Chcę zawsze być zdrowy

W okresie przedszkolnym dziecko potrzebuje ruchu, który jest dla niego naturalną potrzebą fizjologiczną. Ta spontaniczna ruchliwość to tzw. okres głodu ruchu. Dlatego dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój dziecka, sprawność i zaradność ruchową oraz wyrabianie nawyków higieniczno-zdrowotnych, to szczególne zadania wychowania zdrowotnego w przedszkolu. Systematycznie prowadzone zajęcia wyrabiają nawyki ruchowe i higieniczne niezbędne w życiu każdego człowieka, a z różnych obserwacji wynika, że postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego, co prowadzi do dysfunkcji układu ruchowego. Także ustawiczny brak czasu rodziców prowadzi do odejścia od zdrowego trybu życia i odżywiania. Dlatego tak istotne znaczenie ma edukacja zdrowotna, którą chcemy rozpocząć jak najwcześniej i prowadzić ją we współpracy z rodzicami.

Zadaniem nauczyciela jest tak kierować i prowadzić zajęcia, aby przede wszystkim każde dziecko czuło się akceptowane i bezpieczne. Nauczyciel dobierając odpowiednie metody i formy musi zintegrować grupę, pobudzić dzieci słabsze i nieśmiałe do działania, tak aby zdobyły odpowiednie umiejętności, sprawności i wiadomości.

Istotną sprawą w edukacji zdrowotnej jest jak już wspomniałam współpraca z rodzicami, którzy powinni włączyć się w życie przedszkola i uczestniczyć w zajęciach i zabawach ruchowych.

Dziecko bawiąc się kształtuje przyzwyczajenia i nawyki zdrowotne. Osiągnięcie zamierzonych celów uwarunkowane jest stosowaniem odpowiednich, atrakcyjnych form opartych na :

· pracy indywidualnej
· pracy zbiorowej
· pracy w grupach
· zabawach i ćwiczeniach w terenie
· zabawach i ćwiczeniach sportowych w wodzie, na śniegu, lodzie.
· samorzutnych, dowolnych zabawach ruchowych
· inscenizacjach
· konkursach

Do zajęć i zabaw można wykorzystać metody odtwórcze tj.:

· zabawy naśladowcze
· wykonywanie ruchów pamięci i wyobraźni
· ćwiczenia zabawowo naśladowcze
· ćwiczenia metodą ścisłą-pokaz(6-latki)
· zadania ruchowe zamknięte (odtwórcze)

Jak i metody twórcze polegające na samodzielnym gromadzeniu doświadczeń ruchowych, badaniu, odkrywaniu, poszukiwaniu, wyzwalaniu inwencji twórczej, pomysłowości, fantazji. Są to:

· opowieść ruchowa-bajki, opowiadania
· zadania ruchowe otwarte
· gimnastyka twórcza R. Labana
· ruch rozwijający W. Scherborne
· gimnastyka rytmiczna Kniessów
· joga i medytacja dla dzieciProponowane metody i formy obejmują zabawy i zajęcia zorganizowane, zabawy dowolne, czynności samoobsługowe itp.

Stosowanie różnorodnych metod i form pozwoli na połączenie aktywności kierowanej, inspirowanej i spontanicznej z przeżywaniem i działaniem. Dzięki tumu wiedza zdobyta tą drogą będzie zrozumiała i trwała. Jednak podczas podejmowania przez nauczyciela jakichkolwiek działań, musi mieć on na uwadze stosowanie trzech zasad:

1. zasady wszechstronności
2. naprzemienności wysiłku i rozluźnienia
3. stopniowania trudności

Z obserwacji wynika, że dzień dzisiejszy nie sprzyja zdrowemu trybowi życia. Dzieci ze względu na brak czasu rodziców, nie mają możliwości korzystania ze spacerów, pieszych wycieczek, zabaw ruchowych, a pobyt na Świerzym powietrzu często zastępuje komputer i telewizor. Dlatego tak istotne znaczenie ma promowanie zdrowego trybu życia, rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, przyzwyczajanie do codziennego dbania o zdrowie i higienę.

mgr Mariola BaronByć może zainteresują Cię również inne nasze materiały: