Czy lasom potrzebni są myśliwi?

Cele:

-przekonanie dzieci, że lasom potrzebne są koła, myśliwskie
– przybliżenie dzieciom ich funkcji i zadań,
– kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za stan otaczającej ich przyrody.

Pomoce:

– piszczałka dzięki której można naśladować pisk schwytanego w sidła zajączka,
– trąbka, której dźwięk rozpoczyna i kończy polowanie,
– poroża jeleni, rogacza, ciosy i szable dzika,
– kaseta z odgłosami: dzika, wilka, dzięcioła i sowy,
– opaski na głowę: drzewa iglaste, liściaste, zwierzęta.

Przebieg:

1.Wprowadzenie – powitanie gościa.
2.Scenka – zajączek (dziecko) ukryty pod stolikiem wydaje za pomocą piszczałki pisk złapanego w sidła zajączka. Zajączek wychodzi, a dzieci próbują odgadnąć, co się stało, że zajączek tak piszczał.(Jeśli dzieci nie potrafią odpowiedzieć na pytanie w odpowiedzi wyręcza ich myśliwy).
3.Rozwiązanie hasła napisanego na tablicy – skreślanie co drugiej litery.

KYOZŁIOB ŁZOEWKIFENCMKCIGE ŁDOKŚB

4.Wywiad z gościem: (dzieci zadają pytania)

– czym zajmują się myśliwi?
– czym różni się praca myśliwego od pracy leśnika?
– od kiedy jest pan myśliwym?
– jakie są pana ulubione zwierzęta?
– w jaki sposób myśliwi pomagają zwierzętom?
– czy oprócz polowań myśliwi wykonują w lesie jakieś prace?
– kto może zostać myśliwym?
– dlaczego ludzie zabijają zwierzęta?
– czy znalazł pan kiedyś jakieś zwierzę w sidle?
– czy są w naszych lasach zwierzęta , na które nie można polować?
– o czym mówi strój, który pan dzisiaj ubrał?
– na jakie zwierzęta pan poluje?
– czy miał pan jakąś ciekawą myśliwską przygodę?Odpowiadając na pytania dzieci gość demonstruje poroża zwierząt i sidła, grę na trąbce, której dźwięk rozpoczyna i kończy polowanie.

5.Zabawa ruchowa „W lesie”

Dzieci podzielone na dwie grupy:

I grupa tworzy las, dzieci ustawiają się w rozsypce, naśladują szum drzew,
II grupa to zwierzęta: dziki, wilki, sowy, dzięcioły.

Dzieci – zwierzęta poruszają się po lesie, wówczas gdy usłyszą odgłosy wydawane przez zwierzęta, które naśladują. Potem następuje
zmiana ról.

6.Podsumowanie – dzieci odpowiadają na pytanie będące tematem spotkania „Czy lasom potrzebni są myśliwi”.
Gość dziękuje dzieciom za spotkanie, wręcza im kalendarzyki i czasopisma myśliwskie.

Zbiorowy śpiew piosenki „Szumią w lesie stare drzewa”.

Przygotowała i przeprowadziła
mgr Elżbieta Baracz
Przedszkole Miejskie nr 12
im. Marii Konopnickiej
w MielcuByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: