Jakie pytania ?

home Forums Awans Zawodowy Nauczyciela Jakie pytania ?

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #6082

    Podobnie, jak w przypadku awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, tak i kandydat na nauczyciela mianowanego musi być przygotowany na pytania związane z wybranymi metodami nauczania. Na jakie zagadnienia warto się przygotować?

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.