Czego potrzebuje roslina?

Scenariusz zajęcia z edukacji społeczno – przyrodniczej

Grupa wiekowa – 5 latki

Temat: „Czego potrzebuje roślina?”

Cele ogólne:  – bogacenie wiedzy na temat życiaroślin

– rozwijanie umiejętności korzystania ze znaków zastępczych i symboli do oznaczania prawdziwych rzeczy

– doświadczanie przyjemności  z  kontaktu z e środowiskiem przyrodniczym

– rozwijanie umiejętności przeprowadzania eksperymentów

Materiały: kwiaty, karty z symbolami, konewka z wodą, nasiona rzeżuchy, pojemniki do doświadczenia

Umiejętności z podstawy programowej:3.3)   uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4.1 przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

12.2 wie, jakie warunki są potrzebne do wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

14.7 rozumie sens informacji podanych w formie stosowanych oznaczeń i symboli

 

Przebieg

 1. 1.      Dzień wcześniej dzieci były w ogródku kwiatowym
 • Poznawanie przez dzieci kwiatów zmysłami: wzroku, węchu, dotyku
 • Rozmowa z dziećmi na temat kwiatów (opisywanie ich wyglądu, zapachu, rozpoznawanie, wskazywanie  i nazywanie części roślin)
 1. 2.      Następnego dnia w przedszkolu
 • Nauczycielka pokazuje dzieciom kwiatka w doniczce, który nie był podlewany przez kilka dni. Zadaje pytanie „Dlaczego ten kwiat jest smutny i po czym można to poznać?”
 • Dzieci ruchem ciała i mimiką udają zwiędniętą roślinę ( garbią się, spuszczają ramiona, przybierają smutny wyraz twarzy)
 • Nauczycielka zadaje pytanie  – „Jak możemy pomóc roślinie, by poczuła się lepiej ?”    ( dzieci podają swoje rozwiązania)
 • Podlanie zwiędniętego kwiatka ( po pewnym czasie obserwacja go – gdy już ożyje)
 • Aby pamiętać o podlewaniu kwiatów dzieci wymyślają i rysują symbol przypominający o podlewaniu ustawiają je przy kwiatach
 • Nauczycielka zadaje dzieciom pytanie : „Jakich innych rzeczy potrzebuje roślina do wzrostu?” ( dzieci podają swoje propozycje)
 • Nauczycielka wprowadza karty z symbolami: ciepła, światła i ziemi
 1. 3.      Eksperymentalna hodowla roślin ( rzeżuchy, ponieważ najszybciej rośnie)
 • Nauczycielka informuje dzieci, że przeprowadzą eksperyment, aby samemu wykryć czego potrzebują rośliny, by mogły szybko rosnąć
 • Dzieci otrzymują po 8 pojemników ( mogą to być pojemniczki po danonkach) i nasionka, żeby móc przeprowadzić eksperyment w 8 różnych warunkach, które mają zbadać umieszczając je w pojemnikach i w odpowiednich miejscach

 

– w ziemi na mokrym podłożu :              – na suchym materiale

w zimnie/ ciemności                          w zimnie/ ciemności              w cieple/w ciemności                      w cieple/w ciemności                                                           w zimnie /w świetle                           w zimnie /w świetle   

w   cieple/ w świetle                            w   cieple/ w świetle  

 

 • Obok pojemników umieszczają karty – symbole by pamiętać w jakich warunkach roślina wzrastała
 1. Po 5 dniach dzieci sprawdzają, które roślinki wyrosły najlepiej
 • omawiają, analizują, wyciągają wnioski, dokonują  podsumowania – rośliny potrzebują wody, ziemi, światła i ciepła, żeby dobrze rosły.

Opracowała:Anna Chilimończyk

Nauczycielka Przedszkola Publicznego w BartoszycachByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: