Ćwiczenia gimnastyczne przedszkolaków z użyciem papierowych rolek

Temat : Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z użyciem papierowych rolek..

 

Dnia : 20.02.2013r

Grupa : 3-latki

 

Cele ogólne :

– Rozwijanie sprawności ruchowej przy wykorzystaniu nietypowych pomocy dydaktycznych – rolki z papieru             toaletowego;

– Kształtowanie pomysłowości oraz inwencji twórczej.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń :– ćwiczy skoczność, zwinność, zręczność

–  poprawnie liczy w zakresie 5

– prawidłowo chwyta i podrzuca przedmiot

– reaguje na polecenia i sygnały umowne nauczycielki odpowiednią postawą

– czerpie radość podczas zabaw i ćwiczeń

– przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych

 

Formy:

·         frontalna

·         indywidualna

·         w parach

 

Metody:

·         naśladowczo – ścisła;

·         zabawowo – naśladowcza;

·         zadaniowa – bezpośredniej celowości ruchu

 

 

Przebieg zajęć:

  1. Rozmowa na temat bezpiecznej zabawy na sali gimnastycznej.
  2. “Poznajemy się”- Jedno dziecko trzyma rolkę. Na sygnał rozpoczyna podawanie rolki w określonym kierunku. Dzieci podają dalej rolkę, do momentu gdy muzyka się zatrzyma wówczas dziecko trzymające przedmiot odpowiada na pytania nauczyciela.
  3.  „Jesteśmy piratami” – dzieci za pomocą rolki jako lunety próbują wypatrzyć co jest za horyzontem, używają rolki jako wiosła do wiosłowania, a na końcu wykonują pirackie ciasto „rolując” rolką po dywanie.
  4. “Fanfary radości” Dotarliśmy na ląd – Dzieci przykładają rolki jak trąbki do ust, biorą wdech nosem i mocno wydychają powietrze ustami.
  5. „Marsz z rolkami” – dzieci rytmiczne maszerują po okręgu. Zgodnie z poleceniami nauczyciela podczas marszu przekładają rolkę na różne sposoby: z przodu, z tyłu, nad głową, nisko, wysoko.
  6. Zabawa orientacyjno- porządkowa-  dzieci ustawiają rolki w dowolnych  miejscach na sali. Gdy gra muzyka wszyscy swobodnie biegają po sali. W momencie zatrzymania melodii dzieci zajmują miejsca przy rolkach. Następnie  przeskakują obunóż rolkę tyle razy ile wskaże nauczyciel. Zabawę powtarzamy.
  7. Bieg „Karuzela” – Dzieci stają na obwodzie koła. Chwytają wspólnie rolki – każda ręka trzyma jej koniec. Dzieci śpiewają piosenkę „Karuzela” i rytmicznie poruszają się  w bok po obwodzie kola w jedną  i w drugą stronę.
  8. Zabawa “Kto ma więcej” Dwie równoliczne drużyny ustawione po przeciwnych stronach linii na swoim polu. Na sygnał przerzucają rolki na stronę przeciwnika. Zabawa toczy się w wyznaczonym czasie. Wygrywa zespół, który będzie miał na swoim polu mniej rolek.
  9.  Porządki po zabawie- dzieci po kolei nawlekają rolki na sznurek rozciągnięty wzdłuż sali.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: