Grupowy program wspierania i korygowania rozwoju dziecka sześcioletniego

Imiona i nazwiska dzieci:

Rok szkolny: 2012/ 2013

Zakres wspierania i korygowania: zaburzenia sprawności manualnej

Cel ogólny:

– stymulowanie rozwoju sprawności manualnej.

Cele szczegółowe:
– kreśli w powietrzu różne wzory
– kreśli wzory na tablicy i dużych arkuszach papieru
– pogrubia kontury
– zamalowuje określone powierzchnie
– wykona ćwiczenia wymagające precyzji rąk
– wypełnia kontury różnymi liniami
– rozdziera, przecina papier
– maluje, rysuje na temat dowolny
– wykonuje składanki papierowe
– rysuje szlaczki w liniaturze

Metody pracy z dziećmi:

– elementy metody Dennisona,
– Dobrego Startu,
– metoda zadaniowa,
– wielozmysłowe,
– aktywizujące,
– origami

Planowane działania:1. Diagnoza wstępna dzieci, określenie poziomu wiadomości
i umiejętności. Obserwacja zachowań względem kolegów.
2. Ćwiczenia rozmachowe:
• Kreślenie w powietrzu dużych, płynnych, swobodnych ruchów w kształcie fal i ósemek (lot ptaka, szum drzew, itp.)
• Kreślenie kredą na tablicy, węglem na dużych arkuszach, palcem lub patykiem na tacach z kaszą manną lub innym sypkim materiałem obszernych swobodnych ruchów.
• Pogrubianie konturów, czyli po śladzie linii pojedynczych szlaków, obrazków konturowych przy zastosowaniu dużego pędzla, mazaków, kolorowej kredy itp.
• Zamalowywanie dowolnej przestrzeni dużych płaszczyzn farbami, kredą, węglem, tworzenie kolorowych krat, układów pasowych.
• Zamalowywanie określonej przestrzeni np. pól kwadratów, kół, prostokątów, dużych obrazów konturowych (od lewej, do prawej).
3. Ćwiczenia przedramienia nadgarstka
• Zabawy manipulacyjne.
• Przekładanie z ręki do ręki.
• Zakręcanie, odkręcanie kranów, nakrętek.
• Otwieranie zamków kluczem.
• Nawijanie nitki na kłębek
• Owijanie sznurka, skakanki na dłoni przez obroty nadgarstka.
4. Ćwiczenia dłoni i palców
• Zamalowywanie małych przestrzeni kredkami np. konturów otrzymanych z obrysowania szablonów, konturów stempli obrazkowych, obrazków w książeczkach do malowania.
• Kreskowanie – wypełnianie rozmaitych konturów małuymi kreseczkami stawianymi poziomo, pionowo, ukośnie, zawsze przy zachowaniu kierunku od lewej do prawej.
• Wypełnianie różnych konturów liniami w kształcie spirali, kłębuszków itp.
• Kopiowanie rysunków – wodzenie ołówkiem po wzorze przez kalkę techniczną, a potem malowanie w obrębie konturu.
• Pogrubianie konturu, czyli wodzenie po wzorze np. po liniach pojedynczych zbliżonych do szlaczków, po konturach obrazków kredką, mazakiem, ołówkiem, pędzlem.
• Prowadzenie linii między liniami szerzej ustawionymi w stosunku do siebie np. wędrówka po labiryncie, między przedmiotami.
• Zamalowywanie małych pól wg. oznaczeń np. ukryty obrazek.
• Kreślenie form kolistych, falistych i prostych wg. wzoru w naturalnych rozmiarach lub pomniejszonych.
• Nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemek i sznurków przez różne rzeczy.
• Zbieranie drobnych elementów palcami jak pęsetą.
• Ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu.
• Zwijanie kuleczek z bibuły (zabawa w śnieg lub deszcz).
• Lepienie z plasteliny kształtów wymagających wałkowania całą dłonią, a następnie palcami wskazującymi.
• Naśladowanie ruchów gry na pianinie, chodzenie palcami po blacie.
• Odtwarzanie palcami odgłosów padającego deszczu, pisania na maszynie, uderzania palcami w bębenek.
• Stemplowanie szlaczków, wzorów.
• Zabawy ze spinaczem bieliźnianym – chwyt pęsetkowy.
• Rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach prostych, ukośnych, łamanych i falistych.
• Wykonywanie łamanek papierowych z origami (łódka, czapeczka itp.)
• Obrysowywanie papierów od wewnątrz i zewnętrznie.
• Rysowanie szlaczków w liniaturze.
• Łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą w celu uzyskania zaplanowanego konturu.
• Rysowanie dowolne kredkami świecowymi lub ołówkowymi.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: