Instrumentacja piosenki “Deszczowa orkiestra”- scenariusz zajęcia umuzykalniającego w grupie 4-latków

Temat: „Deszczowa orkiestra” – instrumentacja piosenki

Data: 30. 10. 2014
Prowadząca: Joanna Kończyk
Grupa: 4-latki

Cele główne:
• Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni słuchowej
• Stwarzanie sytuacji wdrażających do rytmicznej gry na instrumentach perkusyjnych
Cele szczegółowe:
• Dz. wygra rytm na instrumentach perkusyjnych
• Dz. improwizuje instrumentalnie i werbalnie
• Dz. rozpozna dźwięki słyszane z płyty CD i nazwie poszczególne zjawiska atmosferyczne
• Dz. reaguje ruchem na sygnał nauczyciela w zabawie muzyczno- ruchowej
• Dz. porusza się zgodnie z tempem nadanym przez nauczyciela na tamburynie
• Dz. zrelaksuje się podczas zabawy paluszkowej
• Dz. wypowie się na forum grupy na temat swych przeżyć i wrażeń związanych z zajęciami

Metody:
• Słowna- objaśnienia nauczyciela, rozmowa
• Oglądowa- pokaz
• Czynna- działania dzieci
Formy pracy:
• Zbiorowa

Środki dydaktyczne:
Płyta CD „Razem w przedszkolu czterolatka” – efekty dźwiękowe, piosenka „Deszczowa orkiestra”, magnetofon, instrumenty: tamburyno, grzechotki, janczary, bambusowe pałeczki , utwór M. Bogdanowicz „Jesień”, utwór – muzyka relaksacyjna „Deszczowe kropelki” (sylwety z papieru), kredki
Przebieg:
1. Muzyczne powitanie- zabawą „Witam Was”
2. Zagadki muzyczne- rozpoznawanie słyszanych dźwięków oraz nazywanie ich (zjawiska atmosferyczne: wiatr, wichura, deszcz, ulewa, burza)
3. Przypomnienie piosenki :Deszczowa orkiestra”- wspólny śpiew
4. Rozmowa z dziećmi inspirowana piosenką:
Dzieci odpowiadają na pytania nauczycielki:
– Kto może grać w deszczowej orkiestrze?
– Jak gra burza?
– Jak gra wiatr?
– Jak gra deszcz?
– Co można robić w deszczową pogodę?
5. Gra na instrumentach perkusyjnych „Deszczowa orkiestra”
Nauczyciel prezentuje instrumenty: pałeczki bambusowe, grzechotki, janczary. Wyjaśnia, na czym może grac burza, wiatr i deszcz. Rozdaje instrumenty dzieciom, wyjaśnia, w którym momencie piosenki będą grac- śpiew I zwrotki, w trakcie refrenu grają kolejno- pałeczki, grzechotki, janczary, ostatni wers refrenu – śpiew
6. Zabawa ruchowa „Burza, wiatr i deszcz”
Dzieci biegają w tempie wygrywanym przez nauczyciela na tamburynie. Na pauzę zatrzymują się i słuchają hasła podanego przez nauczyciela : Burza- dobierają się w pary i robią piorunochron dotykając się palcami rąk uniesionymi do góry, wiatr- stają w rozkroku i poruszają uniesionymi rękami, wypowiadając szu, szu, deszcz- przykucają i opuszczają głowy.
7. „Jesień”- zabawa paluszkowa w oparciu o utwór M. Bogdanowicz
8. Ewaluacja – „Deszczowe kropelki”
Każde z dzieci otrzymuje sylwetę kropli deszczu, rysuje na niej symbolicznie (w postaci buźki) swój nastrój „Jak podobały mi się dzisiejsze zajęcia?”

“Deszczowa orkiestra” sł. Joanna Bernat
Kto nie lubi deszczu
kto się boi burzy,
komu w niepogodę czas się dłuży
niechaj zagra z nami w deszczowej orkiestrze,
bo my gramy razem z deszczem.

Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz
i my razem z deszczem gramy sobie też.
Bum, bum, bum, bum, bum! – burza gra.
Szu, szu, szu, szu, szu! – szumi wiatr.
Kap, kap, kap, kap, kap! – kapie deszcz.
Baw się razem z nami, jeśli tylko chcesz.

Nasza roześmiana, deszczowa orkiestra
ciągle gra i grać nie może przestać.
Więc nie zwlekaj długo i zagraj dziś z nami
Do zabawy zapraszamy

JESIEŃ sł. Marta Bogdanowicz
Drzewom we włosy dmucha wiatr,
a deszczyk kropi: kap, kap, kap.
Krople kapią równiuteńko,
szepczą cicho: “mój maleńki,
śpij już, śpij, śpij już śpij, już śpij…”.
Leci listek, leci przez świat,
gdzieś tam na ziemię cicho spadł.
leci drugi, leci trzeci,
biegną zbierać listki dzieci.
no, a potem wszystkie liście
układają w piękne kiście.

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: