“Grupa Smoków”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

  1. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
  2. Grupa: III „ Smoki”
  3. Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie
  4. Temat kompleksowy: „ Witajcie w grupie Smoków”.
  5. Temat zajęcia: „ Jestem w III grupie Smoków”.
  6. Metody pracy: waloryzacyjna, praktycznego działania dzieci.
  7. Formy pracy: zajęcia z całą grupą, zabawy muzyczno- ruchowe, praca w małych zespołach.
  8. Cele zajęcia:

– zapoznanie z nazwą grupy

– wdrażanie do uważnego słuchanie wiersza

– przełamywanie nieśmiałości dzieci podczas zabaw muzyczno- ruchowych

– rozwijanie wyobraźni i twórczości dzieci

– wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach.

  1. Pomoce dydaktyczne: wiersz Z. Makowskiej pt. „ Smok”, pacynka Smoka- Obiboka, maski- smoki, kartony dużego formatu, farby, plastelina, kapsle, guziki, wstążki, kolorowy papier, zdjęcia i ilustracje przedstawiające rożne smoki.
  2. Przebieg zajęcia:

– poznanie pacynki Smoka- Obiboka

– słuchanie wiersza Z. Makowskiej pt. „ Smok”

– rozmowy na temat treści wiersza– zapoznanie dzieci z nazwą grupy

– uroczyste pasowanie na Smoka- rozdanie masek

– zabawy muzyczno- ruchowe na kanwie wiersza

– wytłumaczenie dzieciom zadania do wykonania

– podział dzieci na zespoły

– praca w grupach

– nadanie imion swoim Smokom

– zorganizowanie wystawy prac.

  Marta Nowajczyk- Piela

 Przedszkole nr 61

ul. Lelechowska 7

02-351 Warszawa.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: