“Czysty las” – konspekt zajęć z edukacji matematyczno – ekologicznej

 1. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk – Piela
 2. Grupa: IV „ Tygryski”.
 3. Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61, ul. Lelechowska 7 w Warszawie.
 4. Temat kompleksowy: „ Ochrona powietrza”.
 5. Temat zajęcia: „ Czysty las”- zajęcia podsumowujące wiadomości z zakresu ochrony powietrza. Zabawy matematyczne w oparciu o program „ Dziecięca matematyka”      E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 1. Metody pracy: słowna, poglądowa, praktycznego działania dzieci.
 2. Formy pracy: zajęcia z całą grupą, praca indywidualna dzieci.
 3. Cele:

– przypomnienie  i uporządkowanie wiadomości dotyczących źródeł zanieczyszczeń powietrza i wpływu działalności człowieka na jakość powietrza.

– zrozumienie konieczności dbania o czystość przyrody, powietrza każdego dnia.

– wyciąganie samodzielnych wniosków po przeprowadzeniu doświadczeń.

– utrwalenie wiadomości na temat dni tygodnia, nazw miesięcy, pór roku, ich następstw i kolejności.

– utrwalenie poznanych cyfr i znaków matematycznych w toku wykonywanych zadań.

– rozwiązywanie zadań z treścią, ustalanie wyniku dodawania i odejmowania i zapisywanie działań matematycznych typu:2+5=7

6-3=3

 1. Pomoce: wycięte z kolorowych magazynów i narysowane różne środki lokomocji, kwiaty, drzewa, chmury czyste i brudne, domy, bloki, fabryki, kominy itp.; uśmiechnięta i smutna buźka wycięta z kartonu, napisy- nazwy pór roku, miesięcy i dni tygodnia, kartki z cyframi od 0 do 10 dla każdego dziecka, liczmany ( orzechy, papierki po cukierkach, małe samochodziki, papierowe ptaszki itp.), cyfry i znaki matematyczne do przyczepiania na tablicy magnetycznej, wiersz Katarzyny Gondek pt: „ Tydzień ćwiczy”, wiersz I.Dziubek pt: „ Gimnastyka dni tygodnia”, indywidualne karty pracy.
 1. Przebieg zajęcia:
 • zgromadzenie dzieci na krzesełkach.
 • przeliczenie ile jest dziewczynek i ilu chłopców na zajęciach.
 • rozmowa na temat właściwości powietrza.
 • próby odpowiedzi na pytanie: Czy powietrze jest potrzebne? Czy powietrze pracuje? Czy powietrze widać? Czy powietrze może być listonoszem? Czy powietrze jest silne? – prezentowanie prostych doświadczeń.
 • rozmowa na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza.
 • przeprowadzenie doświadczenia „ ścieranie gumki”( zanieczyszczenie powietrza przez samochody)
 • próba odpowiedzi na pytanie: Co należy robić aby powietrze było czystsze?
 • „ Wesołe i smutne miasto”- dzieci losują obrazki i decydują czy są one z

„ wesołego miasta” z czystym powietrzem, czy są ze „ smutnego miasta” z

zanieczyszczonym powietrzem. Przyczepiają w odpowiednim miejscu natablicy- podział na dwa zbiory.

 • rozmowa na temat miejsc gdzie powietrze jest czystsze (np. parki, Puszcza Kampinoska, Białowieska)
 • próby odpowiedzi na pytania: Kto powinien dbać o czystość  na Ziemi i o to  żeby powietrze nie było tak zanieczyszczone ? Czy zawsze należy dbać o przyrodę?
 • utrwalenie wiadomości na temat pór roku, nazw miesięcy ( próba powiedzenia nazw miesięcy w kolejności), dni tygodnia.
 • zagadki o poszczególnych dniach tygodnia
 • przyczepienie na tablicy nazw dni tygodnia i odpowiadających im cyfr

( stosowanie liczebników porządkowych).

 • zabawa ruchowa do wierszyka „ Tydzień ćwiczy”
 • nauczycielka proponuje dzieciom, aby przenieść się w wyobraźni do bardzo czystego lasu.
 • ćwiczenia oddechowe ( wdech powietrza nosem, wydech ustami).
 • wysłuchanie opowiadania nauczycielki o leśnych duszkach.
 • rozdanie dzieciom kopert z poznanymi cyframi ( wytłumaczenie do czego będą potrzebne)
 • opowieść matematyczna- rozwiązywanie prostych zadań z treścią – prezentowanie wyniku  przez podniesienie odpowiedniej kartki.
 • zapis matematyczny.
 • „powrót” do przedszkola
 • zebranie kopert
 • zabawa ruchowa „ Gimnastyka dni tygodnia”.
 • zabawa „ Słuchaj uważnie”- nauczyciel wyklaskuje odpowiednią liczbę  uderzeń ( od1 do7) a dzieci mówią jaka to liczba i któremu dniu tygodnia odpowiada .
 • wytłumaczenie dzieciom indywidualnego zadania do wykonania
 • zaproszenie dzieci do stolików i praca indywidualna ( indywidualne tempo pracy).

Marta Nowajczyk- Piela

Przedszkole nr 61 w Warszawie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: