“Jak bałwanek witał wiosnę” -układanie historyjki obrazkowej w oparciu o utwór Ewy Krawczyk

Temat: „Jak bałwanek witał wiosnę ?”- układanie historyjki obrazkowej w oparciu o utwór Ewy Krawczyk
Scenariusz zajęć z zakresu rozwijania mowy i myślenia w powiązaniu z edukacją przyrodniczą

Grupa wiekowa -4-latki
Prowadząca – mgr Joanna Kończyk
Data- 11. 03. 2015r.

Cel główny: rozwijanie ekspresji językowej dziecka poprzez bezpośredni kontakt z literaturą oraz odwołanie się do własnych spostrzeżeń i doświadczeń dziecka
Cele operacyjne:
Dziecko:
• W skupieniu wysłucha utworu
• Wypowie się na temat treści utworu
• Ułoży wspólnie z nauczycielem historyjkę obrazkową 5-elementową , zachowując chronologię wydarzeń
• Posługuje się określeniami: najpierw, potem, na końcu
• Ułoży nowe zakończenie opowiadania
• Zna cechy charakterystyczne dla przedwiośnia
• Czerpie radość ze wspólnej zabawy muzyczno –ruchowej, reaguje umówionym zachowaniem na dotknięcie „Pani Wiosny” jej kwiatem
• Nawiąże bliską więź z rówieśnikiem podczas masażyku, zrelaksuje się, wyciszy
• Wypowie się na temat swoich wrażeń związanych z przeprowadzonymi zajęciami na forum grupy
Środki dydaktyczne:
• Opowiadanie Ewy Krawczyk „Jak bałwanek witał wiosnę?”, historyjka obrazkowa 5-elementowa, utwory: „Wiosenna piosenka”, „Wiosna” Vivaldiego , kwiatek Pani Wiosny, opaska Pani Wiosny, emblematy kwiatów wiosennych ,sylwety: słońca i chmury, promyki, krople deszczu , „marcowy garnek”
Metody:
• Słowne: zagadka słowna, opowiadanie, rozmowa, układanie historyjki obrazkowej
• Oglądowa- pokaz ilustracji (historyjki obrazkowej)
• Zabawowo- naśladowcza (wg W. Gniewkowskiego) – zabawa muzyczno –ruchowa , masażyk
Formy pracy:
• Indywidualna
• Zbiorowa

Przebieg:
1. Przywitanie się z dziećmi
2. Rozwiązanie zagadki słownej (Hasło zapowie ,kim będzie główny bohater utworu, czytanego przez nauczyciela)
Choć niezgrabny, ale miły
Dzieci same go lepiły
Lepiły go cały ranek
To ze śniegu jest ….(bałwanek)
3. Słuchanie utworu Ewy Krawczyk pt. „Jak bałwanek witał wiosnę?”
4. Rozmowa na temat treści utworu , kierowana pytaniami nauczyciela:
• Kogo ulepiły dzieci?
• Gdzie poszedł bałwanek ulepiony przez dzieci?
• Kogo bałwanek chciał przywitać?
• Co zauważył bałwanek w lesie?
• Kogo spotkał, o czym rozmawiał ze spotkanymi zwierzętami?
• Czy udało się bałwankowi przywitać wiosnę ?
5. Układanie historyjki obrazkowej w oparciu o utwór i przeprowadzoną rozmowę
Zadaniem dzieci jest uporządkować ilustracje według kolejności wydarzeń.
6. Ułożenie innego zakończenia opowiadania- wypowiedzi dzieci
7. Zabawa muzyczno –ruchowa „Wiosna budzi się”
Jedno dziecko otrzymuje opaskę Pani Wiosny i kwiatek. Pozostałe dzieci to „kwiaty wiosenne”; przykucają . Po dotknięciu przez Panią Wiosnę jej kwiatem, dzieci- kwiaty budzą się do życia- rozkwitają – powoli się unoszą i przyłączają do wspólnego tańca z Panią Wiosną /przy akompaniamencie piosenki „Wiosenna piosenka”/.
8. Masażyk „Słoneczko” – przy dźwiękach muzyki klasycznej : „Wiosna” Vivaldiego
Narysuję dziś kółeczko (rysujemy duże koło na plecach)
To będzie słoneczko (rysujemy duże koło na plecach)
Za chmurą będzie mieszkało (rysujemy kształt chmury)
W morzu będzie się kąpało. (rysujemy kształty fal)
Promyki ma tu(rysujemy proste linie w jednym kierunku pleców)
Promyki ma tam (rysujemy proste linie w drugim kierunku pleców)
Słońce ogrzeje plecki nam. (dłońmi masujemy całe plecy)
9. Ewaluacja zajęć: dzieci mają do wyboru :promyki słonka lub kropelki deszczu. Dzieci, którym się podobały zajęcia wybierają z „marcowego garnka” promyki i doklejają je do sylwety słonka; dzieci ,którym zajęcia się nie podobały wybierają krople deszczu i przyklejają do sylwety chmurki. Uzasadniają krótko swój wybór na forum grupy.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: