Hospitacja diagnozująca – Działania na zbiorach i liczbach

Imię i nazwisko nauczyciela: Lidia Tylak   Przedszkole nr 25 w Koninie

Temat zajęcia: „Matematyczne  wyzwania Kapitana Haka”

Badana umiejętność: Dzieci poprawnie wykonują działania na zbiorach i liczbach.

Cele:

– dziecko posługuje się  liczebnikami  porządkowymi w zakresie 1-5,

– dziecko słucha i rozumie objaśnienia  i polecenia nauczycielki,

– dziecko porównuje liczebność elementów,

– dziecko prawidłowo reaguje ruchem na słuchaną muzykę,

– dziecko klasyfikuje przedmioty wg wybranych cech,– dziecko posługuje się liczebnikami głównymi

– dziecko rozumie pojęcia dotyczące kierunków w przestrzeni i stronności swojego ciała,

– dziecko odwzorowuje kształty figur i nazywa je,

– dziecko wycina i nakleja dowolne kształty lub tnie po krzywej o nieskomplikowanych kształtach,

– dziecko uczy się współdziałać w zespole,

– dziecko uczy się pokonywać trudności i nie zrażać się porażkami,

– dziecko rozróżnia podstawowe kolory.

Metody i formy pracy:

– słowna : objaśnienia, instrukcje, rozmowa, personifikacja

– czynna: pedagogika zabawy KLANZA, zadań stawianych dzieciom do wykonania,

– oglądowe: wizualne środki dydaktyczne, pokaz,

– elementy metody czytania Ireny Majchrzak.

Forma pracy:

Z całą grupą, w zespołach, parach, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

– emblematy z rybkami dla każdego dziecka ( w różnych kolorach),

– koperta dla każdego dziecka z naklejonym imieniem,

– wycięte z kolorowego kartonu muszle z naklejonymi imionami,

– pudło „skrzynia skarbów”,

– namalowana sylwetka Kapitana Haka,

– sznurki różnej długości,

– wycięte figury geometryczne,

– nożyczki,

– klej,

– pastele,

– kaseta z nagraniami szumu fal morskich,

– płyta CD „W co się bawić z dziećmi” cz. II , „Piosenki do zabawy: ciało i przestrzeń” – opracowanie Marty Bogdanowicz,

– gipsowe figurki dotyczące morza lub muszelki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

LP Wskaźnik Zabawy lub ćwiczenia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

– próby posługiwania się liczebnikami  porządkowymi (dzieci 4-letnie),

– prawidłowe posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 1-5 (dzieci 5-letnie)

– dziecko prawidłowo reaguje ruchem na słyszaną muzykę,

– dziecko potrafi współdziałać w małym zespole.

– dziecko słucha i rozumie polecenia nauczycielki

– dziecko klasyfikuje  przedmioty wg jednej cechy (wielkości) –  4-latki,

– dziecko klasyfikuje przedmioty wg dwóch cech (wielkości i koloru)

– dziecko porównuje  liczebność elementów zbioru: mniej, więcej, równo ( dzieci 4-letnie),

– dziecko porównuje elementów zbioru z tymi, które mają o 1-2 elementy mniej /więcej ( dzieci 5- letnie),

– dziecko rozróżnia kolory.

– dzieci posługują się liczebnikami głównymi (dzieci 4-letnie – do czterech, dzieci 5-letnie – do sześciu)

– dzieci odwzorowują kształt figur.

– dziecko rozumie pojęcia dotyczące kierunków w przestrzeni: przed siebie, za siebie, w bok ( dzieci 4-letnie)

– dzieci próbują prawidłowo stosować określenia dotyczące stronności własnego ciała  (prawa noga, ręka, ucho).

– dzieci wycinają i naklejają dowolne formy (4-latki),

– dzieci tną po prostej lub krzywej , o nieskomplikowanych kształtach , naklejają (5-latki).

Zabawa „Liczenie paluszków”

Zabawa integrująca „Morskie fale”

Zabawa ruchowa „Zagubione rybki”

Zabawa dydaktyczna „Muszelki”

Zabawa  „Uwaga rekin!”

Zabawa „Ukryte skarby”

Zabawa ze sznurkami

Ozdabianie swoich skrzyń skarByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: