Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo

Scenariusz zajęć dla dzieci trzyletnich nadpobudliwych psychoruchowo

 

Cele ogólne:

– integracja dzieci i grupy,

– kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów.

Cele szczegółowe – dziecko potrafi:

– kolejno wypowiadać się podczas rozmów w grupie,

– zapamiętać imię koleżanki,

– rzucić i chwycić piłkę oburącz,– wykonać pracę z plasteliny.

Pomoce dydaktyczne: piłka, kłębek włóczki, plastelina.

Metody pracy: usprawniająca, aktywizująca.

Formy pracy: zespołowa, indywidualna

Przebieg:

I. Powitanie wierszem.

Dzieci stoją w kręgu i trzymając się za ręce, witają się wierszem:

Jeden, dwa, trzy, zaczynamy,

do wspólnej zabawy wszystkich zapraszamy.

            II. Poznawanie się.

Dzieci siedzą w kręgu na dywanie. Nauczycielka, trzymając w rękach piłkę, wypowiada swoje imię, po czym rzuca piłkę do wybranego dziecka. Dziecko, które otrzymało piłkę, wypowiada swoje imię i rzuca piłkę do wybranego siebie kolegi. Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie dzieci się przedstawią.

III .Zabawa pt. „Pajęczyna

Dzieci, siedząc w kręgu, utrwalają sobie imiona kolegów i koleżanek. Zabawę rozpoczyna nauczycielka. Wymienia ona imię dziecka z grupy i podaje mu kłębek wełny, trzymając w ręce koniec nici. Dziecko, które otrzymało kłębek wełny, podaje go innemu dziecku i wymienia jego imię. Wspólnym zadaniem wszystkich dzieci jest kontrolowanie, czy każdy poprawnie podał imię kolegi. Zabawa kończy się, gdy każde dziecko zostanie złapane w sieć.

        

IV. „Podarunek

Dzieci lepią z plasteliny różne rzeczy według własnych pomysłów i obdarowują nimi koleżanki i kolegów z grupy.

Edyta Wójcik

Przedszkole Samorządowe nr 112 w Krakowie

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: