Dbajmy o czystość – dbajmy o zdrowie

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 1.  Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
 2.   Grupa: III „ Smoki”
 3.   Data: 21.05. 2010.
 4.   Miejsce: sala przedszkolna.
 5.   Temat kompleksowy: „W zdrowym ciele –zdrowy duch”
 6.   Temat zajęć: „Dbajmy o czystość- dbajmy o zdrowie”
 7.   Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznego działania
 8.    Formy pracy: zajęcia z całą grupą, praca indywidualna dzieci.
 9.     Cele zajęcia
  Cele ogólne:
  – Rozumienie przez dzieci znaczenia czynności higienicznych dla dobrego samopoczucia i zdrowia
  Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny osobistej
  – Wzbogacenie słownika dzieci o wyrazy: higiena osobista, bakterie, wirusy
  – Ukazanie środowiska w którym żyją bakterie, wirusy
  – uściślanie zdobytych informacji na temat higieny osobistej
  -zaprezentowanie przyborów pomocnych w utrzymaniu higieny osobistej, higieny jamy ustnej
  -Wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania i przestrzegania zawartych umów w czasie zajęć

Cele operacyjne:
-Dziecko rozumie znaczenie czynności higienicznych
– wie jak często trzeba myć ręce i dlaczego
– zna środowisko w którym żyją bakterie, wirusy
– posługuje się pojęciami: higiena, higiena osobista, bakterie, wirusy
– zna czynności związane z higieną osobistą
– rozróżnia i nazywa przybory higieniczne i zna ich przeznaczenie
– wie jak należy dbać o swoje zdrowie
– uważnie słucha tekstu opowiadania

10.           Pomoce dydaktyczne: tekst opowiadania „ Niestety chorujemy”, przybory pomocne przy pielęgnacji ciała i jamy ustnej ( mydło, gąbka, ręcznik, szczoteczka do paznokci, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, płyn do higieny jamy ustnej, nici dentystyczne),zdjęcia różnego rodzaju bakterii, sylwety bakterii wycięte z kolorowego papieru, ilustracje do opowiadania, piosenka „Mydło” zespołu Fasolki, wierszyk  „Gimnastyka”, tekst wyliczanki, indywidualne karty pracy dla dzieci, naklejki „ Dzielny pacjent”

 11.           Przebieg zajęć:

-Wprowadzenie dzieci w temat zajęć
-opowiadanie  nauczycielki na podstawie tekstu Teresy Frączek            „ Niestety chorujemy”
– rozmowa na temat treści opowiadania
– odpowiadanie na pytania:
Kto był sprawcą  chorób?
Dlaczego dzieci zachorowały?
– omówienie sposobu w jaki atakują nas bakterie
– prezentacja zdjęć różnych bakterii
– omówienie sposobów ochrony przed bakteriami (mycie rąk, zasłanianie buzi podczas kaszlu, ziewania, zasłanianie nosa podczas kichania)
Kiedy należy myć ręce?
– prezentacja prawidłowego mycia rąk (przyborów niezbędnych do utrzymania higieny osobistej)
– słuchanie piosenki „ Mydło” zespołu „ Fasolki” połączone z zabawą ruchową
Jak jeszcze powinniśmy dbać o swoją higienę osobistą, czystość?
Jak należy dbać o zęby?
-prezentacja przyborów pomocnych przy pielęgnacji zębów i  prawidłowego mycia zębów

– zabawa ruchowa „ Gimnastyka”, ilustrowanie ruchem słów wierszyka:

„Ręce w górę wyciągamy,
dookoła się obracamy,
jedną nogą wymach raz
i do tego podskok wraz,
drugą nogą wymach raz
i do tego podskok wraz.
Ręce w górę, ręce w bok,
niski przysiad, równy krok”.

– Zabawa dydaktyczna– odgadywanie przyborów po dotyku
-wyliczanka do zabawy

„ Na bakteria są sposoby
trochę mydła, dużo wody,
bo bakteria chociaż drobne
wcale nie są dla nas dobre”– zabawa „ Bąbelki”
– omówienie sposobu wykonania zadania z karty pracy
-zaproszenie dzieci do stolików
-rozdanie dzieciom  nagród -naklejek „ Dzielny pacjent”
– podziękowanie  za udział w zajęciu.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: