“Czyste ręce”- scenariusz zajęć edukacyjnych

Blok tematyczny: Czyste ręce- przeciwdziałanie chorobom.

Obszar edukacyjny: mowy, myślenia i plastyczny.

Cele ogólne:

– wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych związanych z higieną rąk;
– utrwalanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z braku higieny rąk;
– uczenie się prawidłowego mycia rąk
– rozwijanie mowy i myślenia poprzez zabawy dydaktyczne;

Cele operacyjne (dziecko):

– uczy się krótkiego powitania w formie pląsu
– uważnie słucha i ogląda inscenizację w wykonaniu nauczyciela
– potrafi wymienić sytuacje w jakich należy umyć ręce
– potrafi prawidłowo umyć ręce
– zdobytą wiedzę odzwierciedla w formie plastycznej

Metody pracy:
– percepcyjne: obserwacji i pokazu;
– słowne: rozmowy;
– czynne: samodzielnych doświadczeń;
– burza mózgów.

Formy pracy:
– indywidualna;
– zbiorowa.

Środki dydaktyczne:
– różnorodne materiały i przybory plastyczne, duże arkusze szarego papieru
– rękawiczki: biała i czarna
– treść inscenizacji: „Dwie rączki” (tekst autorski nauczyciela)
– plakat do programu: „Czyste ręce”
– mydła, ręczniki papierowe do mycia rąk
– szarfy, plakietka mydełkaPrzebieg zajęć:

1. Zabawa powitalna na melodię piosenki: „Panie Janie”, każde dziecko po kolei śpiewa i zawiązuje się koło.

„Czyste ręce, czyste ręce dzisiaj mam, dzisiaj mam
tobie Olu (…….) rączkę, tobie Olu (….) rączkę, swoją dam, swoją dam!”

2. Wprowadzenie do tematu inscenizacją pt. „ Dwie rączki”
(Nauczyciel nakłada na jedną rękę rękawiczkę białą a na drugą czarną i ręce prowadzą dialog)

B: Witam koleżanko! Jadłaś już śniadanko?
Cz: Witam, witam … źle się czuję, co śniadanko? Och żartujesz!
B: No tak, jak tu chlebek wziąć do ręki, która przecież brudna cała pewnie w błotku się taplała, babki z piasku też stawiała, kotka, pieska dotykała!
Cz: Tak, tak i to nie jest wszystko jeszcze bo łapałam rączką wreszcie: kredki, buty, lalki, miśki, potem szafki, włosy Kryśki, tego Tadzia co tak biega, ale fajny jest kolega! A i zapomniałam sobie że drapałam się po głowie!
B: O to wiele już się działo, wybrudziłaś swoje ciało, twoja skóra brudna, czarna, marna twoja dola, marna! Jeśli teraz zjesz kromeczkę to obawiam się troszeczkę, że przeniesiesz wnet do brzuszka złe bakterie na okruszkach. Będzie boleć brzuszek dzieci kiedy brud do środka wleci! A słyszałaś taką rzecz: można z brudu grypę mieć!
Cz: Co mam robić ? Poradź proszę tego brudu już nie zniosę!
B: Sprawa prosta, co tu kryć trzeba dobrze ręce myć!
Cz: Ale jak? Ale jak? Czy do góry? Czy na wspak? Z wodą ? Może bez? Czy na sucho można też?
B: Ja się tego nauczyłam kiedy w przedszkolu byłam. Dzieci pokaz mi zrobiły mycia rączek nauczyły!
Cz: Ja zostaję tu dziś z wami by nauczyć się prawidłowo rączki myć aby zdrowym być!

3. „Mydło i ręczniki”- zabawa muzyczno-ruchowa , jedno dziecko jest mydełkiem (plakietka) pozostałe to ręczniki (kolorowe szarfy), muzyka w tle, dzieci swobodnie biegają na pauzę wszystkie dzieci łączą się szarfami z mydełkiem.
4. Przejście do umywalni i pokaz prawidłowego mycia rąk. Zwrócenie uwagi na dokładne namydlenie, szorowanie, spłukiwanie rąk. Wybranie chętnego dziecka do pokazu mycia rąk. Następnie ręce myją wszyscy.
5. „Kiedy należy myć rączki?’- wykonanie plakatu w zespołach. Wykorzystanie różnych technik plastycznych ( malowanie, rysowanie, kolaż) . Omówienie prac przez poszczególne grupy. Wyeksponowanie plakatów w galerii przedszkolnej.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: