„Co wiemy o wodzie ?” – zabawy badawcze z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego

ORGANIZOWANIE UKIERUNKOWANEJ AKTYWNOŚCI DZIECI W LABORATORIUM PRZEDSZKOLNYM
Zajęcie w grupie dzieci 5-letnich
Prowadząca: mgr Małgorzata Leszek

Temat: „Co wiemy o wodzie ?” – zabawy badawcze z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego

CELE :

– poznanie właściwości wody
– poznaje trzy stany skupienia wody: lód, woda jako ciecz, para wodna
– rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
– doskonalenie umiejętności wnioskowania i przewidywania konsekwencji pewnych zjawisk,
– wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się różnymi przedmiotami,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie
– zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, wypowiadania się na określony temat
– zapoznanie ze znaczeniem wody w życiu człowieka oraz koniecznością jej oszczędzania.
– utrwalenie kolorów
– poznanie barw podstawowych i pochodnych

Metody:

-czynna – zadań
-słowna
-oglądowa

Formy:

– grupowa
– indywidualna
– zbiorowa

Środki dydaktyczne:– zagadka
– kaseta z dźwiękami związanymi z wodą
– papierowe krople
– obręcze
– duża miska i przedmioty (piórko, kubki, sztućce, papierowe kulki, gumowa zabawka, kamienie, deseczka)
– kartki różnego koloru w 4 kopertach
– różne substancje: sól, cukier, kwasek cytrynowy, sok malinowy oraz 4 szklanki z wodą
– różnego kształtu naczynia
– strzykawki, kubki, słomki, probówki
– wkraplacz
– igła i bibułka
– monety
– bańki mydlane
– farby w różnych kolorach
– obrazki z kolorowymi przedmiotami
– woda
– mleko

Przebieg zajęć:

1. Zagadki:
Jest w morzu, jest w rzece
w jeziorze i w stawie.
Jest także w herbacie, w zupie albo w kawie.

Służy do picia, Służy do mycia.
Bez niej na Ziemi
nie byłoby życia.

Z kranu, kap, kap, kap,
w kałuży chlup, chlup, chlup,
w wannie chlap, chlap, chlap,
w parapet puk, puk, puk.

2. Wysłuchanie dźwięków związanych z odgłosami wody i odgadnięcie co to za dźwięki: spłukiwanie wody, kapiąca woda, nalewanie wody.

3. „Jak wygląda woda” – badanie właściwości wody: smak, zapach, kształt, kolor.
Nauczycielka pokazuje dzieciom pojemnik z wodą i wyjaśnia, że pomimo iż wydaje się, że woda jest z wyglądu jednolitą cieczą, to tak naprawdę składa sią z malutkich czasteczek-drobinek . Do przygotowanego pojemnika z wodą nauczycielka wpuszcza krople tuszu. Dzieci obserwują jak mieszaja siąone z wodą. Nauczycielka tłumaczy, że drobinki tuszu umieszczaja sią pomiędzy drobinkami wody. Aby dzieciom łatwiej było zrozumieć zaobserwowane zjawisko poleca im wsypać do słoja ziarna pieprzu w takiej ilosci by utworzyły dość sporą warstwą i potrząsnąć słoikiem. Wyjaśnia, że cząsteczki wody są podobne do kuleczek pieprzu, ale znacznie mniejsze, niedostrzegalne gołym okiem. Następnie dzieci dosypują kasze mannę. Nauczycielka porównuje jej ziarenka do cząsteczek tuszu. Niektóre ziarenka kaszy wpadają pomiędzy ziarna pieprzu podobnie jak cząsteczki tuszu pomiędzy cząsteczki wody. Nauczycielka proponuje dzieciom, by dokładnie zakręciły słoik i wymieszały znajdujące siąw środku ziarna. Zwraca uwagąna to, że ziarenka kaszy wypełniają wolne przestrzenie między ziarenkami pieprzu.
Wspólne formułowanie wniosków

4. Sprawdzanie przezroczystości wody w porównaniu z mlekiem.

5. Zabawa ruchowa: „Woda-ląd”. Dzieci biegają w rozsypce po sali, gdy nauczycielka pokazuje obrazek z wodą (morzem) – pływają różnymi stylami, a gdy lądu – jeżdżą samochodami.

6. Badanie rozpuszczalności niektórych substancji w wodzie.
Wyciąganie wniosków: Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem i przybiera barwę rozpuszczonej substancji oraz jej smak.

7. Puszczanie na wodę przedmiotów o zróżnicowanej strukturze i porównywanie ciężaru przedmiotów płynących i tonących.
Wyciąganie wniosków: toną w wodzie ciężkie przedmioty a pływają lekkie przedmioty

8. „Czary – mary z wodą” – przeprowadzenie doświadczeń na pdst. książki „Szkoła eksperymentów”- A. Smith
a) igła na wodzie
b) wybrzuszenie wody
c) puszczanie baniek mydlanych

9. „Czy wodę można zmierzyć” – zabawy badawcze z użyciem miarek (naczynie z podziałką, kroplomierz, łyżeczka.

10. Zabawa ruchowa: “Kropla w kałuży”

Dzieci-krople biegają wokół wyciętych z kartonu kałuż(lub obręczy), na sygnał każde dziecko
-kropla szuka wolnej kałuży.

11. Kolorowa woda – doświadczenia z wodą i farbami, mieszanie kolorów i otrzymywanie innych.

12. Zakończenie: utrwalenie – do czego służy woda, przypomnienie o konieczności jej oszczędzania.
Pokażemy jak bardzo się staramy aby wodę szanować i oszczędzać – szklanka napełniona wodą podawana jest z rąk do rąk tak aby nie wylać ani kropli.

13. Relaksacja: Dzieci zamykają oczy, a nauczyciel upuszcza kroplę wody na twarz dziecka. Ten kto poczuje dotyk kropli wody może otworzyć oczy.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: