Czytajmy naszym dzieciom

Jestem nauczycielką w oddziale integracyjnym Przedszkola Miejskiego nr 21 w Lesznie
im. Przyjaciół Kubusia Puchatka.

Od września 2003r. kontynuuję akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Celem akcji jest uświadomienie wszystkim, jakie znaczenie dla rozwoju emocjonalnego dzieci ma głośne czytanie. Badania naukowe potwierdzają że głośne czytanie dziecku:

· buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
· zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
· rozwija język, pamięć i wyobraźnię
· uczy myślenia, poprawia koncentrację
· wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
· poszerza wiedzę ogólną
· ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole
· uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
· zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
· chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
· kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie .

Do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu włączyłam rodziców dzieci., także rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy wykorzystują możliwość głośnego czytania dzieciom dla ich pełniejszego rozwoju. Żaden z nich nie odmówił spotkania z dziećmi. Rodzice przygotowując się na spotkanie z przedszkolakami wybierają razem ze swoją pociechą literaturę dziecięcą, radząc się przy tym w dokonaniu odpowiedniego wyboru nauczycielki. Scenariusz takiego spotkania jest zwykle bardzo rozbudowany: po skończonej lekturze wspólnie omawiamy treść książki, czy też jej fragmentu, prowadzimy rozmowy, bawimy się razem przy pracy plastycznej, miło razem spędzamy czas. Rodzice, którzy włączają się do akcji honorowani są dyplomami-podziękowaniami od dzieci. Dzięki akcji, rodzice przedszkolaków mają pełną świadomość konieczności czytania dzieciom. Poprzez ciągłość prowadzonej akcji, dzięki rodzicom, biblioteczka przedszkolna wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe. W związku z tym mogłam otworzyć w naszej grupie „Moją pierwszą bibliotekę”, z której dzieci w różnym wieku „wypożyczają” jak w prawdziwej bibliotece książki do przeczytania w domu. Uczą się przez to obcowania z książką, szanowania jej, poznają literaturę dziecięcą, więcej czasu spędzają z rodzicami. Zawsze w naszej sali był kącik książki, ale częste obcowanie dzieci z literaturą zachęciło nas do stworzenia kącika cichego czytania gdzie dzieci samodzielnie mogą korzystać z wybranej książki i samodzielnie, czy przy pomocy nauczycielki przeczytać wybrany fragment. Cykliczny program czytania książek dzieciom przez dorosłych, zaktywizował najmłodszych do prób samodzielnego korzystania z książek.

Z mojego doświadczenia i kilkuletnich obserwacji wynika, że systematyczne obcowanie z literaturą, przekazywanie jej przez osoby dorosłe wpływa na rozbudzanie u dzieci pozytywnych nawyków, wrażliwych i chętnych słuchaczy, a zarazem zaszczepia w nich dążenie do samodzielnego obcowania z książką.

mgr Małgorzata Kempiak
Przedszkole Miejskie nr21 w Lesznie


Wykorzystano materiały Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciomByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały:

  • Moje miastoMoje miasto Projekt Edukacyjny MOJE MIASTO KOSZALIN Prowadzący: Mirosława Majorek, Małgorzata Piwowarska Miejsce realizacji: Przedszkole nr […]
  • Czy japońska manga wychowuje?Czy japońska manga wychowuje? Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież niejednokrotnie było przedmiotem zainteresowania ze strony wielu pedagogów i psychologów. Wyniki […]
  • Program logopedycznyProgram logopedyczny Program logopedyczny dla dzieci 5 i 6 letnich OPRACOWAŁA: S.MGR MAGDALENA TOKAJ Wstęp Logopedia-nauka zajmująca się […]
  • W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać tempoW życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać tempo „ W życiu jest coś więcej do zrobienia niż tylko zwiększać tempo” Świat w którym wychowujemy nasze dzieci, jest niestety moralnie […]
  • Rola ojca w procesie wychowaniaRola ojca w procesie wychowania         „Na ukształtowanie się osobowości dziecka pierwszy i podstawowy wpływ wywiera rodzina, a przede wszystkim rodzice. Wpływ ten trwa […]
  • Kreatywny i twórczy nauczyciel – rozważaniaKreatywny i twórczy nauczyciel – rozważania W dzisiejszych czasach  ważne jest  wychowanie nowego pokolenia tak, aby zrozumieli dzisiejszą rzeczywistość, oraz wyposażenie ich w […]