Dzień japońsko-egipski – scenariusz zajęć koleżeńskich

Komentarz metodyczny

WYCIECZKA PRZEZ KONTYNENTY to w naszym przedszkolu oferta edukacyjna dla dzieci, która spotyka się z ogromnym poparciem rodziców i dużym zainteresowaniem dzieci.
Każda nauczycielka ma zarówno różne pomysły na realizację oferty edukacyjnej, jak też wykorzystuje różne inspiracje, by zachwycić dzieci.

Zajęcia koleżeńskie to ważna forma wymiany doświadczeń i pokazania wybranych elementów swojego warsztatu pracy innym nauczycielkom. Nieco inna niż tradycyjnie forma tych zajęć miała na celu stworzenie dzieciom wyjątkowego dnia – święta podsumowującego kilkudniową pracę zarówno w rupie II (poznawanie Polski i Japonii) jak i w grupie III (poznawanie Egiptu).

Jednym z bardzo efektywnych sposobów zainteresowania dzieci jest otwarta postawa nauczycielki, uczestniczenie w zabawach razem z dziećmi (np. przebieranie się razem z nimi w strój japoński). Podobnie działa możliwość pokazania swojej wiedzy, umiejętności innym dzieciom. Dzieci były dumne mówiąc swoim kolegom z innej grupy o tak egzotycznych krajach jakimi są Japonia czy Egipt.

By w pełni integrować treści, formy i rodzaj działania dzieci, a jednocześnie zbytnio nie obciążyć ich „pracą”, powstał pomysł „Dnia japońsko-egipskiego”. Najpierw miały miejsce działania umysłowe, ruchowe oraz muzyczne, a uwieńczeniem dnia była działalność plastyczna. Dużą radość sprawiło dzieciom zabranie swojego dzieła natychmiast do domu, a niejedno z nich od razu w szatni opowiadało rodzicom o przedszkolnym dniu.

Na uwagę zasługuję również fakt, że w szatni już była wystawa piramid egipskich grupy III i wachlarzy grupy II, i rodzice nie tylko mogli podziwiać, ale również podjąć kolejną ważną rozmowę z dzieckiem o świecie.

Scenariusz

„Co wiemy o starożytnym Egipcie i Japonii ?”- dzień japońsko-egipski

Cele:

1.    Utrwalenie i poszerzenie wiadomości o starożytnym Egipcie i Japonii.
2.    Próby uchwycenia przez dzieci różnic kulturowych.
3.    Kształcenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
4.    Nawiązanie pozytywnych stosunków między dziećmi z różnych grup wiekowych i stworzenie radosnej atmosfery.Metody:

Podające:

 • objaśnienie,
 • opowiadanie,
 • czytanie bajki,
 • pokaz.

Poszukujące:

 • rozwiązywanie zagadek,
 • quiz,
 • obserwacja czynna,
 • metoda samodzielnych doświadczeń.

Waloryzacyjne:

 • metoda żywego słowa,
 • metoda ekspresji plastycznej,
 • metoda ekspresji ruchowej.

Praktyczne:

 • praktyczna działalność: wykonanie manualnych zadań wg instrukcji.

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • grupowa,
 • zbiorowa.

Przebieg:

I część przed południem

Gościnna wizyta gr. III w sali gr. II

1. Powitanie przez nauczycielki przybyłych dzieci. Powitanie nawzajem dzieci przez podanie ręki i przesłanie uśmiechu.

2. Wprowadzenie do tematu zajęcia przez nauczycielki grupy II i III poprzez przekazanie kilku krótkich informacji o starożytnej Japonii i Egipcie.

3. Quiz wiedzy o Japonii i Egipcie (kartki z pytaniami znajdują się w nadmuchanych balonach. Dzieci przekłuwają balony,nauczycielki odczytują pytania umieszczone na kartkach. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi dzieci otrzymują symboliczne nagrody wpostaci znaczków.
Pytania do quizu:

 • Jakie kolory ma flaga Japonii?
 • Co to są piramidy i z czego były budowane?
 • Z jakim kwitnącym drzewem kojarzy Ci się Japonia?
 • Co zawdzięczamy Egipcjanom, co wynaleźli?
 • Jak nazywa się odświętny strój Japoński?
 • Jak ubierali się i dbali o swój wygląd starożytni Egipcjanie?
 • Co znaczy słowo „arigato?”

4. Zagadki obrazkowe. Dzieci odgadują miejsca i symbole Japonii i Egiptu po fragmentarycznym odsłanianiu obrazków.

5. Nauka wybranych słów japońskich:

6. Prezentacja przez dzieci z grupy III piosenki w afrykańskim języku suahili pod tytułem „Pokele leni”.

 • tak –„hai”,
 • dziękuję- „arigato”,
 • cześć- „konnichiwa”,
 • dziecko- „ko”,
 • nie- „iie”.

7.    Zabawa orientacyjno-porządkowa „Japoński ukłon”.
8.    Słuchanie bajki japońskiej „Czarodziejski imbryczek” czytanej przez nauczycielkę grupy II.
9.    Zabawa integracyjna „Mumia”- owijanie wybranych dzieci papierem toaletowym.
10.    Prezentacja ubiorów japońskich, przymierzanie kimon przez dzieci z grupy III. Robienie pamiątkowych zdjęć.
11.    Wymiana kolorowanek między grupami „Japonka” i „Egipcjanin”.

II część po południu

Wykonanie wachlarzy japońskich i piramid egipskich.

Gościnna wizyta gr. II w sali gr. III

1. Historia powstawania i używania wachlarzy w Japonii – opowiadanie nauczycielki i prezentacja wybranych prawdziwych japońskich wachlarzy –  eksponatów z kącika japońskiego.
2. Dzieci z grupy II wręczają prezenty dzieciom z gr. III – wachlarze z papieru.
3. Instrukcja ozdabiania wachlarzy. Inspirowanie dzieci do ekspresji twórczej oglądaniem wachlarzy japońskich.
4. Najważniejsze piramidy w Egipcie, rozmowa kierowana i prezentacja zdjęć w albumach.
5. Dzieci z grupy III wręczają prezenty dzieciom z gr. II – piramidy (wycięte kolorowe siatki ostrosłupa).
6. Prezentacja figurki piramidy egipskiej (eksponatu z kącika egipskiego przywiezionego z Egiptu) jako inspiracja ozdabiania piramid oraz instrukcja jednego ze sposobów ozdabiania.
7. Działania plastyczne dzieci: tworzenie ozdób na wachlarzach oraz na piramidach. Swoje dzieła dzieci zabierają do domu, by opowiedzieć rodzicom o wyjątkowym dniu japońsko-egipskim.

Nauczycielki prowadzące “Dzień japońsko-egipski”, autorki scenariusza:

Joanna Jonak
Maja Koguc
Ewa Pełczyńska
Małgorzata Wilczek

Poznajemy Egipt

Dzieci z gr. II i III

Poznajemy Japonię – kimona

Mumie egipskieByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: