Historia pewnego tulipanka

Temat globalny : WIOSNA
Temat: Historia pewnego tulipanka
Scenariusz zajęcia z zakresu aktywności przyrodniczej
Prowadząca: Joanna Kończyk
Data: 18.04.2017r.
Grupa wiekowa: 5 -latki
/scenariusz opracowany w oparciu o elementy oceniania kształtującego/

Cel główny:
• Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o wiadomości dotyczące budowy oraz warunków rozwoju kwiatów cebulowych na przykładzie tulipana
Kryteria sukcesu:
Dziecko:
• rozpozna tulipana wśród innych kwiatów
• wie, czego potrzebuje roślina do wzrostu
• zna etapy rozwoju tulipana
• wie, jak zbudowana jest roślina cebulowa na przykładzie tulipana
/Cele operacyjne Dziecko:
• Rozpozna cyfry w zakresie 0-5
• Rozwiąże wiosenne zagadki słowne
• Dokona syntezy sylabowej wyrazu, przeliczy ilość sylab w wyrazie, wyróżni głoskę w na-głosie
• Wypowie się na temat treści utworu
• Ułoży według kolejności historyjkę obrazkową , pozna etapy rozwoju tulipana
• Odzwierciedli ruchem treść opowieści nauczyciela, zrelaksuje się/

Metody: słowne , oglądowe, czynne, aktywizujące
Formy: zbiorowa, indywidualna

Przebieg:
1. Przywitanie dzieci zabawą integracyjną „Ludzie do ludzi”
2. Wprowadzenie w tematykę zajęć zabawą w odkrywanie fragmentów obrazka ilustrującego „Wiosenny ogród” /po odgadnięciu zagadki słownej , kryjącej się pod daną cyfrą , dzieci mogą odkryć fragment obrazka. Cały obrazek- ukaże się po odgadnięciu wszystkich zagadek/
3. Zasugerowanie, iż na odkrytym obrazku- „wiosennym ogrodzie” brakuje pewnego kwiatka. Poproszenie , aby wybrane dziecko wyjęło z koperty rozsypankę sylabową i wspólnie z N. ułożyło na tablicy. Dzieci wspólnie z N. odczytują hasło: TU-LI-PAN
• synteza sylabowa wyrazu,
• przeliczenie z ilu sylab składa się wyraz,
• określenie na jaką głoskę rozpoczyna się wyraz
Podanie celu zajęć- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci o informacje dotyczące budowy i warunków rozwoju tulipana i innych roślin cebulowych
4. Słuchanie utworu D. Gellner „A tulipan śpi”, ilustrowanego sylwetami postaci
5. Rozmowa w oparciu o wiersz nt.:
• Kto występował we wierszu, kto obudził tulipana?
• Co roślina potrzebuje do życia, do rozwoju?
6. „Śledzimy rozwój tulipana”- układanie historyjki obrazkowej przez dzieci w oparciu o opo-wiadanie nauczyciela
• poznanie etapów rozwoju tulipana
• nazywanie poszczególnych elementów budowy tulipana : cebulka, łodyga, liście, kwiat
7. Zabawa ruchowa „Ogrodnik budzi tulipany” przy muzyce relaksacyjnej. Taniec tulipanów w kole.
8. Zabawa wyciszająca „Masażyk – wiosenny sen tulipanka” .
9. Ewaluacja zajęcia : „Tulipan Ci powie” . Dzieci mają za zadanie narysować na sylwecie tulipa-na uśmiechniętą lub smutną buźkę w zależności od tego , czy zajęcia im się podobały, czy nie. Sylwety tulipanów dzieci przyklejają do trawki umocowanej na tablicy/ lub na dywanie/

Zajęcia proponowane w późniejszej części dnia:
– Praca indywidualna dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci- uzupełnianie karty pracy „ Labirynt- tulipan” /zadanie doskonalące spostrzeganie wzrokowe/
– Sadzenie tulipanów w małych doniczkach lub kubeczkach po jogurcie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: