Co brzęczy i piszczy w trawie, czyli mieszkańcy wiosennej łąki- malowanie na dużej płaszczyźnie

1. Temat zajęcia: Co brzęczy i piszczy w trawie, czyli mieszkańcy wiosennej łąki

2. Grupa wiekowa: 3 latki

3. Miejsce zajęcia: ogród przedszkolny

4. Cele: – dziecko rozpoznaje i nazywa owady (biedronka, pszczoła,motyl)

– dziecko pobudza wyobraźnię i fantazję

– dziecko rozwija sprawność mnaulną poprzez malowanie pędzlem, wacikiem, palcami lub całą dłonią

– dziecko kształtuje wrażliwość na otaczającą przyrodę

– dziecko planuje malunek na dużej powierzchni papieru

– dziecko współpracuje w małym zespole podczas wykonywania pracy– dziecko utrwala wiadomości, nt. mieszkańców łąki

– dziecko rozwija mowę opowiadając o swoim malunku

5. Metody: słowne (opowiadanie, objaśnienia), oglądowe (pokaz, obserwacja), czynnościowe (samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania)

6. Formy organizacyjne: zespołowa, zbiorowa

Przebieg zajęcia:

Dzieci przed zajęciem zostały podzielone na 3 zespoły: biedronki, motyle, pszczoły

1. Zabawa na powitanie: dzieci witają się ze sobą przez dotknięcie się brzuchami i skrzydełkami (rączkami)- pszczoły z pszczołami, motyle z motylami, biedronki z biedronkami.

2. Słuchanie bajki opowiadanej przez nauczyciela na podstawie utworu A. Bahdaja “Malowany ul” ilustrowane sylwetami.

3. Zabawa ruchowa: dzieci podzielone są na 3 zespoły za pomocą emblematów zawieszonych na koszulkach (motyle, biedronki, pszczoły). Na trawie stoją 3 pachołki z domkami dla pszczół, motyli i biedronek. Gdy nauczyciel gra na tamburynie wszystkie owady latają nad łąką, gdy instrument ucichnie owady szukają swoich domków (siadają wokół odpowiedniego pachołka).

4. Uświadomienie celu zajęcia- nauczyciel dzieli dzieci na 3 zespoły i prosi o podejście do odpowiedniego stanowiska pracy. Zespół biedronek maluje pędzlami oraz farbami plakatowymi, zepół motyli maluje wacikami i farbami plakatowymi, zespół pszczół maluje farbami wykonanymi z farb tempera i kisielu (np. Słodka chwila) i palcami lub całą dłonią.

5. Pokaz pracy przez nauczyciela w poszczególnych zespołach

6. Ekspresja plastyczna dzieci- nauczyciel pomaga, chwali efekty

7. Porządkowanie miejsca pracy, mycie rąk.

8. Podsumowanie i ocena zajęć- każdy zespół wypowiada się, nt. swojej pracy, co namalował jakimi narzędziami plastycznymi.

9. Relaksacja- dzieci leżą na trawie. nauczyciel mówi tekst relaksacyjny. Wyobraźcie sobie, że jesteście pszczółką, która strasznie zmęczyła się po ciężkiej pracy- zbieraniu nektaru z kwiatów. Zamknijcie oczy, wasze nogi robią się ciężkie, wasze rączki stają się zmęczone. Wszędzie dookoła można poczuć zapach wiosennych kwiatów. Wdychamy świeże powietrze nosem i wydychamy buzią. Rączki i nóżki odpoczywają. Pszczółki powoli otwierają oczy , siadają , podnoszą się, otrzepują rączki i nóżki. Wypoczęte i zrelaksowane odlatują do dalszej pracy.

Opracowanie: Anna Kasprzak

Przedszkole nr 20 w BydgoszczyByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: