fonematycznego;– wdrażanie do przestrzegania zabaw zespołowych

Cele szczegółowe: dziecko:

wciela się w rolę,

poprawnie rozwiązuje zagadki,

wie, jak wygląda i czym się charakteryzuje jeż,

– uważnie słucha opowiadania,

– potrafi udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu,

– estetycznie wykonuje prace plastyczną

– wzbogacają słownictwo o nowe wyrazy: gawra, nora, chochoł, kotlinka;

– rozpoznaje w wyrazie wybrane sylaby i określa ich miejsce.

Metody:

– oparte na aktywności dziecka: swobodna wypowiedź, odpowiedzi na pytania, aktywność ruchowa oraz plastyczna, słuchanie opowiadania, ćw. oddechowe oraz wzorkowe.

– oparte na aktywności nauczyciela: pogadanka, zadawanie pytań, kierowanie samodzielną aktywnością dziecka, czytanie opowiadania, zadawanie zagadek, instruktaż, pokaz, pochwała.

Formy organizacji: indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: opowiadania „Jak Kolczatek szuka mieszkania” wraz z ilustracjami do tekstu, kolczaste przedmioty (szczotka do włosów, do zębów, do butów, kaktus, kasztan w łupinie itp.)gazety, szablon jeża, liście, piosenka
„A to jeż”, kartki, kredki świecowe, czarna farba plakatowa, wykałaczki.

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć „Lustro”

Zagadka: „Wszyscy na mnie spoglądają

Gdy o schludny wygląd dbają” (lustro)

Nauczyciel pokazuje dzieciom „lustro”- hula Hoop okręcone folią aluminiową, które ma czarodziejska moc, tak jak lustro z „Alicji w Krainie Czarów”, i można przez nie przejść tam, gdzie się chce. Wszystkie dzieci przechodzą na druga stronę ”lustra” do wielkiego lasu.

2. Rozwiązanie zagadki „Kto mieszka w lesie?”

Prezentujemy dzieciom kolczaste przedmioty (różnego rodzaju szczotki, kasztan w łupinie, kaktus). Pytamy, które ze zwierząt się kojarzy z tymi rzeczami? (jeż)

Dz. dzielą podane wyrazy na głoski.

3. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Jak Kolczatek szukał mieszkania”

Dz. udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące treści utworu.

– Dlaczego Kolczatek szukał mieszkania?

-Gdzie Kolczatek chciał zamieszkać?

– Jakie zwierzątka ukryły się pod wierzbą, pod kamieniem, chochołem, pod liśćmi?

4. Nauczycielka układa przed dziećmi obrazki i ustala, jakiej sylaby będą szukały. Dzieci dzielą obrazki na sylaby i określają położenie wskazanej sylaby np. na początku, na końcu, w środku wyrazu. Sylaba „cho”, „ka”, „li”. Nazywają obrazki, oraz określają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach „Chochoł, kamień, liście”.

5. Prezentacja jeża

Pokazujemy szablon jeża. Pytamy:

– ile ma łapek?

– jak wygląda jego ryjek?

– czym pokryte jest ciało jeża?

6. Zabawa gazetowa „Jeż” (wg „Papierowe czary …”)

Każde dziecko otrzymuje gazetę i wykonuje z nią następujące czynności:

Idzie jeżyk: tup, tup, tup – 3-krotnie uderzają palcami o gazetę

Je jabłuszko: chrup, chrup, chrup – 3-krotne zgniatają gazety w rękach

Cicho drzwiami trzasnął – rzucają o podłogę gazetową kulą

Po obiadku zasnął – rozkładają gazetę i układają na niej głowę do snu

7. Zabawa przy muzyce z elem. czworakowania „Jeż szuka mieszkania”

Dzieci chodzą po sali na czworakach, na sygnał (dźwięk dzwonka) kładą się na boku i odpoczywają. Naśladują fukanie jeża- fu, fu…

8. Ćwiczenie oddechowe „Jeżyk i liście”

Kładziemy szablon jeża na dywanie. Zadaniem dzieci jest go przykryć liściastą kołderką, by nie zmarzł podczas zimowego snu. Robią to dmuchając w liście rozłożone na podłodze.

9. Praca plastyczna

Każdy musi stworzyć własną ilustrację do wybranego fragmentu opowieści o Kolczatku. Dzieci kolorują kartkę świecowymi kredkami na różne kolory, nast. zamalowują ją czarną farbą plakatową. Po wyschnięciu kartki, wykałaczkami wyskrobują obrazek.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: