Deszcz głowy zrasza, do tańca nas zaprasza – scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich

Prowadzący: Anna Lotka

Cel ogólny:
• Utrwalenie umiejętności właściwego posługiwania się instrumentami muzycznymi
• Rozwijanie wrażliwości przez oddawanie nastroju panującego w muzyce oraz improwizowanie przy muzyce
• Wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności do realizacji zadań

Cele operacyjne: Dziecko:
• Potrafi wykorzystać niekonwencjonalny instrument muzyczny do improwizacji muzycznej
• Gra w zespole na wybranym instrumencie perkusyjnym naśladując odgłosy deszczu
• Reaguje ruchem na przerwę w muzyce po wysłuchaniu gry nauczyciela na jednym z instrumentów perkusyjnych (cicha gra na bębenku, głośna gra na bębenku, głośna gra na talerzach)

Metody:
• Pedagogika zabawy (Klanza)
• Matoda C. Orffa
• Aktywizująca – działania twórcze

wg. M. Kwiatowskiej:
• słowne – rozmowa, instrukcja do działań
• czynne – zadań stawianych dziecku

Formy aktywności dzieci:
• Śpiew i mowa
• Ruch przy muzyce
• Gra na instrumentach, aktywne słuchanie muzyki

Środki dydaktyczne: płyty Cd z podkładami muzycznymi do zabaw i tańców( wersje wokalne, instrumentalne, muzyka klasyczna), kukiełka kropli deszczu, tekst wiersza, plastikowe butelki napełnione w części wodą, gazety, plastikowe kubeczki, opaski na głowy, papierowe chmurki(po 1 na każde dziecko), folia malarska, papierowe niebieskie chmurki średniej wielkości, paski bibuły – białe, jasno niebieskie, ciemnoniebieskie, szare; instrumenty perkusyjne: bębenki, grzechotki, trójkąty, tamburyna, kastaniety, dzwonki, talerze;
3 ilustracje przedstawiające słońce, chmurę deszczową, pioruny oraz ich małe odpowiedniki (po 1 na dziecko), papier ksero formatu A4, arkusze szarego papieru, klej, kredki pastelowe
w różnych odcieniach niebieskości i szarości, odgłosy wody na płycie cd
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa integracyjna przy muzyce „Powitanka”.
2. Powitanie Kropelki Deszczu – odpowiedź na pytanie „Kiedy w przyrodzie słyszymy deszczowy koncert?”- rozmowa twórcza, zaproszenie do zabawy.
3. Zabawa taneczna ze śpiewem „Mały przedszkolak”.
4. Improwizacja muzyczna do wiersza Danuty Wawiłow „Mokry deszczyk” z wykorzystaniem instrumentów : kubeczków plastikowych, butelek z wodą, gazet.
5. „Deszczowy taniec” chmurek w parach przy muzyce (De Kolom).
6. „O czym mówi woda?” – zagadki dźwiękowe.
7. Zabawa muzyczno – ruchowa z instrumentami perkusyjnymi „Spacer w deszczu”. Instrumenty rozłożone w różnych miejscach sali, swobodny spacer między instrumentami. Na przerwę w muzyce gra na instrumencie: na hasło „Mały deszczyk” – grają cicho, na „Ulewa” – grają głośno.
8. „Taniec w chmurach” – Improwizacja ruchowa przy muzyce klasycznej z wykorzystaniem folii malarskiej. Podział na 2 grupy.
9. Zabawa ruchowa „Słońce, deszcz, burza” z emblematami. Spacer po sali, podział dzieci na słoneczka, chmury deszczowe i grzmoty. Na przerwę w muzyce dzieci szukają po sali odpowiadający im obrazek.
10. Zabawa muzyczno – ruchowa „Płyną chmurki” – swobodne poruszanie się po sali, dostosowanie ruchu do słyszanej muzyki. Na przerwę w muzyce: akompaniament n-la na instrumentach perkusyjnych do ruchu.
11. Zabawa plastyczna przy muzyce „Chmura z papieru”:
– słuchanie muzyki i w rytm melodii malowanie kredkami owali w różnych kierunkach,
a następnie do innej muzyki zgniatanie kartek. W czasie przerwy w muzyce rozprostowywanie kartek i wygładzanie dłońmi
– wydzieranie chmurek (nieba)
– układanie kompozycji zachmurzonego nieba na arkuszach szarego papieru
– składanie na pół i naklejanie kółek orgiami
12. Zabawa relaksacyjna przy dźwiękach muzyki klasycznej „Krople deszczu” – masowanie opuszkami palców.
13. Zabawa na pożegnanie przy piosence „Dyrdy – myrdy”.

Ewaluacja
– Czy podobały wam się zajęcia?

Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach.

Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: