Co to znaczy być ojcem?

Kiedy ludzie decydują się na dziecko czasami nie myślą o tym jak będzie wyglądało ich przyszłe życie. Ich myśli koncentrują się na tym, by dziecko urodziło się zdrowe, by życie toczyło się spokojnie. Chcą być rodzicami. Mówi się, że mężczyzna w swym życiu ma do spełnienia trzy ważne zadania: “wybudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna”. Potoczne stwierdzenie i uogólnienie roli mężczyzny w życiu rodziny sprowadzono do trzech konkretów – symboli. Wydaje się, że ich znaczenie jest oczywiste i wymowne, ale… Nasuwa mi się tu jedno “ale,” – jest nim stwierdzenie “spłodzić syna”. Spłyca się rolę mężczyzny tylko do przedłużenia linii rodu, a poza tym czyż można mieć gwarancję na to, że urodzi się na pewno syn? Każdy ma w swoim życiu sprawy, które musi wykonać, zadania, które musi spełnić. Jednym z takich zadań społecznych jest wydanie na świat nowych pokoleń. To zadanie rodziców.

Jaką rolę pełni tu ojciec? Spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. W układzie rodzice dzieci matka rodzi dziecko, karmi je, chroni, wychowuje, a ojciec? Czy on w tym układzie przeszkadza, czy jego rola to tylko “danie życia” i potem “dawania na życie”, czy może jednak coś więcej? Rola ojca jest wyjątkowa i niezastąpiona. Dzięki obecności ojca w życiu rodziny dziecko wchodzi w grupę społeczną, z którą wchodzi w relacje i uczy się ich, a w konsekwencji uczy się ról społecznych. To czy rodzice kochają się i współdziałają ze sobą, żyją wspólnie rozwiązując problemy i są wobec siebie uczciwi, itd., chociaż pozornie odbywa się obok dziecka, to odgrywa ogromną rolę i ma wpływ na małego człowieka. Obecność ojca sprawia, że kontakt dziecka ze światem jest bogatszy w doznania emocjonalne (dziecko jest kochane przez ojca i matkę, a jednocześnie jest świadkiem uczuć obecnych pomiędzy rodzicami). Rodzina jest pierwszą i podstawową grupą społeczną z jaką dziecko ma styczność i to, co się w niej dzieje jest dla niego szkołą życia społecznego, w którym każdy jej członek jest ważny, pełni jakąś rolę i trzeba się z nim liczyć. Dla dziecka ważne jest to, że ojciec jest mężczyzną. Może ktoś zapytać: A jakie to ma znaczenie? Jednak, kiedy się przyjrzymy mężczyźnie i kobiecie to widzimy, że inaczej okazują czułość, inaczej stanowczość, itd. Dziecko obserwując kobietę i mężczyznę dokonuje określenia, identyfikacji swojej płci. Dokonuje się to przez naśladownictwo czy też odróżnianie. Tak, więc być ojcem to umożliwić dziecku określenie swojej płci i roli w życiu, co decyduje później o możliwości stworzenia własnej rodziny, bądź podjęcia życia samotnego, ale w zgodzie w własną osobą ,w poczuciu samoakceptacji. Wszystko to dzieje się w dzieciństwie tak wczesnym, że niewiele osób jest w stanie sięgnąć do tego pamięcią. Ojciec tak samo jak matka stawia dziecku wymagania, uczy go samodzielności, ale on jednocześnie ustala “poprzeczkę” samookreślenia się i liczenia się z grupą.. Stała bliskość i życzliwość ojca daje dziecku siłę do realizacji zadań, jakie stają przed dzieckiem, daje odwagę do podejmowania coraz trudniejszych prób. Zdarza się, że mężczyźni nie zdają sobie sprawy ze swojej roli, jaką pełnią w życiu swego dziecka, myślą, że zacznie się ona dopiero jak dziecko będzie duże. Oczywiście, że wtedy nadal ojciec jest bardzo potrzebny, ale na pewno jest on równie ważny dla malucha. Pamiętajcie tatusiowie Waszą rolą jest wprowadzanie dzieci do życia w grupie społecznej, uczenie ról społecznych, jakie kiedyś dzieci przejmą, pokazanie prawidłowych relacji w grupie, pomoc w identyfikacji i usamodzielnianiu się. Być ojcem to nie tylko dać życie dziecku i być żywicielem rodziny, ale również jest to współuczestniczenie w rozwoju swojego potomstwa. Bycie ojcem to nie tylko krzyk i wydawanie poleceń, ale poprzez własną dojrzałość i poczucie własnej wartości bycie dla dziecka autorytetem. Będzie to wzmacniać więź między Wami i bliskość, a to da dziecku poczucie bezpieczeństwa, które wzmocni je i będzie podłożem do usamodzielniania się, rozwoju i kształtowania własnej osobowości. Tak, więc jak widać “być ojcem” to bardzo odpowiedzialne zadanie ,a jednocześnie rola, której nikt tak nie wypełni jak ojciec. Owszem są sytuacje, w których ojca zabraknie w rodzinie i wtedy rolę tą przejmują inne osoby np. dziadkowie. Nie oznacza to, że jest to coś złego dla dziecka, ale pamiętajmy o tym, że każdy człowiek ma w życiu do spełnienia swoją rolę.

Opracowała:
Anna TomaszewskaByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: