“Dom” – scenariusz zajęć matematycznych

  1. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
  2. Grupa: II „ Misie”
  3. Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie.
  4. Temat kompleksowy: „ Co robi mama, co robi tata ?”
  5. Temat zajęcia: „ Dom – miejsce do którego wracam”.
  6. Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznego działania.
  7. Formy pracy: zajęcia z całą grupą, praca indywidualna dzieci.
  8. Cele zajęcia:

– utrwalenie znajomości podstawowych figur geometrycznych ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

– wdrażanie do pracy wg instrukcji

– zwrócenie uwagi na poprawność odwzorowania, korygowanie własnych błędów.

  1. Pomoce dydaktyczne:

– wycięte z brystolu podstawowe figury geometryczne o dużym formacie

( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

– wycięty z kolorowego papieru, komplet figur dla każdego dziecka

– kartki, kleje

– naklejki z folii samoprzylepnej dla wszystkich dzieci w kształcie koła, kwadratu, trójkąta lub prostokąta.

– zagadka-„Domek”.– zdjęcia i ilustracje przedstawiające różne domy, zarówno ludzi jak i zwierząt.

  1. Przebieg zajęcia:

– Wysłuchanie zagadki o domu

– rozmowy z dziećmi na temat: „ Co to jest dom?”

– wspólne oglądanie zdjęć i ilustracji różnych domów ludzi i zwierząt

– utworzenie zbiorów ( domy ludzi, zwierząt, ptaków, owadów, ryb)

– utrwalenie kształtu poznanych wcześniej, podstawowych figur geometrycznych  (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

– losowanie znaczków- figur geometrycznych wyciętych z folii samoprzylepnej

i naklejanie ich każdemu dziecku na bluzkę

– podział na cztery zespoły: dzieci z kółkami, kwadratami, trójkątami i prostokątami.

– zabawa ruchowa, orientacyjno- porządkowa „ Kolorowe figury”

– wspólne ułożenie, „ zbudowanie” domku z dużych, wyciętych z brystolu,

figur geometrycznych

– wytłumaczenie dzieciom indywidualnego zadania do wykonania

– zaproszenie dzieci do stolików

– zorganizowanie w sali wystawy i wspólne oglądanie prac wszystkich dzieci.

 

 Marta Nowajczyk- Piela

Przedszkole nr 61 w Warszawie.

 Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: