„Co można ułożyć z figur geometrycznych”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

  1. Osoba prowadząca: Marta Nowajczyk- Piela
  2. Grupa: III„ Smoki’
  3. Miejsce: sala przedszkolna, Przedszkole nr 61 w Warszawie.
  4. Temat zajęcia: „ Co można ułożyć z figur geometrycznych”
  5. Metody pracy: pokazu, praktycznego działania dzieci

6   Formy pracy : zajęcia z całą grupą, praca indywidualna dzieci

7. Cele zajęcia:

– utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych  takich jak koło, kwadrat, trójkąt,   prostokąt, trapez, półkole

– rozwijanie spostrzegawczości dzieci

– umiejętne zaplanowanie własnej pracy

– zachęcanie do tworzenia samodzielnych i niepowtarzalnych obrazków

  1. Pomoce dydaktyczne: figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru, figury wycięte z kartonów o dużym formacie, duże plastikowe obręcze.
  2. Przebieg zajęcia:

– zgromadzenie dzieci w półkolu na krzesełkach

– oglądanie różnych figur geometrycznych i prawidłowe ich nazywanie– rozmowy na temat co dana figura przypomina

– podział figur ze względu na różne cechy: kształt, wielkość- duże, małe, kolor

– tworzenie poszczególnych zbiorów przez dzieci i przeliczanie ich elementów

– zabawa ruchowa „ Figury”

– odszukiwanie poszczególnych figur w sali przedszkolnej i najbliższym otoczeniu

– wspólne układanie obrazka z dużych papierowych figur

– wytłumaczenie indywidualnego zadania do wykonania- tworzenie obrazków z figur geometrycznych wg własnych pomysłów

– praca indywidualna dzieci.

 Marta Nowajczyk-Piela

Przedszkole nr 61 w Warszawie.Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: