Hospitacja diagnozująca

Grupa dzieci: 3,4- latki

Prowadząca- Barbara Szczepanik

 

1. Problematyka hospitacji diagnozującej:

Obserwowane efekty działań dzieci w zakresie edukacji ekologicznej i prozdrowotnej- realizacja planu rozwoju przedszkola, zgodność z przjętym  zagadnieniem.

2. Zagadnienia hospitacyjne:

Jaki poziom umiejętności i wiedzy opanowały dzieci, aby sprostać wymaganiom programowym z zakresu edukacji ekologicznej:

–         znamy uproszczony schemat obiegu wody w przyrodzie,

–         określamy zjawiska atmosferyczne3. Oczekiwania hospitacyjne:

Dziecko potrafi powiedzieć jak powstaje deszcz, wie o ważnej roli deszczu w przyrodzie.

4. Narzędzia hospitacji diagnozującej:

–         arkusz diagnostyczny

–         analiza karty pracy dziecka

 

5. STANDARDY:

a)     dziecko wie, komu potrzebny jest deszcz

b)    dziecko wie, jak powstaje deszcz,

c)     dziecko potrafi określić zjawiska atmosferyczne ( na rysunku )

 

 

6.WSKAŹNIKI:

1. potrafi

2. nie potrafi

3. ma trudności

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

STANDARDY I WSKAŹNIKI

a

b

c

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA 

Temat: Słońce, deszcz, ulewa

Obszar:

Poziom umiejętności i wiedzy opanowanej przez dzieci z edukacji ekologicznej.

Cel ogólny:

Kształtowanie nawyku określania zjawisk atmosferycznych, rozumienie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin, kształtowanie umiejętności obserwowania pogody

Cele operacyjne:

–         dziecko zna zjawiska atmosferyczne,

–         dziecko zna znaczenie wody dla organizmów ,

–         dziecko potrafi powiedzieć w uproszczonej formie jak powstaje deszcz,

Formy:

Praca z całą grupą i indywidualna

 

Metody:

Poszukująca, aktywna , podająca

 

Pomoce:

Symbole słońca, deszczu, chmur; , czajnik z wodą, lusterko

 

PRZEBIEG

 

  1. Powitanie dzieci zabawą integracyjną: „ Iskierka przyjaźni.
  2.  Wiersz „ Deszcz” B. Formy

 

Deszcz wraz z rodziną przybył z daleka.

Oj wiele pracy nas tutaj czeka.

Ziemia jest sucha, deszczu spragniona.

Wody ! wołają rośliny do nas.

 

Malutki deszczyk wnet zrosił trawę.

Kapaniem przerwał dzieciom zabawę…

Napoił drzewa trawy i łąki

Schłodził powietrze i kwiatów pąki.

 

Wtem się wichura wielka zerwała

Groźna ulewa wszystko zalała.

Burzą się mocno rzeki, jeziora

Mokre chodniki place dokoła.

Zabrakło nagle wody ulewie.

Słonko błysnęło na jasnym niebie.

 

  1. Rozmowa n/t komu  potrzebny jest deszcz .

 

  1. Zabawa ruchowa : ”słońce, deszczyk, ulewa”

 

  1. Omówienie tablicy obiegu wody w przyrodzie:

Słońce ogrzewa wodę, woda zmienia się w parę wodną i unosi się do góry. Para to zmienia się w małe kropelki tworząc chmury. Jeżeli kropelki się połączą ze sobą tworzą krople deszczu, które są zbyt ciężkie i spadają na ziemie.

 

6.Doświadczenie z parą wodną.

 

  1. Praca przy stolikach- utrwalenie wiadomości.

Prace podzielone stopniem trudności wg wieku.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: