„Dźwięki z naszego otoczenia”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

  1. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
  2. Grupa: III „ Smoki”
  3. Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie.
  4. Temat kompleksowy: „ W krainie dźwięków”
  5. Temat zajęcia: „ Dźwięki z naszego otoczenia”
  6. Metody pracy: waloryzacyjna, praktycznego działania dzieci,
  7. Formy pracy :zajęcia z całą grupą, praca indywidualna dzieci, zabawy ruchowe.
  8. Cele zajęcia:

– utrwalenie zdobytych wiadomości na temat dźwięków, hałasu i jego negatywnego wpływu na nasze zdrowie

– kształtowanie umiejętności mówienia odpowiednim tonem głosu

– zwrócenie uwagi na zasadę nie krzyczenia w budynku przedszkolnym ,mówienia umiarkowanym tonem głosu

– rozwijanie postawy opiekuńczej wobec ludzi, dzieci niesłyszących.

  1. Pomoce dydaktyczne: płyta CD, parawan, różne materiały do prezentacji dźwięków, obrazki przedstawiające rożne przedmioty, maszyny itp. wydające dźwięki, tamburyno, książka  „ Język migowy”.
  2. Przebieg zajęcia:

– zgromadzenie dzieci w półkolu na krzesełkach

– odgadywanie dźwięków prezentowanych przez nauczycielkę za parawanem, przy pomocy różnorodnych materiałów

– prezentowanie dźwięków przez chętne dzieci ( z wykorzystaniem papieru, wody, klocków, instrumentów itp.)

– słuchanie płyty CD i odgadywanie kolejnych dźwięków– oglądanie obrazków przedstawiających przedmioty, maszyny, zwierzęta itp. wydające różne dźwięki

– losowanie obrazków i próby naśladowania poszczególnych dźwięków ( zabawy dźwiękonaśladowcze)

-podział obrazków na te, które przedstawiają dźwięki przyjemne  i te, które przedstawiają dźwięki nieprzyjemne dla ucha ( dzieci dzielą obrazki na dwie grupy, dwa zbiory)

– zabawa ruchowa „ Dźwięk i rytm”( dzieci biegają lub spacerują w rytm wygrywany na tamburynie, gdy nauczycielka przestaje grać pokazuje obrazek- dzieci naśladują dźwięk wydawany przez to co jest na obrazku, lub prezentuje jakiś rytm a dzieci go powtarzają).

– rozmowa z dziećmi na temat „ Co by było gdybyśmy nic nie słyszeli?”

– zwrócenie uwagi na ludzi i dzieci niesłyszące ( rozwijanie postawy opiekuńczej wobec nich)

– zabawa „ Król ciszy”

– zaprezentowanie przez nauczycielkę kilku słów w języku migowym ( np.: Kocham Was, dom, pies, płaczę itp.)- dzieci powtarzają

– podział dzieci na dwa zespoły

– zabawa „ Kalambury”

– relaks przy spokojnej muzyce ( odpoczynek dla uszu)

– podziękowanie dzieciom  za wspólną zabawęByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: